Кількість абзаців - 276 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний бюджет України на 2001 рік (Третє читання)

0. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1. Стаття 1. Державний бюджет України на 2001 рік складається із загального та спеціального фондів.  
2. Загальний фонд Державного бюджету України включає:  
3. надходження до Державного бюджету України, визначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних виплат і не призначені на конкретну мету;  
4. виплати з Державного бюджету України, здійснення яких передбачається за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.  
5. Спеціальний фонд Державного бюджету України включає надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та виплати з Державного бюджету України, які провадяться за рахунок цих надходжень.  
6. Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.633.838,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 33.325.291,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.308.547,3 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2001 рік у сумі 41.633.838,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.650.595,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.983.242,7 тис. гривень. Установити, що Державний бюджет України на 2001 рік є бездефіцитним, враховуючи профіцит загального фонду Державного бюджету України у сумі 674.695,4 тис. гривень та дефіцит спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 674.695,4 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.  
7. ІІ. ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
8. Стаття 3. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать: 1) у повному обсязі: збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
9. збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;  
10. збір за користування надрами загальнодержавного значення;  
11. податок на додану вартість;  
12. акцизний збір із ввезених на територію України товарів;  
13. плата за ліцензії на певні види господарської та професійної діяльності, крім тих, що видаються виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями;  
14. грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій на кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення;  
15. ввізне мито;  
16. кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України;  
17. суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;  
18. надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;  
19. єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;  
20. надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;  
21. дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;  
22. рентна плата за нафту власного видобутку;  
23. надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;  
24. плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;  
25. державне мито, що справляється за дії, вчинені арбітражними судами;  
26. митні збори;  
27. адміністративні штрафи, що стягуються Антимонопольним комітетом України та Державною автомобільною інспекцією України;  
28. кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних зі зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;  
29. відрахування від плати за транзит аміаку через територію України;  
30. збір за використання радіочастотного ресурсу;  
31. кошти, що надійдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованості станом на 31 березня 1997 року і заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 1 січня 2001 року із збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;  
32. кошти, що надійдуть у рахунок сплати збору до Державного інноваційного фонду, нарахованого на реалізацію продукції (робіт, послуг) за грудень 2000 року, та сплати податкової заборгованості за минулі роки станом на 1 січня 2001 року із збору до Державного інноваційного фонду;  
33. кошти, що передаються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету;  
34. надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної власності;  
35. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві) після проведення відрахувань відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
36. 3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів, крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується підприємствами, розташованими на території Автономної Республіки Крим;  
37. 4) 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;  
38. 5) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;  
39. 6) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;  
40. 7) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі групи Ж, відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2001 роки (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;  
41. 8) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;  
42. 9) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
43. 10) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;  
44. 11) 30 відсотків суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах, включаючи підприємства, яким надано пільги в оподаткуванні, а також підприємства, звільнені від сплати податку на прибуток відповідно до законодавства;  
45. 12) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;  
46. 13) 20 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;  
47. 14) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України у розмірах, установлених законодавством, крім доходів, визначених статтею 31 цього Закону  
48. Стаття 4. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17,34 гривні за 1 тонну.  
49. Стаття 5. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:  
50. відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб.м газу на кожні 100 км відстані;  
51. відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;  
52. відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.  
53. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно, виходячи із обсягів природного газу, нафти та аміаку, що транспортуються територією України, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.  
54. Стаття 6. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартеру та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за виключенням операцій, пов'язаних з державним боргом України.  
55. Стаття 7. Доходи Державного бюджету України, отримані від приватизації державного майна понад суму 5.902.462 тис. гривень, спрямовуються на дострокове погашення державного боргу України та державне інвестування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
56. Стаття 8. Установити, що Національний банк України у 2001 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в обсязі не менш як 500.000 тис. гривень. Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.  
57. Стаття 9. Заборонити в 2001 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.  
58. Державній податковій адміністрації України розробити та затвердити графік реалізації майна, вилученого у суб'єктів оподаткування в рахунок погашення податкової заборгованості.  
59. Кабінету Міністрів України розробити та запровадити Порядок реалізації матеріальних цінностей, що перебувають у податковій заставі, по яких прийняті рішення суду щодо їх відчуження відповідно до законодавства. Надходження від реалізації майна, що перебуває у податковій заставі, спрямовується до відповідних бюджетів та державних цільових фондів для погашення заборгованості по податках, зборах, інших обов'язкових платежах, а також для розрахунків з іншими суб'єктами господарювання.  
60. Стаття 10. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до Законів України реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано відстрочку (розстрочку) по його сплаті, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартість незалежно від визначеного Законом України терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).  
61. Стаття 11. Встановити, що до 1 січня 2002 року:  
62. в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;  
63. для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 січня 2002 року відповідно до Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" від 14 липня 1999 року №934, тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку підприємств у розмірі 15 відсотків;  
64. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року №168 до 1 січня 2002 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України.  
65. III. ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
66. Стаття 12. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі 14.050.807,7 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США.  
67. Стаття 13. Установити граничний розмір державного зовнішнього боргу України на 1 січня 2002 року в сумі, еквівалентній 10.845.577,9 тис. доларів США.  
68. Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.  
69. Стаття 15. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.  
70. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або заставу майна, та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
71. Стаття 16. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених в державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.  
72. Стаття 17. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 13 цього Закону, набирають чинності з моменту підписання. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які витікають із вказаних документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.  
73. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
74. Стаття 18. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2001 рік згідно з додатком №3 до цього Закону. Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2001 рік у порядку, визначеному Міністерством фінансів України. Облік бюджетних асигнувань і зобов'язань та контроль за їх дотриманням здійснюється Державним казначейством України та Рахунковою палатою відповідно до законодавства.  
75. Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.  
76. Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, які не розподілені по головних розпорядниках коштів Державного бюджету України. При цьому, перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за функціональною класифікацією в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Забороняється збільшення бюджетних призначень на: державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету; оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.  
77. Стаття 19. Фінансування виплат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.  
78. Стаття 20. Установити, що у 2001 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни ІІІ групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.  
79. Стаття 21. Фінансування виплат у 2001 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в обсязі, визначеному статтею 18 цього Закону.  
80. Стаття 22. Встановити, що видатки Державного бюджету України, передбачені Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України на 2001 рік на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".  
81. Стаття 23. Установити, що в 2001 році для відшкодування виплат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому Законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.  
82. Стаття 24. Запровадити на 2001 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку №3 до цього Закону.  
83. Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до законів України шкоди, завданої юридичним та фізичним особам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду, податковими і митними органами, здійснюється із Державного бюджету України Державним казначейством України за рахунок коштів на утримання судів, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, а також інших центральних органів виконавчої влади, незаконними діями працівників яких була завдана шкода юридичним і фізичним особам, а суму відшкодування кваліфікувати як збитки, нанесені Державному бюджету України.  
84. Стаття 26. Надати Державному казначейству України право безспірного списання коштів, рішення про яке було прийняте державним органом, що відповідно до законодавства має право на його застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України. У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій, з вини яких виникли відповідні зобов'язання, протягом місяця з часу проведення такої операції розпорядники коштів державного бюджету повинні впорядкувати свої зобов'язання з урахуванням результатів безспірного списання коштів і привести їх у відповідність до бюджетних призначень на 2001 рік. При цьому, звернення безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України, на погашення зобов'язань таких бюджетних установ і організацій не допускається.  
85. Стаття 27. При формуванні державного замовлення з виготовлення речового майна та постільних речей у 2001 році для установ та організацій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, органів і установ виконання покарань у першу чергу враховуються можливості виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на підприємствах пенітенціарної системи України та підприємствах громадських організацій інвалідів.  
86. Стаття 28. Заборонити надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів Державного бюджету України, крім тих, що встановлені цим Законом.  
87. Стаття 29. Затвердити напрями розподілу державних централізованих капітальних вкладень на 2001 рік згідно з додатком №4 до цього Закону. Заборонити у 2001 році розпочинати будівництво нових об'єктів за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, крім визначених в додатку №4 до цього Закону.  
88. Стаття 30. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2000 рік за економічною структурою видатків:  
89. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);  
90. нарахування на заробітну плату (код 1120);  
91. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);  
92. забезпечення продуктами харчування (код 1133);  
93. виплата процентів за державним боргом (код 1200);  
94. трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (в тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);  
95. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).  
96. Установити, що фінансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів та дітей-сиріт провадиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів Державного бюджету України.  
97. V. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
98. Стаття 31. Установити, що до надходжень спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік належать:  
99. 1) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  
100. 3) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
101. 4) відсотки за користування державним пільговим кредитом індивідуальними сільськими забудовниками;  
102. 5) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами на будівництво (реконструкцію) житла;  
103. 6) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;  
104. 7) рентна плата за природний газ власного видобутку;  
105. 8) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;  
106. 9) надходження до страхового фонду безпеки авіації;  
107. 10) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
108. 11) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;  
109. 12) 3 відсотка коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень;  
110. 13) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;  
111. 14) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;  
112. 15) 3 відсотка коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;  
113. 16) 3 відсотка коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі групи Ж, відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2001 роки (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;  
114. 17) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;  
115. 18) власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України;  
116. 19) додаткові збори на виплату пенсій, що надходять від купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
117. 20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;  
118. 21) надходження від секретаріату ООН за український контингент;  
119. 22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;  
120. 23) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;  
121. 24) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;  
122. 25) надходження, що виникають у разі вступу в дію державних гарантій в результаті взяття державою гарантійних зобов'язань;  
123. 26) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;  
124. 27) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;  
125. 28) повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр.;  
126. 29) повернення коштів, наданих на придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу;  
127. 30) кошти, що надійдуть від погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, та за розрахунками за сільськогосподарську техніку, поставлену виробничим об'єднанням "Південний машинобудівний завод" на суму 103.907 тис. гривень і акціонерним товариством "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе" на суму 34.907 тис. гривень;  
128. 31) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладених міжурядових угод;  
129. 32) 80 відсотків відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами.  
130. Стаття 32. Продовжити дію Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22.10.98 №208-ХІV та від 15.07.99 №967-ХІV до 1 січня 2002 року.  
131. Стаття 33. Установити, що у 2001 році кошти, отримані згідно з окремими пунктами статті 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:  
132. проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок надходжень, визначених пунктом 1) статті 31 цього Закону);  
133. виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 2) статті 31 цього Закону);  
134. фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок надходжень, визначених пунктом 3) статті 31 цього Закону);  
135. потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 6) статті 31 цього Закону та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 17) статті 31 цього Закону);  
136. субвенцію місцевим бюджетам на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (за рахунок надходжень, визначених пунктами 7) і 8) статті 31 цього Закону);  
137. заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок надходжень, визначених пунктом 9) статті 31 цього Закону);  
138. авіаційну діяльність і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 10) статті 31 цього Закону);  
139. морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11) статті 31 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходить від риболовних портів);  
140. участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11) статті 31 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);  
141. заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки (за рахунок надходжень, визначених пунктами 12) та 16) статті 31 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 13) статті 31 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 14) статті 31 цього Закону; надходжень, визначених пунктом 15) статті 31 цього Закону; 2 відсотка надходжень, визначених пунктом 17) статті 31 цього Закону);  
142. фінансування в установленому порядку державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України (за рахунок 90 відсотків надходжень, визначених пунктом 13) статті 31 цього Закону);  
143. фінансування видатків на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків надходжень, визначених пунктом 14) статті 31 цього Закону);  
144. видатки, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами і організаціями, та інші видатки з утримання цих установ і організацій згідно із законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 18) статті 31 цього Закону);  
145. фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок надходжень, визначених пунктом 19) статті 31 цього Закону);  
146. накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямками згідно з чинним законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 20) статті 31 цього Закону);  
147. участь у міжнародних заходах по підтримці миру (за рахунок надходжень, визначених пунктом 21) статті 31 цього Закону);  
148. програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок надходжень, визначених пунктом 22) статті 31 цього Закону);  
149. заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23) статті 31 цього Закону);  
150. рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 24) статті 31 цього Закону);  
151. надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок надходжень, визначених пунктом 25) статті 31 цього Закону);  
152. надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок надходжень, визначених пунктами 4) і 26) статті 31 цього Закону);  
153. надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок надходжень, визначених пунктами 5) і 27) статті 31 цього Закону);  
154. заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. (за рахунок надходжень, визначених пунктом 28) статті 31 цього Закону);  
155. заходи, пов'язані з закупівлею сільськогосподарської техніки на умовах лізингу (за рахунок надходжень, визначених пунктами 29) та 30) статті 31 цього Закону);  
156. погашення державного боргу України перед Російською Федерацією та субвенцію бюджету міста Севастополя відповідно до укладених міжурядових угод (за рахунок надходжень, визначених пунктом 31) статті 31 цього Закону);  
157. на добудову української частини Євроазіатського нафтотранспортного коридору (за рахунок надходжень, визначених пунктом 32) статті 31 цього Закону).  
158. Стаття 34. Кошти, одержані органами державної влади від надання послуг, дозволених Законами та нормативно-правовими актами, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на організацію надання цих послуг у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства фінансів України.  
159. Стаття 35. Установити, що виплати із спеціального фонду Державного бюджету України на 2001 рік здійснюються виключно через спеціальні реєстраційні рахунки бюджетних установ і організацій в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.  
160. Виплати із спеціального фонду мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, визначених згідно з додатком №3 до цього Закону, але виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно із законодавством, якщо цим Законом не встановлено інших обмежень, та використовувати залишки коштів спеціального фонду на кінець бюджетного року за цільовим призначенням у наступному бюджетному році.  
161. Якщо відповідні надходження перевищують відповідні виплати, встановлені додатком №3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.  
162. VІ. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  
163. Стаття 36. Установити, що положення статті 1, 6 та частини другої статті 35 цього Закону застосовуються при складанні, затвердженні і виконанні бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.  
164. Стаття 37. Установити, що до доходів загального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 2001 році належать: прибутковий податок з громадян; податок на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим та місті Києві; платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; плата за землю; акцизний збір з вироблених в Україні товарів (за винятком акцизного збору з нафтопродуктів), що сплачується підприємствами, розташованими на території Автономної Республіки Крим; податок на промисел; плата за ліцензії та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями; плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності; плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; місцеві податки і збори; штрафи, фінансові санкції та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами та обов'язковими платежами, що зараховуються до цих бюджетів; фіксований сільськогосподарський податок у частині, що належить бюджету; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині, що належить бюджету; надходження від місцевих грошово-речових лотерей; надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами відповідних бюджетів; надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності; кошти від приватизації майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності; плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради; державне мито (крім мита, що справляється за дії, вчинені арбітражними судами); надходження від адміністративних штрафів за місцем вчинення правопорушення (крім адміністративних штрафів, що стягуються Антимонопольним комітетом України та Державною автомобільною інспекцією України); плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування; надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності; інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, встановлених законодавством, крім доходів, визначених статтями 3, 31 і 39 цього Закону.  
165. Стаття 38. Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності в повному обсязі зараховуються до бюджетів сіл, селищ та міст. Кошти місцевих бюджетів від зазначених платежів спрямовуються в першу чергу на фінансування капітальних видатків бюджету та на часткове відшкодування малозабезпеченим сім'ям вартості актів права власності на землю.  
166. Стаття 39. Установити, що до доходів спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 2001 рік належать:  
167. 1) частина податку на прибуток підприємств, визначена відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських міст Києва і Севастополя бюджетів);  
168. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (в тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету);  
169. 3) власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;  
170. 4) надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством в частині, що належить республіканському Автономної Республіки Крим та місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища;  
171. 5) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;  
172. 6) субвенції з Державного бюджету України на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг.  
173. Доходи спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.  
174. Стаття 40. Установити, що у 2001 році застосовуються наступні види міжбюджетних трансфертів:  
175. 1) дотації вирівнювання місцевим бюджетам; 2) додаткові дотації бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам, визначені статтею 45 цього Закону; 3) субвенція на здійснення містом Києвом функцій столиці України; 4) субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій;  
176. 5) субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг;  
177. 6) субвенції на виконання спільних соціально-економічних програм;  
178. 7) інші субвенції;  
179. 8) кошти, що передаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів з бюджетів нижчого рівня.  
180. Стаття 41. Затвердити на 2001 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком №5 до цього Закону: дотації вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету - у сумі 3.439.439 тис. гривень;  
181. кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету - у сумі 2.413.000,1 тис. гривень; субвенції на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій Закарпатській області - у сумі 25.000 тис. гривень, Івано-Франківській області - у сумі 10.000 тис. гривень та Миколаївській області - у сумі 10.000 тис. гривень; субвенцію на здійснення містом Києвом функцій столиці України - у сумі 150.000 тис. гривень;  
182. субвенцію на здійснення додаткових витрат з бюджету міста Славутича Київської області у зв'язку із закриттям ЧАЕС, - у сумі 5.000 тис. гривень; субвенції на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг - у сумі 2.896.416 тис .гривень; субвенцію на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 10.000 тис. гривень; субвенцію на збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова - у сумі 10.000 тис. гривень.  
183. Стаття 42. Установити такий порядок перерахування дотацій вирівнювання обласним бюджетам та Севастопольському міському бюджету.  
184. Суми цих дотацій перераховуються управліннями Державного казначейства України в областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету, що надійшли на транзитні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідні території згідно з додатком №5 до цього Закону.  
185. До доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:  
186. податок на прибуток підприємств, крім частини податку на прибуток підприємств, визначеної відповідно до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
187. збір за спеціальне використання лісових ресурсів загальнодержавного значення; збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення; збір за користування надрами загальнодержавного значення; плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення; податок на додану вартість після його відшкодування (за фактом його виникнення); акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів); акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з нафтопродуктів та транспортних засобів); плата за ліцензії на певні види господарської та професійної діяльності; ввізне мито; вивізне мито; плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон; штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;  
188. збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України; плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ; плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств; державне мито, що справляється за дії, вчинені арбітражними судами; митні збори; єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України; кошти від реалізації конфіскованого митними органами майна; кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами і конфіскована валюта.  
189. У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в областях та місті Севастополі не забезпечать річної суми дотації вирівнювання, визначеної у додатку №5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного обласного та Севастопольського бюджету недоотриману суму дотації вирівнювання не пізніше 15 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.  
190. Стаття 43. Встановити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та Київського міського бюджету здійснюється згідно з помісячною сумою таких платежів, визначених розписом Державного бюджету України на 2001 рік.  
191. Стаття 44. Установити, що порядок перерахування міжбюджетних трансфертів бюджетам усіх рівнів, встановлених статтею 40 цього Закону, визначається Міністерством фінансів України.  
192. Стаття 45. Установити, що надходження доходів у грошовій формі на технічні рахунки обліку доходів Державного бюджету України в територіальних управліннях Державного казначейства України понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку №5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними бюджетами адміністративно-територіальної одиниць у таких пропорціях:  
193. до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим) ;  
194. до обласного бюджету - 12,5 відсотка;  
195. до бюджетів міст обласного (республіканського) значення та районів - 37,5 відсотка (в тому числі міст районного значення - 15 відсотків);  
196. до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.  
197. Порядок перерахування цих коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевим бюджетам встановлюється Міністерством фінансів України.  
198. Зазначені надходження відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації, визначений у додатку №5 до цього Закону, та спрямовуються за рішенням відповідних рад на фінансування соціальних видатків.  
199. Стаття 46. Надати право Державному казначейству України у разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення у порядку, визначеному нормативними актами України.  
200. Стаття 47. Установити, що починаючи з 2001 року надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року "Про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" і "Про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в учбових закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування" зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються як субвенція бюджету міста Севастополя на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.  
201. Стаття 48. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2001 рік.  
202. Стаття 49. Установити, що у 2001 році фінансування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг здійснюється з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, та відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.  
203. Стаття 50. Установити, що розрахунок міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст обласного (республіканського) значення та районів на 2001 рік для їх затвердження відповідними радами здійснюється за методикою, яка затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями згідно з порядком, встановленим Міністерством фінансів України.  
204. Стаття 51. Затвердити розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами згідно з додатком №6 до цього Закону.  
205. Кабінету Міністрів України внести зміни до відповідних нормативно-правових актів та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України з метою приведення їх у відповідність до розмежування видатків між державним та місцевими бюджетами, затвердженого згідно з додатком №6 до цього Закону.  
206. VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
207. Стаття 52. Установити, що: при виконанні бюджетів усіх рівнів застосовується касовий метод обліку, що передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками та фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів та відображення всіх операцій з виконання бюджету на час їх реєстрації в обліку; виконання бюджетів усіх рівнів у 2001 році завершується закриттям рахунків відповідних бюджетів на підставі витягу з рахунку в банківській установі за 31 грудня 2001 року.  
208. Стаття 53. Установити, що в 2001 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 2,62 раза.  
209. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2001 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".  
210. Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.  
211. Звільнити, як виняток у 2001 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань, Київський державний авіаційний завод "Авіант", Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К.Антонова, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та ВАТ "Мотор Січ", м.Запоріжжя. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.  
212. Стаття 54. На часткову зміну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.  
213. Стаття 55. Встановити на 2001 рік розмір забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 р. №1768-14 у сумі 50 гривень в розрахунку на одну особу.  
214. Стаття 56. Заборонити здійснення видатків на утримання бюджетних установ і організацій з різних бюджетів, крім окремих підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.  
215. Стаття 57. Установити, що керівники бюджетних установ і організацій (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ і організацій (військових формувань) у кошторисах доходів і видатків.  
216. Стаття 58. Установити, що у 2001 році пільги, гарантії і компенсації, надаються по: безплатному або пільговому встановленню телефону - інвалідам І та ІІ групи, учасникам бойових дій, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героям Соціалістичної праці, інвалідам війни ІІІ групи, дружинам (чоловікам) померлих ветеранів війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членам сімей загиблих учасників бойових дій, громадянам, віднесеним до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);  
217. безплатному або пільговому користуванню телефоном - інвалідам І та ІІ групи, учасникам бойових дій, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", Героям Соціалістичної Праці, учасникам Великої Вітчизняної війни, дружинам (чоловікам) померлих ветеранів війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членам сімей загиблих учасників бойових дій, громадянам, віднесеним до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також сім'ям, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості;  
218. безплатному або пільговому санаторно-курортному лікуванню - інвалідам, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", Героям Соціалістичної Праці, громадянам, віднесеним до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям, а також особам, що потребують санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду соціального страхування України після перенесення тяжкої хвороби;  
219. виплаті компенсацій за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування - інвалідам І та ІІ групи, громадянам, віднесеним до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, та дітям;  
220. безплатному або пільговому забезпеченню автомобілями - інвалідам І та ІІ групи з ураженням опорно-рухового апарату (придбання автомобілів здійснюється для зазначених інвалідів у порядку черги і в межах видатків, передбачених на цю мету у державному бюджеті);  
221. звільненню або зменшенню плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо - ветеранам війни, репресованим, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героям Соціалістичної Праці, батькам та дітям загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, дружинам (чоловікам) загиблих та померлих ветеранів війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Установити, що у 2001 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по оплаті за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік), його неповнолітні діти (до 18 років) та його діти-інваліди з дитинства. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками померлих Героїв Радянського Союзу повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці;  
222. безкоштовному проїзду всіма видами пасажирського міського та приміського транспорту - ветеранам війни, інвалідам, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героям Соціалістичної Праці, пенсіонерам, дружинам (чоловікам) загиблих та померлих ветеранів війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членам сімей загиблих учасників бойових дій та учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах, а також всіма видами міжміського транспорту - учасникам бойових дій, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", Героям Соціалістичної Праці, членам сімей загиблих учасників бойових дій, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, особам, які супроводжують інвалідів І групи, особам, на яких поширюється дія Міжнародної угоди від 12 березня 1993 року (997301) про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, особам, прирівняним до них, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 1 і 2, учасникам Великої Вітчизняної війни, інвалідам ІІІ групи, а також народним депутатам України на час виконання ними депутатських повноважень.  
223. Установити, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2001 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету. Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України у 2001 році виходячи із положень цієї статті.  
224. Стаття 59. Установити, що у 2001 році порядок та розміри індексації грошових доходів громадян визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням заходів щодо їх підвищення.  
225. Стаття 60. Зупинити на 2001 рік дію:  
226. статті 3 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст.238); частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 цього Закону;  
227. частини першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №17, ст.99);  
228. частини першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №24, ст.189) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим.;  
229. пункту 1 статті 31 Кодексу України "Про надра" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим‚ бюджетів областей‚ міст Києва і Севастополя;  
230. частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст.280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;  
231. статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181);  
232. частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №14, ст.60; 1999 р., №40, ст.361) у частині формування дорожніх фондів;  
233. статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст.114; 1994 р., №20, ст.120; 1996 р., №16, ст.71) у частині надання відстрочки і розстрочки податків і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів;  
234. частини третьої статті 5 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст.238);  
235. абзацу другого статті 34 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки та науково-технічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №12, ст.165; 1993 р., №10, ст.76; №11, ст.93, №17, ст.184; 1994 р., №41, ст.376, 1995 р., №13, ст.85, 1996 р., №3 , ст.11, 1997 р., №8, ст.62, 1999р., №2-3, ст.20);  
236. абзаців восьмого та десятого пункту 1, абзацу першого пункту 4 статті 57, Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №34, ст.451, Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №10 , ст.76, №26, ст.277, 1994р., №29, ст.258, №45, ст.404; 1996 р., №21, ст. 84);  
237. пункту 1 статті 12, абзаців другого-восьмого (в частині встановлення педагогічного навантаження вчителя та розмірів співвідношення до тарифної ставки) пункту 1 статті 25, пункту 2 статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28 , ст.230);  
238. пункту 2 статті 18, пункту 1 (в частині встановлення інших видів педагогічної діяльності) статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Урядовий кур'єр 2000 р. №137; офіційний вісник України, 2000 р., №29, ст.1190);  
239. абзацу дев'ятого статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компоненти" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №23 , ст.183 );  
240. частини четвертої та абзаців першого-п'ятого частини п'ятої статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., №22, ст.262);  
241. абзацу п'ятого статті 30 Розділу Х Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №7, ст.45, 2000р., №23, ст.177);  
242. абзацу дев'ятого статті 28 Розділу V Закону України "Про музеї і музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., №25 , ст.191);  
243. абзацу другого статті 23 та абзацу другого статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст.294 );  
244. абзацу п'ятого статті 6 (в частині санаторно-курортних закладів в сільській місцевості), статей 11 та 12 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., №45, ст.602, Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №20, ст.158);  
245. абзацу шостого статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №36, ст.531);  
246. Вилучити слова "правонаступником" в частинах п'ятої та шостої статті 48 Закону України "Гірничий Закон України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №50, ст.433);  
247. статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45, ст.397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;  
248. окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №8, ст.59);  
249. частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №50, ст.472, 2000 р., №41, ст.343);  
250. частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2000 р., №27, ст.1109);  
251. частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст. 296);  
252. пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст. 298);  
253. пункти 84, 85, абзаци другий - четвертий пункту 125, пункт 127 Закону України "Про Державну програму приватизації"(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №33-34, ст.272);  
254. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №27, ст. 212);  
255. пунктів 2, 3, 5, 7 статті 3 та пункт 2 статі 5 Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень" (Урядовий кур'єр 2000 р. №191; Офіційний вісник України, 2000 р., №41 , ст.1734);  
256. статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 31, ст. 248).  
257. Стаття 61. Встановити, що всі позабюджетні кошти установ і організацій, які утримуються за рахунок бюджетів усіх рівнів, включаються до відповідного бюджету.  
258. Державному казначейству України, місцевим фінансовим органам зупиняти фінансування установ та організацій, які не забезпечили виконання частини першої цієї статті.  
259. Стаття 62. Кабінету Міністрів України забезпечити в повному обсязі фінансування видатків, на закупівлю інсулінів для хворих на цукровий діабет, видатки на забезпечення лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз.  
260. Стаття 63. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів згідно з бюджетною класифікацією України.  
261. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.  
262. Стаття 64. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств, врахувати виділення 30 млн. гривень на буріння артезіанських свердловин.  
263. Стаття 65. Капітальні видатки в сумі 24.658,2 тис. гривень, які передбачені Державному управлінню справами по функції "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади", спрямовуються на фінансування капітальних вкладень для Кабінету Міністрів України - 10.000 тис. гривень та Державного управління справами - 14.658,2 тис. гривень.  
264. Капітальні видатки у сумі 11.332,0 тис. гривень передбачити Управлінню справами Верховної Ради України на фінансування капітальних вкладень для Верховної Ради України.  
265. Стаття 66. Встановити, що погашення заборгованостей по грошовому утриманню та заробітній платі, що виникли у попередні роки по Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях і правоохоронних органах, здійснюється за рахунок видатків на грошове утримання і заробітну плату, визначених у Державному бюджеті України на 2001 рік відповідно Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державному комітету у справах охорони державного кордону України.  
266. Кабінету Міністрів України визначити порядок погашення зазначених заборгованостей за рахунок тимчасового обмеження розмірів одноразових винагород, премій та надбавок.  
267. Стаття 67. Затвердити видатки на 2001 рік для цільового фінансування у встановленому Кабінетом Міністрів порядку Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року в сумі 450.000 тис. гривень за рахунок видатків, визначених у Державному бюджеті України на 2001 рік для Міністерства оборони України на утримання Збройних Сил України (151.603 тис. гривень), закупівлю озброєння та військової техніки, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів (298.397 тис. гривень).  
268. Стаття 68. У разі перевищення загального обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України понад встановлений відповідний показник у статті 2 цього Закону, додатково отримані кошти спрямовуються у порядку, визначеному Міністерством фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Міністерству оборони України на технічне забезпечення та закупівлю озброєння, але не більше 385.000 тис. гривень, та Міністерству праці та соціальної політики України на заходи соціального захисту інвалідів, але не більше 50.000 тис гривень.  
269. Стаття 69. Кабінету Міністрів України визначити окремий порядок виконання кошторисів Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук України, Академії мистецтв України, Академії правових наук України та Української академії аграрних наук безпосередньо органами Державного казначейства України.  
270. Стаття 69-1. З метою захисту вітчизняного товаровиробника заборонити підприємствам, установам та організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів всіх рівнів, використовувати бюджетні кошти на придбання обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів імпортного виробництва, а також на використання послуг іноземних підприємств, установ і організацій, якщо такі ж товари виробляються або послуги надаються підприємствами України.  
271. Стаття 69-2. Кабінету Міністрів України передбачити газифікацію сільських населених пунктів з високим ступенем готовності (не менше 80 відсотків) через Українську асоціацію по газифікації сільських населених пунктів "Укрсільгаз".  
272. Стаття 69-3. Кошти, зараховані до доходної частини бюджету України як дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності та державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, спрямовуються за видатками на розвиток (модернізацію, технічне переоснащення) підприємств паливно-енергетичного комплексу.  
273. Стаття 69-7. Кошти, отримані за вчинення консульських дій за межами України, понад обсяги, зазначені у Додатку №1 до цього Закону, спрямовуються на розвиток матеріально-технічної бази Дипломатичної Академії при Міністерстві закордонних справ України.  
274. Стаття 70. Додатки №1 - 6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.  
275. Стаття 71 . Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2001 року.