Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перебування дитини у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічний час) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо перебування дитини у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічний час)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Закон України „Про охорону дитинства»
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст. 142 із наступними змінами)доповнити статтею 20-1 такого змісту:
 
6. «Стаття 20-1. Особливості перебування дитини у закладах в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладах громадського харчування
 
7. Дитина віком до 16 років з двадцять другої до шостої години може перебувати у закладах в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладах громадського харчування лише у присутності принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини.
 
8. Власники та посадові особи закладів в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладів громадського харчування зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років, яких не супроводжують особи зазначені у частині першій цієї статті.
 
9. Власники закладів в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладів громадського харчування безпосередньо або через уповноважених ними посадових осіб мають право у період з двадцять другої до шостої години вимагати у відвідувачів таких закладів документів, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.».
 
10. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122 із наступними змінами):
 
11. 1) доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 180-1 такого змісту:
 
12. «Стаття 180-1. Порушення вимог щодо перебування дитини у закладах в яких проводиться діяльність у сфері розваг та закладах громадського харчування
 
13. Невиконання власниками чи посадовими особами закладів в яких проводиться діяльність у сфері розваг чи закладів громадського харчування вимог законодавства щодо недопущення у такі заклади з двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводу батьків або інших осіб визначених законодавством -
 
14. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів громадян.
 
15. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення -
 
16. тягне за собою накладення штрафу від п'ятидесяти до ста неоподатковуваних мінімумів громадян.»;
 
17. 2) частину першу статті 221 після слів і цифр „частиною третьою статті 178, « доповнити словами і цифрами „ статтею 180-1, «
 
18. ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.