Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Друге читання)

0. Проект (19.01.2001)  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. 1. Абзац перший пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181, №47, ст. 294; 1998 р., №10, ст. 35; 1999 р., №50, ст. 435) після слів "житлового будівництва" доповнити словами "або купівлі житла".  
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.