Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

0. Закон України  
1. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
2. Відповідно до Закону України "Про планування і забудову територій" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:  
4. 1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:  
5. "Стаття 96-1. Порушення законодавства про планування  
6. і забудову територій  
7. Недодержання строків надання замовникові висновків комплексної експертизи схем планування територій та іншої містобудівної і проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання строків подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -  
8. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
9. Недодержання строків підготовки та надання дозволів на будівництво об'єктів містобудування та виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів будь-яких інших документів, не передбачених законодавством, -  
10. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
11. 2. Частину першу статті 244-6 викласти у такій редакції:  
12. "Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, недодержанням державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом будинків або споруд, порушенням законодавства про планування і забудову територій (статті 79-1, 96, частина перша статті 96-1, стаття 97)".  
13. 3. Статтю 221 після цифр "51 - 51-2" доповнити словами і цифрами "частиною другою статті 96-1".  
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.