Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо умов господарювання на радіоактивно забруднених територіях (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” (щодо умов господарювання на радіоактивно забруднених територіях)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177, № 37, ст. 541; 1995 р., № 19, ст. 136; 1996 р., № 3, ст. 11; 1997 р., № 8, ст. 62, № 20, ст. 145) такі зміни:
 
4. 1. У статті 16 абзац другий викласти у редакції:
“- будівництво нових, розширення діючих підприємств, без погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором;”
 
5. 2. У статті 18 абзац другий викласти у редакції:
«- будівництво санаторіїв, закладів оздоровлення та відпочинку без погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи наявності умов проживання і трудової діяльності населення без обмежень за радіаційним фактором, а також будівництво нових підприємств, які шкідливо впливають на здоров'я населення і навколишнє середовище».
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його оприлюднення.
 
8. 2. Кабінету Міністрів у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
9. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
10. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.