Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Друге читання)

0. Закон України
Про внесення зміни до статті 6 Закону України
“Про Державний бюджет України на 2013 рік”
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Статтю 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 5-6, ст. 60; із змінами, внесеними Законом України від 4 квітня 2013 року № 176-VII) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
3.

 
4.

 
5. "4) за рішенням Кабінету Міністрів України за зобов’язаннями публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
 
6. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.
 
7. Умови надання державних гарантій встановлюються Кабінетом Міністрів України.".
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.