Кількість абзаців - 4 Розмітка (ліва колонка)


Про угоди щодо земельної частки (паю) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО УГОДИ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)  
1. Цей Закон спрямований на забезпечення реалізації вимог статті 13 та статті 14 Конституції України щодо гарантій прав власності на землю.  
2. Стаття 1. Угоди, пов'язані із набуттям та реалізацією прав громадян та юридичних осіб на земельні частки (паї), крім спадкування (правонаступництва), є недійсними, якщо інше не визначено законом. До таких угод застосовуються наслідки, передбачені цивільним законодавством України.  
3. Стаття 2. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.