Кількість абзаців - 41 Розмітка (ліва колонка)


Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. Закон України
 
4. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць
 
5. Цей Закон визначає основи державної політики в інвестиційній сфері протягом 2013—2032 років щодо стимулювання залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.
 
6. Закон спрямований на створення умов для активізації інвестиційної діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах розвитку економіки з метою створення нових робочих місць, розвитку регіонів.
 
7. Стаття 1. Законодавство з питань стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
 
8. 1. Правовою основою стимулювання інвестиційної діяльності є Конституція України, Закони України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування" та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у цій сфері.
 
9. Стаття 2. Пріоритетні галузі економіки
 
10. 1. Пріоритетними галузями економіки є галузі, в яких реалізується державна політика щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць.
 
11. Стаття 3. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки
 
12. 1. Державна підтримка інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки здійснюється у формах, визначених Законом України "Про інвестиційну діяльність".
 
13. 2. Особливості оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Податковим кодексом України.
 
14. 3. Особливості оподаткування ввізним митом суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, визначаються Митним кодексом України.
 
15. 4. Обсяги коштів, що спрямовуються на державну підтримку, щороку визначаються законом про Державний бюджет України, а також відповідними місцевими бюджетами, у тому числі з урахуванням статті 105 Бюджетного кодексу України.
 
16. Стаття 4. Критерії державної підтримки інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки
 
17. 1. Державна підтримка надається суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують схвалені Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки.
 
18. 2. Інвестиційним проектом у пріоритетній галузі економіки вважається інвестиційний проект, що передбачається реалізувати на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію та який одночасно відповідає таким критеріям:
 
19. 1) загальна кошторисна вартість перевищує суму, еквівалентну:
 
20. 3 мільйонам євро — для суб’єктів великого підприємництва;
 
21. 1 мільйону євро — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
22. 500 тисячам євро — для суб’єктів малого підприємництва;
 
23. 2) кількість створених нових робочих місць для працівників, що безпосередньо задіяні у виробничих процесах, перевищує:
 
24. 150 — для суб’єктів великого підприємництва;
 
25. 50 — для суб’єктів середнього підприємництва;
 
26. 25 — для суб’єктів малого підприємництва;
 
27. 3) середня заробітна плата працівників не менш як у 2,5 раза перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
 
28. 3. Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про інвестиційну діяльність".
 
29. Якщо протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту не досягнуто показників, встановлених частиною другою цієї статті, строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту припиняється.
 
30. 4. Вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, порядок їх відбору та схвалення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
31. Стаття 5. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
 
32. 1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки належать:
 
33. 1) розроблення та забезпечення виконання програм розвитку інвестиційної діяльності на території регіону;
 
34. 2) відбір інвестиційних проектів для реалізації на території регіону, залучення інвестицій, створення максимально сприятливих умов для інвесторів;
 
35. 3) подання Кабінету Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
 
36. 4) сприяння в отриманні в установленому порядку дозвільних документів для початку реалізації інвестиційного проекту, вирішення поточних питань його реалізації.
 
37. Стаття 6. Прикінцеві положення
 
38. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
39. Голова
 
40. Верховної Ради України