Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями"  
2. I. Внести відповідні зміни та доповнення до діючих законодавчих актів України:  
3. 1. До Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35):  
4. 1) Доповнити підпункт 5.2.4. пункту 5.2 статті 5 частиною другою такого змісту:  
5. "Суми коштів, спрямованих комерційними банками на формування резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з іпотечними сертифікатами".  
6. 2) Доповнити підпункт 5.5.1 пункту 5.5 статті 5 частиною другою такого змісту:  
7. "До складу валових витрат відносяться витрати платників податків, крім комерційних банків, що направлені ними на придбання іпотечних сертифікатів, запроваджених Законом України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями";  
8. 3) Частину другу підпункту 7.9.1. доповнити словами: "в тому числі через здійснення факторингових операцій шляхом випуску іпотечних сертифікатів, у відповідності до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями."  
9. 4) Частину першу підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:  
10. "Заборгованість, забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу"(2654-12 ), "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями" та іншим діючим законодавством України, яке регулює порядок погашення забезпечених заставою зобов'язань та відчуження об'єкту застави;  
11. 5) Останнє речення частини другої 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 виключити. Передостаннє речення частини другої підпункту 12.3.4. пункту 12.3. статті 12 викласти в наступній редакції:  
12. "Продаж майна, переданого у заставу, здійснюється через аукціони (публічні торги) або самостійно заставодержателем, у відповідності до діючого законодавства";  
13. 2. До Декрету Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 48, ст.418 )  
14. 1) Частину першу підпункту "з" пункту 1 статті 5 після слів "іменних ощадних сертифікатах" доповнити словами "іпотечних сертифікатах".  
15. 3. До Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 38, ст.508)  
16. 1) Статтю 3 доповнити словами "іпотечні сертифікати";  
17. 2) Текст Закону доповнити Главою 5-1  
18. "Глава 5-1. Іпотечні сертифікати  
19. Іпотечний сертифікат - цінний папір, що засвідчує майнове право його власника, яке виникло в результаті здійснення факторингової операції з іпотечними зобов'язаннями, на отримання платежів.  
20. Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу іпотечних сертифікатів визначаються Законом України "Про іпотечне кредитування та факторингові операції з іпотечними зобов'язаннями ".  
21. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.