Кількість абзаців - 18 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про статус гірських населених пунктів в Україні'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. I. Внести до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1917-III (1917-14) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 42, ст.350) такі зміни:  
5. 1. У частині другій статті 1:  
6. в абзаці першому слово "половина" замінити словом "третина";  
7. в абзаці другому цифру "0,15" замінити цифрою "0,25";  
8. абзац третій викласти у такій редакції: "суворі кліматичні умови: холодна і довга зима (середня тривалість - не менше 97 днів, середньодобова температура повітря у січні не перевищує мінус 3,9 градуси за Цельсієм), прохолодне коротке літо (середня тривалість - не більше 69 днів, середньодобова температура у липні не перевищує 20 градусів за Цельсієм), велика кількість опадів (середньорічна сума опадів у рідкому і твердому стані - не менше 600 міліметрів), мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі".  
9. 2. Статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту: "У разі, коли головне приміщення підприємства, установи, організації розташоване за межами населеного пункту, якому надано статус гірського, але воно має відділення, цех, інші відокремлені підрозділи і робочі місця в межах населеного пункту, що має статус гірського, на працівників, які постійно в них працюють, поширюється статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського".  
10. 3. У зв'язку з цим частини 2 і 3 вважати відповідно частинами 3 і 4.  
11. ІІ. Прикінцеві положення  
12. 1. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.  
13. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
14. III. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом:  
15. у місячний термін внести доповнення до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських;  
16. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
17. забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.