Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про електроенергетику'' (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №1, ст. 1; 2000 р., №38, ст. 319, ст. 321; 2003 р., №52, ст. 378; 2004 р., №15, ст. 210; 2005 р., №7-8, ст. 162, №10, ст. 190, №№17-19, ст. 267, №20, ст. 278, №28, ст. 373; 2006 р., №№9-11, ст. 96, №49, ст. 486; 2007 р., №7-8, ст. 66, №33, ст. 440; 2008 р., №№5-8, ст. 78) такі зміни:
 
5. 1. У статті 1:
 
6. 1) Абзац 34 викласти у такій редакції:
 
7. «"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики (їх пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями)»;
 
8. 2) Після абзацу 34 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
9. «мікро гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 кВт;
 
10. міні гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше ніж 200 кВт, але не перевищує 1 МВт»;
 
11. У зв'язку з цим абзац 35 вважати абзацом 38 та викласти його у такій редакції:
 
12. «мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше ніж 1 МВт, але не перевищує 10 МВт»;
 
13. 3) Після абзацу 38 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
14. «вітрова електроустановка - електрична установка, яка перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію;
 
15. вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і складають єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, перетворюючи кінетичну енергію вітру в електричну;
 
16. пусковий комплекс електростанції - група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і складають єдиний комплекс, призначений виробляти електроенергію, який відповідно до проектної документації на будівництво складає визначену частину (чергу) об’єкту електроенергетики»;
 
17. 2. У абзаці п’ятнадцятому статті 5 та абзаці дванадцятому частини першої статті 12 слова «малі гідроелектростанції» у всіх відмінках замінити словами «мікро, міні та малі гідроелектростанції» у відповідних відмінках.
 
18. 3. Частини першу-другу статті 15 замінити новими частинами такого змісту:
«Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, (крім випадів передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому ринку електричної енергії України. Функціонування інших оптових ринків електричної енергії в Україні забороняється.
Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, реалізується ними самостійно для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності.
Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний купувати за "зеленим" тарифом всю електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску, і не продану за прямими договорами або за договорами з енергопостачальниками.
Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт, придбавається в обсягах, що перевищує споживання електроенергії такими домогосподарствами, за «зеленим» тарифом енергопостачальниками для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності. Виробництво такої електроенергії може здійснюватись без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».
У зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами п’ятою -десятою.
 
19. 4. Статтю 17-1 викласти у такій редакції:
«Стаття 17-1. Стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії
"Зелений" тариф затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики (або їх окремих пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями).
Величина "зеленого" тарифу встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики, а у разі якщо проектом будівництва об’єкту електроенергетики передбачається введення його в експлуатацію пусковими комплексами - то величина "зеленого" тарифу встановлюється для суб'єкта господарювання за кожним пусковим комплексом, введеним в експлуатацію.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. У цьому Законі біомасою є не викопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (продукти або відходи лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості), а також складова промислових або побутових відходів, що здатна до біологічного розкладу.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ, що утворюється в результаті водневого або метанового бродіння біомаси.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з побутових відходів.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які експлуатують мікро, міні або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, визначеного із застосуванням тарифного коефіцієнта, що застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної класифікації), помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро, міні або малими гідроелектростанціями.
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії об’єктів електроенергетики, для яких застосовується «зелений» тарифКоефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів, введених в експлуатацію
до 01.01.2013з 01.01.2013
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки не перевищує 600 КВт1,21,2
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт1,41,4
для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, де величина встановленої потужності кожної електроустановки перевищує 2000 КВт2,12,1
для електроенергії, виробленої з біомаси 2,32,3
для електроенергії, виробленої з біогазу рослинного та/або тваринного походження-2,7
для електроенергії, виробленої з побутових відходів-3,0
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики4,83,5
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт4,63,6
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт4,43,7
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах приватних домогосподарств (будинків, будівель та споруд), величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт.-4,0
для електроенергії, виробленої мікро гідроелектростанціями1,22,0
для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями1,21,6
для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями1,21,2
Коефіцієнт "зеленого" тарифу електроенергії, виробленої об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію (або суттєво модернізованими) після 2014, 2019 та 2024 років, зменшується відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від його базової величини, визначеної частиною дев’ятою цієї статті. У цьому Законі суттєво модернізованими об'єктами електроенергетики, що виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел енергії, вважаються об'єкти, вартість модернізації енергетичного обладнання яких становить понад п'ятдесят відсотків початкової вартості такого обладнання.
Для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється до 1 січня 2030 року.
Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
Величина "зеленого" тарифу не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату.
Застосування «зеленого» тарифу у розмірі, встановленому частиною дев’ятою цієї статті, для електроенергії, виробленої з альтернативних джерел енергії на об'єктах електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, здійснюється за умови дотримання розміру місцевої складової, визначеного цим Законом.
Застосування «зеленого» тарифу у розмірі, встановленому частиною дев’ятою цієї статті, для електроенергії, виробленої з побутових відходів, здійснюється за умови дотримання встановлених для такої діяльності граничних значень викидів забруднюючих речовин.
Держава гарантує, що для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на введених в експлуатацію об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, встановлений відповідно до положень цієї статті на дату введення в експлуатацію об'єктів електроенергетики та їх пускових комплексів, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії. У разі внесення змін до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.
Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимоги щодо закупівлі всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро, міні та малими гідроелектростанціями) за встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.
Роздрібна ціна на електричну енергію, що використовується суб'єктами господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєстровані у встановленому законом порядку, що передбачають впровадження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енергію з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу напруги, встановленого станом на 1 січня 2009 року».
 
20. 5. Доповнити Закон новою статтею 17-2, такого змісту:
«Стаття 17-2. Місцева складова при створенні об’єкту електроенергетики
Для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений» тариф у розмірі, передбаченому частиною сьомою статті 17-1 цього Закону застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру місцевої складової.
Місцевою складовою у розумінні цього Закону є частка комплектуючих, сировини, робіт та послуг українського походження, використаних при створенні об’єкту електроенергетики.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики та їх пускових комплексів, які виробляють електроенергію з енергії вітру та енергії сонячного випромінювання та введені в експлуатацію після 1 січня 2013 року, встановлюється на рівні не менш як 30 відсотків, а після 1 січня 2014 року - на рівні не менш як 50 відсотків.
Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики та їх пускових комплексів, які виробляють електроенергію з біомаси, біогазу та для гідроелектростанцій, які введені в експлуатацію після 1 січня 2015 року, встановлюється на рівні не менш як 50 відсотків.
Для цілей цієї статті підтвердженням початку будівництва об'єкта електроенергетики, що планують здійснювати виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, є виданий уповноваженим органом дозвіл на виконання будівельних робіт або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про початок виконання будівельних робіт відповідного об'єкта; підтвердженням введення об'єкта електроенергетики (пускового комплексу), що планує здійснювати виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, в експлуатацію є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації або зареєстрована відповідно до чинного законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.
Порядок підтвердження розміру місцевої складової в об'єкті електроенергетики затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».
 
21. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.