Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122) такі зміни:  
3. 1. Доповнити Кодекс статтею 16411 такого змісту:  
4. "Стаття 16411. Порушення законодавства про бюджетну систему  
5. Недотримання порядку проведення операцій з коштами державного або місцевого бюджету, нецільове використання таких коштів чи коштів позабюджетних фондів -  
6. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
7. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -  
8. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
9. 2. У статті 2341:  
10. частину першу доповнити словами і цифрами "та про бюджетну систему (стаття 16411)";  
11. у частині другій слово "начальник" замінити словом "Голова".  
12. 3. У пункті 10 частини другої статті 255 слово і цифри "(стаття 1645)" замінити словом і цифрами "(статті 1642, 16411)".  
13. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.