Кількість абзаців - 85 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Відомості Верховної Ради Української РСР", 1984 р., додаток до №51, ст.1122) такі зміни:  
2. 1. Доповнити Кодекс главою 15-А такого змісту:  
3. "Глава 15-А. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення  
4. Стаття 2123. Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів, референдуму  
5. Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, референдуму, перешкодження членам ініціативної групи референдуму в збиранні підписів громадян під вимогою проведення референдуму -  
6. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
7. Стаття 2124. Втручання в роботу виборчої комісії, комісії з референдуму  
8. Втручання у здійснення виборчою комісією, членом виборчої комісії, комісією з референдуму, членом комісії з референдуму їх повноважень, визначених законом, -  
9. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
10. Стаття 2125. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму  
11. Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах її повноважень, -  
12. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
13. Стаття 2126. Відмова у звільненні члена виборчої комісії, комісії з референдуму від виконання виробничих або службових обов'язків на час виконання повноважень у комісії  
14. Відмова у звільненні члена виборчої комісії, члена комісії з референдуму в установленому порядку від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання повноважень у комісії -  
15. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
16. Стаття 2127. Порушення встановленого порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму  
17. Порушення друкованим засобом масової інформації встановленого законами України порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму, -  
18. тягне за собою накладення штрафу на головного редактора друкованого засобу масової інформації, іншу посадову особу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
19. Стаття 2128. Порушення порядку надання відомостей про виборців, учасників референдуму чи списків виборців, списків громадян, які мають право брати участь у референдумі  
20. Порушення встановленого законами України про вибори, референдуми порядку надання відомостей про виборців, учасників референдуму чи списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок, -  
21. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
22. Стаття 2129. Порушення права громадян на ознайомлення зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі  
23. Порушення членом дільничної виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку відповідно зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так саме відмова у видачі заявнику мотивованого рішення про відхилення його заяви про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі -  
24. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
25. Стаття 21210. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації  
26. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, ведення агітації під час підготовки та проведення референдуму з використанням друкованих засобів масової інформації, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, а так само незаконна підтримка або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах та друкованих засобах масової інформації будь-якому кандидату, політичній партії, виборчому блоку політичних партій, їх передвиборним програмам -  
27. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
28. Стаття 21211. Передвиборна агітація в період та в місцях, що заборонені законом, агітація в день проведення референдуму  
29. Проведення передвиборної агітації в період та в місцях, що заборонені законом, агітація в день проведення референдуму -  
30. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
31. Стаття 21212. Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії  
32. Порушення встановленого законом права кандидатів, політичних партій, виборчих блоків політичних партій на користування на рівних умовах приміщеннями, що перебувають в державній або комунальній власності, для зустрічей з виборцями -  
33. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
34. Стаття 21213. Виготовлення або поширення анонімних агітаційних друкованих матеріалів  
35. Виготовлення або поширення в період передвиборної агітації агітаційних друкованих матеріалів без означення встановленої законом інформації про юридичну чи фізичну особу, що здійснила друк, тираж, найменування та її адресу, а так само виготовлення або поширення агітаційних друкованих матеріалів, у яких така інформація означена неправильно чи неповно, -  
36. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
37. Стаття 21214. Порушення порядку розміщення інформаційних і агітаційних матеріалів  
38. Розміщення інформаційних або агітаційних матеріалів у місцях, не визначених для цього органами місцевого самоврядування, відповідними місцевими державними адміністраціями, -  
39. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
40. Стаття 21215. Ненадання кандидату можливості спростувати оприлюднені недостовірні матеріали про нього  
41. Оприлюднення засобами масової інформації недостовірних матеріалів про кандидата, політичну партію, виборчий блок політичних партій за відсутності можливості спростувати такі матеріали, а так само ненадання відповідному кандидату, уповноваженій особі політичної партії, виборчого блоку політичних партій, щодо яких поширено недостовірні матеріали, на їх вимогу можливості в установленому законом порядку спростувати такі матеріали -  
42. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
43. Стаття 21216. Умисне знищення чи пошкодження інформаційних і агітаційних матеріалів  
44. Умисне знищення чи пошкодження інформаційних або агітаційних матеріалів, розміщених відповідно до закону під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму, а так само нанесення написів або зображень на інформаційні чи агітаційні друковані матеріали, -  
45. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
46. Стаття 21217. Порушення заборони участі у передвиборній агітації  
47. Участь у передвиборній агітації особи, якій така участь заборонена законом, -  
48. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
49. Стаття 21218. Проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей  
50. Проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, а також грошей, -  
51. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
52. Стаття 21219. Незаконне надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії  
53. Надання фінансової або іншої матеріальної підтримки виборчої кампанії кандидата, політичної партії, виборчого блоку політичних партій поза межами їх виборчих фондів -  
54. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів населення і на посадових осіб - у трикратному розмірі вартості наданих послуг.  
55. Внесення коштів до виборчого фонду кандидата, політичної партії, виборчого блоку політичних партій особою, яка згідно з законом не мала права на такі внески або є підставною особою, -  
56. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
57. Стаття 21220. Використання грошових коштів чи одержання матеріальної підтримки виборчої кампанії поза межами виборчого фонду  
58. Використання грошових коштів або одержання матеріальної підтримки для потреб виборчої кампанії кандидатом, політичною партією, виборчим блоком політичних партій поза межами виборчого фонду -  
59. тягне за собою накладення штрафу на кандидата, керівника політичної партії, керівників політичних партій, що входять до виборчого блоку політичних партій, у п'ятикратному розмірі незаконно використаних грошових коштів.  
60. Стаття 21221. Ненадання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду  
61. Ненадання розпорядником коштів відповідного виборчого фонду, банківською установою в установлений законом строк фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду або надання неповних чи недостовірних відомостей, звіту -  
62. тягне за собою накладення штрафу на розпорядника коштів виборчого фонду політичної партії, виборчого блоку політичних партій, посадову особу банківської установи в розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
63. Стаття 21222. Ненадання протоколу про підрахунок голосів на дільниці  
64. Ненадання в установленому законом порядку головою дільничної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, а так само ненадання в установленому законом порядку головою дільничної комісії з референдуму або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, протоколу про підрахунок голосів на дільниці для голосування -  
65. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
66. Стаття 21223. Незаконна видача бюлетеня для голосування під час референдуму  
67. Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для голосування під час референдуму з метою голосування громадянином за іншу особу -  
68. тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
69. Стаття 21224. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування під час референдуму понад встановлену кількість  
70. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування під час референдуму понад встановлену рішенням відповідної комісії кількість -  
71. тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
72. 2. Виключити з Кодексу статті 1862 і 1864.  
73. 3. У статті 221:  
74. цифри "1862, 1865 - 1881" замінити цифрами "1865 - 1881";  
75. Цифри "2122" замінити цифрами "2122 - 21224".  
76. 4. У частині першій статті 255:  
77. Абзац другий пункту 1 після цифр "189 - 196" доповнити цифрами "2123, 2127-21220, 21223, 21224";  
78. пункт 1-1 після цифр "1865" доповнити цифрами "2123, 2124, 2126-21220, 21222 - 21224";  
79. доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:  
80. "2-1) голова, заступник голови, секретар або інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму, уповноважені на те виборчою комісією, комісією з референдуму (статті 2124- 2127, 21221)";  
81. в абзаці другому пункту 4 цифри "1862, 1864" замінити цифрами "2123, 2129- 21212, 21214, 21216 - 21218, 21223".  
82. 5. У частині першій статті 294:  
83. цифри "1862, 1864 - 1881" замінити цифрами "1865 - 1881";  
84. цифри "2122" замінити цифрами "2122 - 21224".