Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки (Друге читання)

0. Проект Закон України Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Стаття 1. Затвердити такі пріоритетні напрями розвитку науки і техніки:  
3. 1) фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук;  
4. 2) розвиток людського потенціалу та проблеми формування громадянського суспільства;  
5. 3) охорона довкілля та раціональне природокористування;  
6. 4) новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;  
7. 5) нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;  
8. 6) новітні технології в енергетиці; енергоефективні та ресурсозберігаючі технології в промисловості та агропромисловому комплексі;  
9. 7) нові речовини і матеріали.  
10. Стаття 2. Кабінету Міністрів України забезпечити формування і реалізацію державних наукових та науково-технічних програм на підставі затверджених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.  
11. Стаття 3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 16 жовтня 1992 року "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N45, ст. 620).