Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення громадян  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1993, N 52, ст.490, 1995, N 29, ст.216, 1995, N 34, ст.268, 1996, N 16, ст.71) такі зміни та доповнення:  
3. 1. У статті 1 частину першу викласти в такій редакції: "Державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, а також керівники, інженерно-технічні працівники і адміністративно-управлінський персонал державних підприємств та організацій, лікарі, викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів, щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів".  
4. 2. У частині другій статті 9 після слів "внутрішніх справ та інших" додати слова "державних підприємств, організацій та установ". 3. У частині другій статті 25: в кінці п'ятого абзацу додати слова "керівники державних підприємств, організацій та установ"; в кінці шостого абзацу додати слова "заступники керівників та головні інженери державних підприємств, організацій та установ"; в кінці сьомого абзацу додати слова "інженерно-технічні працівники, спеціалісти державних підприємств, організацій та установ, викладачі, вчителі та вихователі державних учбових закладів".  
5. 4. Статтю 37 викласти в такій редакції: "Пенсія державним службовцям призначаться на загальних підставах. Державним службовцям у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога в розмірі 3 місячних посадових окладів. У разі виходу на пенсію державні службовці при наявності стажу державної служби не менше 10 років користуються умовами щодо комунально-побутового обслуговування, передбаченими цим Законом."  
6. ІІ. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 3, ст. 10) такі зміни:  
7. Частину 5 статті 19 виключити.  
8. III. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів" привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.