Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р. додаток до 51, ст. 1122) такі зміни:  
3. 1. Частину шосту статті 116 викласти у такій редакції:  
4. "Під маломірними суднами у частинах першій, третій, четвертій і п'ятій статті 116, частині другій статті 1161, частині третій статті 1162, частині першій статті 17,статті 118, частині третій статті 129, частині третій статті 130, частині першій статті 131 цього Кодексу cлід розуміти самохідні судна з головними двигунами потужністю менш як 75 к.с. (55 кВт) і несамохідні судна та парусні судна валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторні cудна незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць) та несамохідні судна (гребні човни вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарки вантажопідйомністю 150 і більше кілограмів та надувні судна вантажопідйомністю 225 і більше кілограмів), що належать громадянам та не використовуються з комерційною метою".  
5. 2. Доповнити Кодекс статтями 1163 і 18814 такого змісту:  
6. "Стаття 1163. Порушення правил реєстрації торговельних суден  
7. Ухилення від обов`язкової державної реєстрації суден або неповідомлення органу реєстрації судна про будь-яку зміну відомостей, що підлягають внесенню в установленому порядку до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України судновласником чи фрахтувальником за договором бербоут-чартером протягом двох тижнів з дня такої зміни, -  
8. тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
9. "Стаття 18814 Невиконання законної вимоги посадової особи органу морського і річкового транспорту  
10. Невиконання законної вимоги посадової особи органу морського і річкового транспорту щодо усунення порушень законодавства з безпеки судноплавства та державної реєстрації торговельних суден України, ненадання їй необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на неї обов`язків -  
11. тягне за собою накладення штрафу на громадян від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
12. 3. Статтю 225 викласти у такій редакції:  
13. "Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту  
14. Органи морського і річкового транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті, правил користування засобами морського транспорту, правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керування судном осіб, які не мають відповідного документа, правил, що забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних шляхах, правил реєстрації торговельних суден в Україні, правил користування річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для стоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і річковому транспорті, допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передача керування судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковими або маломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому числі вчинені особами, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння, порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на морському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понад установлені норми на морському і річковому транспорті, безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушення правил, спрямованих на забезпечення охоронності вантажів на морському і річковому транспорті, невиконання законної вимоги посадової особи органів морського і річкового транспорту (статті 114, 115, 116, 1161, 1162, 1163, 117, 118, частина перша статті 120, частина третя статті 129, частина третя і четверта статті 130, стаття 131, частина друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятий статті 135, статті 136 і 18814 цього Кодексу).  
15. Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
16. 1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, капітан морського порту;  
17. 2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115 цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, капітан морського порту, капітан судна;  
18. 3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 116, 1161, 1162, 117, 118, частиною третьою статті 129, частинами третьою і четвертою статті 130, статтею 131 цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, капітан річкового порту;  
19. 4) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 1163 цього Кодексу, - Головний державний реєстратор флоту України та його заступники, капітан порту;  
20. 5) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 1163 цього Кодексу, - Головний державний реєстратор флоту України та його заступники;  
21. 6) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 120 цього Кодексу - начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, капітан порту, капітан судна;  
22. 7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, - начальник порту та його заступники, начальник пристані і вокзалу, капітан судна;  
23. 8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136 цього Кодексу, - начальник порту та його заступники, начальники районів порту (виробничо-перевантажувального комплексув порту), начальник морського вокзалу та його заступники, капітан судна;  
24. 9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 18814 цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, Головний державний реєстратор флоту України та його заступники".  
25. 4. Статті 226 і 227 виключити.  
26. 5. У пункті 4 частини першої статті 288 слова "Державної інспекції по маломірних суднах Української РСР" замінити словами "органу морського і річкового транспорту".  
27. 6. Частину другу статті 317 викласти у такій редакції:  
28. "Постанова про позбавлення права керування річковими і маломірними суднами виконується посадовими особами Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства, зазначеними у пункті 3 частини другої статті 225 цього Кодексу".  
29. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.