Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


''Про внесення зміни до статті 31 Закону України ''Про відходи'' (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про відходи"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3.

 
4.

 
5. 1. Пункт "г" частини першої статті 31 Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 (37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) доповнити словами "системи збирання, видалення, знешкодження, утилізації відходів, що утворюються у процесі надання послуг з охорони здоров’я людей, ветеринарних послуг, пов’язаних з ними дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів".
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.