Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України'' (Друге читання)

0. Проект (05.02.2001) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни до Закону України "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.454), виклавши його в такій редакції:  
3. "ЗАКОН УКРАЇНИ  
4. Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України  
5. Стаття 1. Єдиний збір установлюється щодо транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, і справляється за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до законодавства України митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та за проїзд автомобільних транспортних засобів з перевищенням осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.  
6. Єдиний збір справляється одноразово при транзиті, ввезенні або вивезенні вантажу за єдиним платіжним документом.  
7. Стаття 2. Єдиний збір справляється у національній валюті України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день сплати цього збору.  
8. Механізм справляння єдиного збору визначається Кабінетом Міністрів України.  
9. Забороняється справляти у пунктах пропуску через державний кордон України збори, не передбачені цим Законом.  
10. Єдиний збір не може перевищувати вартість витрат, пов'язаних із здійсненням митного, ветеринарного, фітосанітарного та екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, та витрат, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг.  
11. Стаття 3. Єдиний збір у повному обсязі перераховується до Державного бюджету України.  
12. Стаття 4. Координація діяльності державних органів, пов'язаної із забезпеченням справляння єдиного збору, покладається на центральний орган митної служби України.  
13. Стаття 5. Ставки збору за здійснення у пунктах пропуску через державний кордон України контролю вантажів і транспортних засобів, плата за проїзд транспортних засобів автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду) та додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням осьових навантажень та (або) габаритних параметрів встановлюються у таких розмірах:  
14. ТАБЛИЦЯ  
15. Стаття 6. Для автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка збору за здійснення контролю встановлюється у розмірі 20 відсотків ставки, визначеної цим Законом. При цьому плата за проїзд автомобільними дорогами України (за кожен кілометр проїзду), у тому числі за перевищення встановленої загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів, справляється повністю.  
16. У разі перетинання державного кордону України залізничними вагонами без вантажів єдиний збір не справляється.  
17. Стаття 7. З перевізників-нерезидентів, діяльність яких провадиться на підставі міжнародних договорів України, єдиний збір справляється відповідно до цих договорів.  
18. Стаття 8. З перевізників-резидентів, які сплатили податок з власників транспортних засобів згідно із Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", плата за проїзд автомобільними дорогами України справляється лише у разі виконання автомобільних перевезень транспортними засобами загальною масою понад 38 тонн та (або) з перевищенням допустимих осьових навантажень чи габаритних параметрів.  
19. Стаття 9. Допустимі осьові навантаження та габаритні параметри автомобільних транспортних засобів, за перевищення яких встановлюється додаткова плата, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
20. Стаття 10. Прикінцеві положення.  
21. 1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.  
22. 2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
23. 3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
24. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;  
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
26. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону".