Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Вноситься
 
2. Кабінетом Міністрів України
 
3. Закон України
 
4. Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. 1. Частину першу статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) доповнити абзацом такого змісту:
 
7. "У разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об’єкти.".
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. Голова Верховної Ради України