Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про відповідальність повітряних перевізників за перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про відповідальність повітряних перевізників за перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну  
1. Цей Закон установлює відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію відповідальність повітряних перевізників незалежно від форми власності, які здійснюють міжнародні пасажирські повітряні перевезення, за перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну.  
2. Стаття 1. Відповідальність за перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну  
3. Повітряні перевізники за переміщення через державний кордон України пасажирів - іноземців чи осіб без громадянства без документів для в'їзду в Україну або з документами, оформленими з порушенням вимог, установлених законодавством України, -  
4. несуть відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від двохсот двадцяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного такого пасажира.  
5. Примітка. Звернення пасажира - іноземця або особи без громадянства із заявою про надання статусу біженця чи про надання притулку в порядку, встановленому законодавством, не звільняє повітряного перевізника від відповідальності передбаченої цим Законом за його перевезення через державний кордон України без належних документів.  
6. Сплата штрафу не звільняє повітряного перевізника від обов'язку перевезення пасажира, якому відмовлено у в'їзді в Україну, в пункт посадки на повітряне судно або в будь-яке інше місце, в'їзд у яке йому дозволено.  
7. Стаття 2. Органи, що уповноважені розглядати справи про правопорушення, пов'язані з повітряним перевезенням пасажирів через державний кордон без належних документів для в'їзду в Україну  
8. Справи про правопорушення, передбачені статтею 1 цього Закону, розглядають відповідні органи охорони державного кордону України.  
9. Від імені органів охорони державного кордону України розглядати справи про правопорушення, пов'язані з повітряним перевезенням пасажирів через державний кордон без належних документів для в'їзду в Україну, та накладати штрафи мають право начальники органів охорони державного кордону України, що здійснюють прикордонний контроль в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення.  
10. Стаття 3. Порядок і строки притягнення до відповідальності  
11. Посадовою особою органу охорони державного кордону України, яка виконує функції із здійснення прикордонного контролю, про вчинення правопорушення, пов'язаного з повітряним перевезенням пасажирів через державний кордон без документів для в'їзду в Україну або з документами, оформленими з порушенням вимог, установлених законодавством України, складається протокол, який разом з іншими документами, що стосуються цієї справи, протягом трьох днів з дня вчинення правопорушення надсилається посадовій особі, уповноваженій накладати штрафи.  
12. Посадова особа, уповноважена накладати штрафи, приймає рішення про їх застосування протягом п'ятнадцяти днів після надходження документів, зазначених у частині першій цієї статті. Рішення оформляється постановою відповідної посадової особи.  
13. Копія постанови про накладення штрафу протягом трьох днів надсилається або висилається перевізнику, щодо якого її винесено. Копію постанови про притягнення до відповідальності іноземного повітряного перевізника може бути надіслано через його представництво або уповноваженого представника в Україні.  
14. Накладення штрафу може здійснюватися уповноваженими посадовими особами органів охорони державного кордону України безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України, якщо уповноважений представник повітряного перевізника добровільно виявив готовність негайно сплатити штраф.  
15. Стаття 4. Оскарження рішень у справах, пов'язаних з повітряним перевезенням пасажирів через державний кордон без документів для в'їзду в Україну  
16. Постанову про накладення штрафу, що прийнята посадовою особою, зазначеною у статті 2 цього Закону, може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до районного (міського) суду за місцезнаходженням відповідного органу охорони державного кордону України, рішення якого є остаточним.  
17. Скарга подається начальнику органу охорони державного кордону України, який виніс постанову в справі про правопорушення, передбачене статтею 1 цього Закону. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою до районного (міського) суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення судом.  
18. Стаття 5. Виконання рішень про притягнення до відповідальності  
19. Сплата штрафів, накладених згідно із статтею 1 цього Закону, провадиться у національній валюті України.  
20. Іноземні повітряні перевізники можуть сплачувати штрафи в іноземній валюті в перерахунку за курсом Національного банку України на день вчинення правопорушення.  
21. Сплата штрафу провадиться повітряним перевізником, який був притягнутий до відповідальності згідно з цим Законом, протягом одного місяця з дня накладення штрафу (крім випадків сплати штрафу, передбачених частиною четвертою статті 3 цього Закону), а в разі оскарження рішення про його накладення - протягом місяця з дня відмови суду в задоволенні скарги.  
22. Штраф, не сплачений у встановлений частиною третьою цієї статті строк, підлягає примусовому стягненню на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про виконавче провадження".  
23. Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.  
24. Стаття 6. Прикінцеві положення  
25. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.