Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат (Друге читання)

0. Проект (21.12.00) Закон України "Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших видів грошових виплат"  
1. Цей Закон згідно з вимогами Конституції України (ст.43) про захист гарантованого права кожного на своєчасне одержання винагороди за працю врегульовує проблему ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, обумовлених як діючим законодавством України, так і будь-якими офіційними актами, що визначають зобов`язання роботодавця перед працівниками по виплаті винагороди за працю, незалежно від форми власності суб`єкта господарювання.  
2. Стаття 1. Погасити заборгованість по виплаті заробітної плати та інших форм грошових виплат, що обумовлені як діючим законодавством України, так і будь-якими офіційними актами, що визначають зобов`язання роботодавця перед працівниками по виплаті винагороди за працю, незалежно від форми власності суб`єкта господарювання до 01 січня 2002 року.  
3. Стаття 2. При здійсненні виплат провести компенсацію заробітної плати згідно Закону "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв`язку з порушенням строків їх виплати".  
4. Стаття 3. Погашення заборгованості провести виключно у грошовій формі.  
5. Стаття 4. Зміна форми власності та реорганізація суб`єктів господарювання до моменту погашення ними боргів по виплаті заробітної плати та інших видів грошових виплат, передбачених цим Законом, не тягне за собою звільнення роботодавців від виконання вимог цього Закону.  
6. Стаття 5. Покласти відповідальність за виконання цього Закону на Кабінет Міністрів АРК, облдержадміністрації та міськдержадміністрації м.м.Києва та Севастополя.  
7. Стаття 6. До повної ліквідації заборгованості згідно з положенням Статті 1 цього Закону дозволити суб`єктам господарювання-боржникам спрямовувати на ці цілі грошові надходження по результатах господарювання у першочерговому порядку.  
8. Стаття 7. Генеральній Прокуратурі України організувати контроль за виконанням цього Закону із щоквартальною інформацією Верховної Ради.  
9. Стаття 8. Цей закон набуває чинності із дня його опублікування.