Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо сфери застосування Закону) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо сфери застосування Закону)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
5. "6. Дія цього Закону не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
 
6. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.