Кількість абзаців - 175 Розмітка (ліва колонка)


Про обмеження споживання тютюнових виробів (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. ПРО ОБМЕЖЕННЯ СПОЖИВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ  
3. Цей Закон визначає основні засади державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів з метою захисту здоров'я населення України.  
4. Розділ І. Загальні положення  
5. Стаття 1. Основні поняття і терміни  
6. У цьому Законі та інших нормативно-правових актах щодо обмеження споживання тютюнових виробів основні поняття і терміни мають таке значення:  
7. тютюн - культивовані рослини роду Nіcotіnіana родини Solanaceae, що містять нікотин;  
8. тютюнові вироби - сигарети з фільтром та без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, повністю або частково виготовлені з тютюну, які містять нікотин та смоли і впливають на фізіологічний стан людини під час споживання;  
9. споживання тютюнових виробів - їх куріння, нюхання, смоктання чи жування;  
10. тютюнокуріння - вдихання тютюнового диму під час споживання запаленого тютюнового виробу;  
11. реклама тютюнових виробів - будь-який вид комерційної інформації, призначеної для прямого чи непрямого просування тютюнових виробів на ринок, у тому числі, реклама, яка включає назви марок виробу, торговельних марок, емблеми чи інші характерні ознаки тютюнових виробів;  
12. інгредієнт - будь-яка речовина, за винятком власне тютюну, що використовується у виробництві або виготовленні тютюнового виробу і все ще присутня у кінцевому виробі, навіть у зміненій формі;  
13. нікотин - нікотинові алкалоїди;  
14. смола - сирий безводний безникотиновий конденсат диму;  
15. медичні попередження - інформація про негативний вплив вживання тютюнових виробів на здоров'я людини, яка розміщується на споживчих упаковках (пачках) тютюнових виробів та в інших місцях, визначених цим Законом;  
16. надписи про вміст смол та нікотину - інформація про максимально допустимий вміст смол та нікотину в одиниці тютюнових виробів, яка розміщується на споживчих упаковках (пачках) тютюнових виробів та в інших місцях, визначених цим Законом.  
17. Стаття 2. Законодавство України щодо обмеження споживання тютюнових виробів  
18. Законодавство України щодо обмеження споживання тютюнових виробів складається з цього Закону, Основ законодавства України про охорону здоров'я, законів України "Про захист прав споживачів", "Про рекламу", "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".  
19. Стаття 3. Принципи державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів  
20. Принципами державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів є:  
21. системний підхід і поєднання комплексу економічних, правових, медичних та інших заходів;  
22. поступовість та поетапність;  
23. диференціація підходів до обмеження споживання тютюнових виробів серед різних соціальних груп населення України.  
24. Стаття 4. Основні завдання державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів  
25. Основними завданнями державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів є:  
26. 1) пропаганда способу життя, вільного від вживання тютюнових виробів;  
27. 2) інформування споживачів тютюнових виробів про їх шкідливість для здоров'я людини;  
28. 3) забезпечення охорони прав людини, яка не курить, на захист від шкідливого впливу тютюнового диму;  
29. 4) забезпечення безпеки тютюнових виробів та контроль за нею;  
30. 5) створення та впровадження системи економічних, правових та адміністративних заходів протидії незаконному ввезенню тютюнових виробів, виробництву фальсифікованих тютюнових виробів, та незаконному обігу тютюнових виробів.  
31. Розділ ІІ. Контроль за виробництвом, імпортом, зберіганням, транспортуванням тютюнових виробів і торгівлею ними  
32. Стаття 5. Регулювання виробництва тютюнових виробів і торгівлі ними  
33. Регулювання виробництва тютюнових виробів і торгівлі ними в Україні здійснюється згідно з Законом України "Про державне регулювання виробництва й торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" та цим Законом.  
34. Забороняється бюджетна підтримка виробництва тютюнових виробів та тютюнової сировини.  
35. В Україні забороняється виробництво тютюнових виробів:  
36. без відповідних ліцензій, виданих у встановленому законом порядку;  
37. в упаковках (пачках), що містять менше або більше 20 сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил;  
38. бездимних тютюнових виробів;  
39. вміст шкідливих речовин в яких перевищує встановлені законодавством України максимально допустимі рівні.  
40. Стаття 6. Показники безпеки тютюнових виробів та вимоги щодо вмісту шкідливих речовин у тютюнових виробах  
41. Максимально допустимі рівні шкідливих для здоров'я речовин у тютюнових виробах складають:  
42. 1) Максимальний вміст нікотину: 2) Максимальний вміст смол:  
43. 1.3 мг з 31 грудня 2001 року 15 мг з 31 грудня 2001 року  
44. 1.2 мг з 31 грудня 2004 року 12 мг з 31 грудня 2004 року  
45. 1.0 мг з 31 грудня 2007 року 10 мг з 31 грудня 2007 року  
46. З метою недопущення перевищення максимально допустимих рівнів шкідливих речовин у тютюнових виробах Міністерство охорони здоров'я України та уповноважені ним органи здійснюють контроль за показниками безпеки тютюнових виробів, які виробляються та реалізуються в Україні.  
47. Стаття 7. Інформація про склад тютюнових виробів  
48. З метою забезпечення контролю за тютюновими виробами кожен виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, щорічно надавати Міністерству охорони здоров'я України звіт про складові тютюнових виробів згідно з такою формою:  
49. композитний перелік кожного інґредієнту, що додається в усі марки сигарет, які продаються в Україні (складові вказуються в алфавітному порядку із зазначенням "неперевищуваної кількості", що обчислюється на підставі найбільшого рівня використання в одній марці сигарет, цигарок тощо і наводиться у відсотках від загальної ваги одиниці тютюнового виробу);  
50. композитний перелік інгредієнтів, присутніх у таких категоріях не тютюнових компонентів сигарет: 1) сигаретний папір; 2) клей; 3) матеріали для фільтрів; 4) папір для фільтрів; 5) чорнила. Інгредієнти, що містяться у кожному не тютюновому компоненті мають бути наведені у порядку зменшення їх ваги у використанні із зазначенням "неперевищуваної кількості" інгредієнтів у кожній категорії, обчисленої на підставі найбільшого рівня використання в одному варіанті марки сигарет і наведеної у відсотках від загальної ваги сигарети.  
51. Працівники Міністерства охорони здоров'я України, які відповідно до своїх посадових обов'язків мають доступ до комерційної таємниці стосовно складу інгредієнтів, що використовуються при виробництві тютюнових виробів, несуть відповідальність за її розголошення відповідно до законодавства України.  
52. Стаття 8. Регулювання імпорту тютюнових виробів  
53. Забороняється імпортувати до України тютюнові вироби:  
54. без відповідної ліцензії, виданої у встановленому порядку;  
55. без сертифікату відповідності, виданого уповноваженим органом;  
56. в упаковках (пачках), що містять менше або більше 20 сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил;  
57. вміст шкідливих речовин, в яких перевищує встановлені законодавством України максимально допустимі рівні.  
58. Стаття 9. Акцизний збір і ввізне мито на тютюнові вироби  
59. Акцизний збір і ввізне мито на тютюнові вироби встановлюються відповідно до законів України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" і "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби".  
60. Стаття 10. Регулювання торгівлі тютюновими виробами  
61. Оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва й торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".  
62. Стаття 11. Заборони і обмеження щодо продажу, зберігання та транспортування тютюнових виробів  
63. На території України забороняється продаж тютюнових виробів:  
64. особам, які не досягли 18-річного віку;  
65. з використанням торгових автоматів або в інших формах, що не дозволяють визначити вік покупця;  
66. з рук;  
67. у роздрібній торгівлі у споживчих упаковках (пачках), що містять менше або більше 20 сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил, а також поштучний продаж сигарет, цигарок і сигарил;  
68. у приміщеннях торгівельних організацій, які здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту, спортивними товарами, ліками, призначених переважно для дітей;  
69. працівниками торгівельних організацій, які не досягли 18- річного віку.  
70. Продавець тютюнових виробів має право вимагати у покупця, який купує тютюнові вироби, документ, що засвідчує його вік, якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення покупцем 18- річного віку.  
71. Забороняється продаж товарів, що імітують тютюнові вироби (цукерки, авторучки тощо).  
72. Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків.  
73. На території України забороняється продаж та зберігання тютюнових виробів:  
74. на території дошкільних, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, фізкультурно-спортивних організацій та прилеглих до них територіях;  
75. в непристосованих для зберігання і продажу приміщеннях, що не відповідають встановленим вимогам.  
76. На території України забороняється продаж, зберігання та транспортування тютюнових виробів:  
77. у споживчих упаковках, які не відповідають положенням Закону України "Про державне регулювання виробництва й торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
78. які містять рівні смол і нікотину вище допустимого;  
79. які є фальсифікованими;  
80. без дійсних документів, що свідчать про легальне придбання цих виробів;  
81. без сертифікату відповідності, встановленого зразка, виданого уповноваженим органом.  
82. Стаття 12. Вилучення тютюнових виробів із обігу  
83. Підлягають вилученню із обігу тютюнові вироби:  
84. Вироблені без отриманої в установленому порядку ліцензії на право виробництва тютюнових виробів;  
85. вироблені з давальницької сировини з порушенням визначених законом умов такого виробництва;  
86. виробництво яких здійснено з порушенням затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, стандартів України і міжнародних стандартів;  
87. що не відповідають встановленим вимогам щодо їх безпеки;  
88. імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля якими здійснюється без відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій;  
89. імпорт яких здійснено з порушенням встановлених правил ввезення в Україну тютюнових виробів;  
90. Підлягають вилученню із обігу:  
91. сировина для виробництва тютюнових виробів, імпортована з порушенням встановлених правил ввезення в Україну;  
92. товари, що імітують тютюнові вироби;  
93. торгові автомати та інше обладнання, встановлене для продажу тютюнових виробів у формах, які не дають змоги визначити вік покупця.  
94. Порядок вилучення тютюнових виробів, сировини для їх виробництва та інших предметів, перелічених у частині другій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
95. Стаття 13. Знищення та конфіскація тютюнових виробів  
96. Усі тютюнові вироби, сировина для їх виробництва, інші предмети, перелічені у статті 12 цього Закону, вилучені на підставах, передбачених цим Законом, підлягають, за рішенням суду, конфіскації та знищенню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
97. Стаття 14. Сертифікація тютюнових виробів  
98. Сертифікація тютюнових виробів здійснюється згідно з діючим законодавством України.  
99. Розділ ІІІ. Контроль за споживанням тютюнових виробів  
100. Стаття 15. Заборона споживання тютюнових виробів  
101. Тютюнокуріння забороняється:  
102. у міському транспорті будь-яких видів та в автомобільному транспорті загального користування;  
103. у повітряному, морському, річковому, залізничному транспорті, за винятком спеціально відведених місць;  
104. у закритих спортивних спорудах та інших закритих місцях для проведення спортивних змагань, занять фізкультурою і спортом, закладах охорони здоров'я, освіти й культури;  
105. у ліфтах і таксофонах;  
106. на дитячих майданчиках;  
107. у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування при наявності спеціально відведених місць для куріння.  
108. Власники або орендарі відповідного транспорту, споруд та приміщень зобов'язані обладнати у них спеціально відведені місця для тютюнокуріння, а також розмістити візуальну інформацію про заборону тютюнокуріння і про розташування зазначених спеціально відведених місць.  
109. Нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади можуть бути встановлені обмеження щодо споживання тютюнових виробів вчителями, вихователями, лікарями, працівниками інших професій під час виконання ними трудових обов'язків або під час знаходження працівників та інших осіб на певних об'єктах.  
110. Стаття 16. Пропаганда інформації про шкідливість споживання тютюнових виробів  
111. Міністерство охорони здоров'я України зобов'язане через засоби масової інформації регулярно здійснювати пропаганду знань про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я людини, формувати негативне ставлення громадян до фактів ввезення в Україну тютюнових виробів незаконним шляхом та їх фальсифікації, використовувати засоби соціальної реклами проти куріння та реклами здорового способу життя, передусім цілеспрямованої на дітей, батьків, вагітних жінок, залучати до цієї пропаганди громадські організації споживачів, спортивні та фізкультурні організації тощо.  
112. Міністерство науки і освіти України з метою попередження споживання тютюнових виробів включає до загальноосвітніх програм та професійних освітніх програм усіх навчальних закладів України незалежно від форми власності положення про шкідливий вплив споживання тютюнових виробів на організм людини, а також про здоровий образ життя. Зміст таких програм погоджується з Міністерством охорони здоров'я України.  
113. Стаття 17. Реклама тютюнових виробів та спонсорство  
114. Реклама тютюнових виробів здійснюється згідно із Законом України "Про рекламу".  
115. Стаття 18. Інформація для споживачів на упаковках (пачках) тютюнових виробів  
116. Кожна споживча упаковка (пачка) тютюнових виробів, що реалізується в Україні, має містити загальне медичне попередження про шкідливість споживання тютюнових виробів для здоров'я людини, яке виконується українською мовою, такого змісту: "Куріння вбиває" або "Куріння може вбити".  
117. Загальне медичне попередження повинно займати не менше 30% площі однієї із найбільших за розміром сторін упаковки (пачки) разом із посиланням на автора попередження - Міністерство охорони здоров'я України. Інша більша за розміром сторона упаковки (пачки) повинна містити одне з восьми додаткових попереджень щодо шкідливості тютюнокуріння.  
118. Додаткове медичне попередження вибирається із наступного переліку:  
119. 1) "Курці вмирають в молодшому віці"; 2) "Куріння призводить до серцевих захворювань"; 3) "Куріння призводить до раку легенів"; 4) "Куріння під час вагітності шкодить вашій дитині"; 5) "Захистіть дітей: не змушуйте їх вдихати дим від вашої сигарети"; 6) "Ваш лікар допоможе Вам кинути курити"; 7) "Куріння призводить до появи залежності"; 8) "Відмова від куріння зменшує ризик важких захворювань".  
120. Додаткове медичне попередження є обов'язковим для використання виробниками та імпортерами тютюнових виробів.  
121. Додаткове медичне попередження повинно займати не менше 25% від площі іншої більшої за розміром сторони упаковки (пачки).  
122. Додаткове медичне попередження повинно розміщуватися за принципом ротації протягом календарного року таким чином, щоб вісім попереджень з'являлися із однаковою періодичністю, із максимальними відхиленням у 5%.  
123. Текст загального та додаткового попередження повинен бути:  
124. чітким і розбірливим;  
125. надрукованим напівжирним шрифтом на контрастному фоні;  
126. надрукований у місці, яке не розривається при відкриванні пачки та навіть частково не переривається марками акцизного збору;  
127. надрукований таким чином, який не дозволяє його усунути (ліквідувати).  
128. Забороняється друкувати текст загальних та додаткових попереджень, що визначаються в цій статті на марках акцизного збору прикріплених до одиниці упаковки. Текст повинен друкуватися таким чином, щоб запобігти його стиранню чи змиванню, текст не повинен перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні пачки.  
129. Інформація про рівні смоли та нікотину розміщується на одній з бокових сторін упаковки (пачки) тютюнових виробів і повинна займати не менше 10% бокової сторони пачки.  
130. Всі споживчі упаковки (пачки) тютюнових виробів повинні містити повідомлення такого змісту: "Продаж неповнолітнім забороняється".  
131. Положення про контроль з боку Міністерства охорони здоров'я України за відповідністю змісту медичних попереджень і надписів про вміст смол і нікотину вимогам законодавства України затверджується Кабінетом Міністрів України.  
132. Розділ ІV. Міжнародне співробітництво у сфері споживання тютюнових виробів  
133. Стаття 19. Міжнародне співробітництво щодо обмеження споживання тютюнових виробів  
134. Міжнародне співробітництво щодо обмеження споживання тютюнових виробів здійснюється шляхом:  
135. забезпечення участі України у роботі відповідних міжнародних організацій;  
136. міжвідомчого співробітництва митних, правоохоронних та інших державних органів України з відповідними органами інших держав у питаннях протидії контрабанді тютюнових виробів і порушення митних правил, виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, сертифікації тютюнових виробів та їх виробництва тощо;  
137. участі представників України в міжнародних конференціях, симпозіумах та інших заходах, присвячених розгляду питань щодо обмеження споживанням тютюнових виробів;  
138. співпраці у науковій та науково-технічній сфері;  
139. погодження з країнами-сусідами узгодженого розміру ввізного мита на тютюнові вироби.  
140. Розділ V. Суб'єкти реалізації державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів  
141. Стаття 20. Компетенція суб'єктів реалізації державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів  
142. Державні органи здійснюють контроль за обмеженням споживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції, визначеної законодавством України.  
143. Стаття 21. Координація діяльності державних органів щодо обмеження споживання тютюнових виробів  
144. Координацію діяльності суб'єктів реалізації державної політики щодо обмеження споживання тютюнових виробів здійснює спеціальний міжвідомчий орган, створений при Кабінеті Міністрів України.  
145. Розділ VІ. Відповідальність за порушення цього Закону  
146. Стаття 22. Дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність за порушення цього Закону  
147. Особи, винні у порушенні законодавства щодо обмеження споживання тютюнових виробів, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.  
148. Стаття 23. Фінансові санкції  
149. За несвоєчасну реєстрацію виробника тютюнових виробів як платника акцизного збору, за виробництво тютюнових виробів без ліцензії, за оптову і роздрібну торгівлю тютюновими виробами без ліцензій, роздрібну торгівлю тютюновими виробами без сертифіката відповідності або сертифіката про визнання фінансові санкції накладаються у порядку, передбаченому Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", а за порушення законодавства про захист прав споживачів тютюнових виробів і про рекламу тютюнових виробів - у порядку, передбаченому законами України "Про захист прав споживачів" і "Про рекламу".  
150. Крім того, до суб'єктів підприємницької діяльності, які імпортують, виготовляють, реалізують або зберігають чи транспортують з метою реалізації тютюнові вироби:  
151. які є фальсифікованими або не мають дійсних документів, що свідчать про легальне придбання цих виробів;  
152. вміст шкідливих речовин у яких перевищує встановлені законодавством України максимально допустимі рівні, -  
153. застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,  
154. а до суб'єктів підприємницької діяльності, які імпортують, виготовляють, реалізують або зберігають чи транспортують з метою реалізації тютюнові вироби без медичних попереджень або без надписів про вміст смол та нікотину, - у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
155. До суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють продаж тютюнових виробів:  
156. особам, які не досягли 18-річного віку, а так само особою, яка не досягла 18-річного віку;  
157. в торгових автоматах та інших формах, які не дають змоги визначити вік покупця;  
158. у місцях, де роздрібна торгівля тютюновими виробами заборонена, або в не пристосованих для цього приміщеннях -  
159. застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,  
160. а у разі продажу ними тютюнових виробів поштучно і в упаковках менше або більше 20 штук сигарет чи цигарок або менше або більше 10 сигарил, а так само у разі продажу товарів, що імітують тютюнові вироби, - у розмірі від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
161. Штрафи на суб'єктів підприємницької діяльності мають право накладати:  
162. за порушення встановленого порядку імпорту, виробництва, оптової торгівлі, зберігання або транспортування тютюнових виробів - Міністерство фінансів України, Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України та їх уповноважені органи;  
163. за порушення встановленого порядку роздрібної торгівлі тютюновими виробами - Міністерство економіки України, Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України та їх уповноважені органи.  
164. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про обмеження споживання тютюнових виробів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
165. Зазначені штрафи спрямовуються: 50 відсотків - до Державного бюджету України і 50 відсотків - до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.  
166. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності рішення органів, зазначених у цій статті, сума штрафу стягується у судовому порядку.  
167. Рішення державних органів щодо стягнення штрафів за порушення норм цього Закону можуть бути оскаржені у судовому порядку.  
168. Сплата штрафу, передбаченого цією статтею, не звільняє суб'єкта підприємницької діяльності від обов'язку відшкодування збитків споживачам тютюнових виробів, які виникли внаслідок порушення законодавства про обмеження споживання тютюнових виробів.  
169. Розділ VІІ. Прикінцеві положення  
170. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 25, яка набирає чинності з 1 січня 2002 року.  
171. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
172. 3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
173. внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;  
174. забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.