Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про міліцію", "Про попереднє ув'язнення", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про міліцію", "Про попереднє ув'язнення", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі"  
1. Верховна Рада п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" такі зміни:  
3. 1) у частині другій статті 8 після слів "прийнятим" доповнити словами "за погодженням з прокурором";  
4. 2) пункт 5 частини другої статті 14 викласти в такій редакції:  
5. "5) дає згоду керівнику відповідного оперативного підрозділу або його заступнику на звернення з поданням до голови апеляційного суду про дачу дозволу на здійснення оперативно-розшукових заходів та застосування оперативно-розшукових засобів";  
6. 3) пункт 10 частини другої статті 14 виключити.  
7. ІІ. Внести до Закону України "Про міліцію" такі зміни:  
8. Пункт 15 "в" статті 11 викласти в такій редакції:  
9. "в) до житла чи до іншого володіння осіби, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки, якщо обмеження перебування такої особи в житловому приміщенні чи іншому володінні особи встановлено судом;"  
10. ІІІ. Внести до Закону України "Про попереднє ув'язнення" такі зміни:  
11. 1) статтю 3 викласти в такій редакції:  
12. "Підставою для попереднього ув'язнення є постанова суду чи ухвала суду про обрання як запобіжного заходу взяття під варту, або вирок суду, винесений відповідно до кримінального і кримінально-процесуального законодавства України."  
13. 2) у частині третій статті 8 слова "до смертної кари" замінити на слова "до довічного позбавлення волі";  
14. 3) у статті 13:  
15. у частині третій слова (за винятком оскарження санкції на арешт) - виключити;  
16. частину четверту викласти в такій редакції:  
17. "Заяви осіб з питань оскарження постанови судді на обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, або на постанову про продовження строків тримання під вартою надсилається адміністрацією місця попереднього ув'язнення до апеляційного суду протягом доби з часу їх подання"  
18. ІV. Внести до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільнення з місць позбавлення волі" такі зміни:  
19. 1) До статті 5:  
20. доповнити частиною другою такого змісту:  
21. "У поданні мають бути визначені обмеження, які пропонує встановити відповідно до статті 10 цього Закону суб'єкт подання щодо поведінки піднаглядного, та обгрунтування доцільності таких заходів.";  
22. частину п'яту доповнити словами "та обмежень, які встановлюються щодо поведінки піднаглядного";  
23. частину шосту викласти у такій редакції:  
24. "Постанова судді може бути оскаржена в апеляційному порядку";  
25. частини 2-8 вважати відповідно частинами 3-9.  
26. 2) до статті 10:  
27. в абзаці першому частини першої слова "начальника органу внутрішніх справ застосовуються" замінити словами "суду можуть бути застосовані".  
28. частину другу викласти у такій редакції:  
29. "Під час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням начальника органу внутрішніх справ з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки може змінювати (зменшувати або збільшувати) обсяг обмежень, передбачених цією статтею."