Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" (Друге читання)

0. Проект Закону України  
1. Про внесення змін до Закону України  
2. "Про заходи щодо державної підтримки  
3. суднобудівної промисловості в Україні"  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
5. І. Внести до Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" від 18 листопада 1999 року N 1242-ІІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 3, ст. 20) такі зміни:  
6. Частину 2 статті 1 викласти в такій редакції:  
7. Стаття 1. На період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2005 року впроваджуються такі заходи державної підтримки суднобудівної промисловості:  
8. суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості, визначених згідно із частиною другою цієї статті, отримані від замовників суден, а також кошти у вигляді кредитів, які отримують ці підприємства від уповноважених банків України з метою спрямування кредитних коштів на фінансування будівництва суден за контрактами із замовниками суден, зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. У випадках, коли авансові платежі, попередня оплата та кредити уповноважених банків надходять підприємствам суднобудівної промисловості в іноземній валюті, гривнєвий еквівалент від продажу цих валютних коштів у повному обсязі зараховується уповноваженими банками на окремі рахунки цих підприємств, не підлягає безспірному списанню та використовується лише за цільовим призначення відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми (крім кредитів) включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів і далі за текстом.  
9. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.