Кількість абзаців - 1074 Розмітка (ліва колонка)


до проекту Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (частина перша) (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ  
1. Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації підготовки і проведення виборів депутатів, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі - депутатів) і сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів).  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів  
4. Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів складається із Конституції України, цього та інших законів України.  
5. Стаття 2. Основні засади і принципи місцевих виборів  
6. 1. Депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, а також сільські, селищні, міські голови обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Депутати та сільські, селищні, міські голови обираються строком на чотири роки.  
7. 2. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських (міст районного значення), районних у місті рад проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних округах, на які поділяється вся територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  
8. 3. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по єдиному одномандатному округу, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр), селища, міста.  
9. 4. Вибори депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районних та обласних рад, Київської, Севастопольської міської ради проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною системою), відповідно до якої 50 відсотків депутатів обираються за списками від місцевих осередків, (організацій) політичних партій, місцевих осередків (організацій) політичних партій, що об'єдналися у виборчий блок (далі - місцеві осередки партій (блоки)) у багатомандатному окрузі на основі пропорційного представництва, а 50 відсотків - в одномандатних округах, межі яких збігаються з межами районів та міст (обласного значення), що входять до складу відповідної області, міст Києва та Севастополя, а також збігаються з межами села (кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр), селища, міста (районного значення), що входять до складу відповідного району на основі відносної більшості.  
10. 5. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не має права примусити громадян України до участі або неучасті у виборах, а також перешкоджати його вільному волевиявленню. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.  
11. Стаття 3. Загальне виборче право  
12. 1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України  
13. - члени відповідної територіальної громади, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.  
14. 2. Документом, який підтверджує громадянство України виборця, є:  
15. 1) паспорт громадянина України;  
16. 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
17. 3) тимчасове посвідчення громадянина України;  
18. 4) дипломатичний паспорт;  
19. 5) службовий паспорт;  
20. 6) посвідчення особи моряка;  
21. 7) посвідчення члена екіпажу повітряного судна;  
22. 8) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби.  
23. 3. Громадяни України, мають право голосу, можуть брати участь у висуванні кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, роботі виборчих комісій, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, та в інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
24. 4. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняється. Не допускається обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
25. 5. Не має права голосу на виборах громадянин України, визнаний судом недієздатним.  
26. Стаття 4. Рівне виборче право  
27. 1. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.  
28. 2. Кожен виборець на виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів має один голос, у відповідних округах виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці.  
29. Стаття 5. Пряме виборче право  
30. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів і обираються шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до списку місцевого осередку партії (блоку), та за кандидатів у депутати в одномандатних округах, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.  
31. Стаття 6. Вільні вибори  
32. 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.  
33. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.  
34. Стаття 7. Таємне голосування  
35. Голосування на виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.  
36. Стаття 8. Особисте голосування  
37. Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.  
38. Стаття 9. Право бути обраним  
39. 1. Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг вісімнадцяти років та проживає або працює на території відповідної ради.  
40. 2. Сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг двадцяти одного року та проживає у відповідному селі, селищі, місті.  
41. 3. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
42. Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
43. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які досягли вісімнадцяти років і мають право голосу. Це право реалізується ними через місцеві осередки партій (блоки), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання або шляхом самовисування у порядку, встановленому цим Законом.  
44. Стаття 11. Виборчий процес  
45. 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.  
46. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
47. 1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
48. 2) політичного плюралізму (багатопартійності);  
49. 3) гласності і відкритості виборчого процесу;  
50. 4) рівності місцевих осередків партій, місцевих осередків партій, що об'єдналися у виборчий блок - суб'єктів виборчого процесу;  
51. 5) рівності всіх кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
52. 6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;  
53. 7) неупередженості до місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.  
54. 3. Початок виборчого процесу оголошує територіальна виборча комісія відповідно до строків, визначених Конституцією України та цим Законом.  
55. 4. Виборчий процес включає такі етапи:  
56. 1) утворення виборчих округів;  
57. 2) утворення виборчих комісій;  
58. 3) складання списків виборців;  
59. 4) висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
60. 5) проведення передвиборної агітації;  
61. 6) голосування;  
62. 7) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування і результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів;  
63. 8) реєстрація обраних депутатів.  
64. 5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
65. Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу  
66. Суб'єктами виборчого процесу є:  
67. 1) громадяни України, які мають право голосу (далі - виборці);  
68. 2) виборчі комісії, утворені відповідно до цього Закону, а також Центральна виборча комісія;  
69. 3) кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови;  
70. 4) збори виборців, які висунули кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
71. 5) місцеві осередки партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати;  
72. 6) органи державної влади та органи місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом;  
73. 7) уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), які висунули кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
74. 8) офіційні спостерігачі від суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій.  
75. Стаття 13. Гласність і відкритість виборчого процесу  
76. 1. Підготовка і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів здійснюється відкрито і гласно.  
77. 2. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, які обмежують їх виборчі права, забезпечують можливість для ознайомлення їх зі списками виборців, списками місцевих осередків партій (блоків), передвиборними програмами кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих осередків партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати, з порядком заповнення виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування та результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.  
78. 3. Рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються місцевих виборів, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.  
79. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині дев'ятій статті 29 цього Закону, крім випадків, передбачених законами України. Виборчі комісії, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення місцевих виборів.  
80. Стаття 14. Підготовка і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів  
81. 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, забезпечення реалізації та захисту виборчих прав громадян України, контроль за дотриманням цих прав покладається на виборчі комісії в межах їх повноважень, встановлених цим та іншими законами.  
82. 2. Виборчі комісії в межах своїх повноважень незалежні. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у діяльність виборчих комісій не допускається.  
83. 3. Виборчі комісії діють на принципах законності, незалежності, об'єктивності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обгрунтованості прийнятих рішень, відкритості та гласності.  
84. 4. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання виборчими комісіями нижчого рівня, кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевими осередками партій, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, їх посадовими особами, яких воно стосується, виборцями.  
85. Стаття 15. Недопустимість участі іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб у виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів  
86. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи не мають права брати участь у виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
87. Стаття 16. Відповідальність за порушення виборчого законодавства  
88. Особи, які порушили законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів, несуть відповідальність згідно із законами України.  
89. Розділ ІІ. ВИДИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ  
90. Стаття 17. Види місцевих виборів та порядок їх призначення  
91. 1. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, замість тих депутатів і голів, які вибули, а також у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці.  
92. 2. Рішення про проведення чергових і позачергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, приймає Верховна Рада України. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.  
93. 3. Рішення про проведення повторних виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у випадках, передбачених цим Законом, приймає відповідна територіальна виборча комісія.  
94. 4. Рішення про проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів замість тих, які вибули, приймають відповідні ради.  
95. 5. Рішення про проведення виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці приймається відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою.  
96. Стаття 18. Строки призначення місцевих виборів  
97. 1. Чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів проводяться на території України одночасно і призначаються не пізніш як за 90 днів до закінчення строку повноважень депутатів місцевих рад поточного скликання, сільських, селищних, міських голів.  
98. 2. Позачергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів призначаються не пізніш як за 90 днів до дня виборів.  
99. 3. Повторні вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів замість тих, які вибули, призначаються за 60 днів до дня виборів, а у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці - за 90 днів до дня виборів.  
100. 4. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів призначаються на неділю.  
101. 5. Рішення про призначення виборів доводиться до відома виборців відповідною радою чи територіальною виборчою комісією, яка їх призначила, через засоби масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день після його прийняття, а рішення про призначення виборів, зазначених у частині третій цієї статті доводяться і до відома Центральної виборчої комісії.  
102. Стаття 19. Визначення загального складу місцевих рад  
103. 1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) місцевої ради, що має обиратися, приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня виборів.  
104. 2. У разі, коли рада поточного скликання у строк, встановлений частиною першою цієї статті, не визначиться щодо загального складу ради, яка має обиратися, загальний склад відповідної ради дорівнює мінімальній межі, встановленій цим Законом.  
105. 3. Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради має становити в адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю виборців:  
106. до 3 тисяч - від 15 до 25 депутатів;  
107. до 5 тисяч - від 20 до 30 депутатів;  
108. до 20 тисяч - від 25 до 35 депутатів;  
109. до 50 тисяч - від 30 до 45 депутатів;  
110. до 100 тисяч - від 35 до 50 депутатів;  
111. до 250 тисяч - від 40 до 60 депутатів;  
112. до 500 тисяч - від 50 до 75 депутатів;  
113. до 1 мільйона - від 60 до 90 депутатів;  
114. до 2 мільйонів - від 75 до 120 депутатів;  
115. понад 2 мільйони - від 120 до 150 депутатів.  
116. 4. Загальний склад районної, обласної, Київської та Севастопольської міської ради визначається цією радою з урахуванням кількості територіальних громад, що входять до складу відповідного району, області та кількості виборців цих громад. При цьому кожна територіальна громада має бути представлена в районній, обласній раді. Кількість депутатів від кожної територіальної громади визначається відповідною районною, обласною радою. Загальний склад районної ради не повинен перевищувати 90 депутатів, обласної ради 150 депутатів.  
117. Розділ ІІІ. ВИБОРЧІ ОКРУГИ І ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ  
118. Стаття 20. Виборчі округи  
119. 1. Виборчі округи для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 70 днів до дня виборів з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається територіальною виборчою комісією на підставі даних відповідного органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило, десяти відсотків від орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.  
120. 2. При утворенні виборчих округів територіальні виборчі комісії керуються рішеннями відповідних рад про загальний склад цих рад.  
121. 3. Мажоритарні одномандатні округи для виборів депутатів та сільських, селищних, міських (районного значення), районних у містах рад утворюються з урахуванням вимог частини другої статті 2 цього Закону при додержанні приблизно рівної кількості виборців у розрахунку на один виборчий округ.  
122. 4. Єдині мажоритарні одномандатні округи для виборів сільських, селищних, міських голів утворюються з додержанням вимог, передбачених частиною третьою статті 2 цього Закону.  
123. 5. Багатомандатні округи для виборів депутатів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), районних, обласних рад, Київської, Севастопольської міської ради утворюються з додержанням вимог, передбачених частиною четвертою статті 2 цього Закону.  
124. 6. Повідомлення про утворення виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі публікуються територіальною виборчою комісією у місцевих засобах масової інформації не пізніш як на третій день з дня прийняття нею рішення про їх утворення.  
125. Стаття 21. Виборчі дільниці  
126. 1. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців відповідний виборчий округ поділяється на виборчі дільниці.  
127. 2. Виборчі дільниці утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної виборчої дільниці та місцезнаходження дільничної виборчої комісії, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах виборчого округу.  
128. 3. Організація голосування членів територіальної громади, які внесені до списків виборців, які в день голосування знаходяться у стаціонарних лікувальних закладах, в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, покладається на виборчу комісію тієї дільниці, де вони включені до списків виборців.  
129. 4. У стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів та установ, приписки судна за умови наявності в складі цих закладів та установ, екіпажів членів відповідної територіальної громади.  
130. 5. Військовослужбовці, які є членами відповідної територіальної громади, голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).  
131. 6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти до трьох тисяч осіб. Якщо на відповідній території налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю в цьому окрузі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.  
132. 7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів до дня виборів. У виняткових випадках, які визначаються територіальною виборчою комісією, виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.  
133. 8. Виборчі дільниці є спільними для виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
134. 9. У разі, коли місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, виборчі дільниці утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".  
135. 10. Рішення відповідної територіальної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням їх номерів, меж, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій оприлюднюється у засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття цього рішення, а у виняткових випадках, зазначених у частині шостій цієї статті, - не пізніш як за два дні до дня виборів.  
136. Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
137. Стаття 22. Cистема виборчих комісій  
138. 1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, становлять:  
139. 1) Центральна виборча комісія;  
140. 2) республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські (далі - територіальні) виборчі комісії;  
141. 3) дільничні виборчі комісії.  
142. 2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів поширюються:  
143. 1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;  
144. 2) територіальної виборчої комісії - на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці;  
145. 3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої дільниці.  
146. 3. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до цього Закону. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань, віднесених до виключної компетенції виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.  
147. Стаття 23. Статус виборчих комісій  
148. 1. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".  
149. 2. Статус територіальних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.  
150. 3. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.  
151. 4. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого республіканською виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською виборчою комісією.  
152. Стаття 24. Порядок утворення територіальних виборчих комісій  
153. 1. Республіканська виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за 85 днів до дня виборів за поданням відповідно республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського місцевих осередків партій (блоків), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання - суб'єктів виборчого процесу, що подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 90 днів до дня виборів.  
154. 2. Міська (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення), районна, районна у місті виборча комісія утворюється відповідно республіканською виборчою комісією Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською виборчою комісією не пізніш як за 80 днів до дня виборів за поданням відповідних міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення), районних осередків партій (блоки), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання - суб'єктів виборчого процесу, що подаються до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 85 днів до дня виборів.  
155. 3. Сільська, селищна, міська (міста районного значення) виборча комісія утворюється відповідно районною, міською (міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення) виборчою комісією не пізніш як за 75 днів до дня виборів за поданням місцевих осередків партій (блоків), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання - суб'єктів виборчого процесу, що подаються до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 80 днів до дня виборів.  
156. 4. Місцевий осередок партії (блок), збори виборців, зазначені у частинах першій, другій, третій цієї статті, у встановлені строки подають до відповідних виборчих комісій списки кандидатур для включення їх до складу конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві осередки партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до блоку) або безпартійних громадян, а збори виборців - членів відповідної територіальної громади. Список повинен бути підписаний керівником відповідного місцевого осередку партії, керівниками осередків партій, що входять до блоку, а список членів територіальної громади, запропонованих зборами виборців, - головою та секретарем зборів. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.  
157. 5. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  
158. 6. Територіальна виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. До складу комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від одного місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців.  
159. 7. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.  
160. 8. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
161. 9. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками одного місцевого осередку партії (блоку). Частка керівних посад для кожного місцевого осередку партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевими осередками партій (блоком) до складу територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма місцевими осередками партій (блоками) в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  
162. 10. У разі, якщо у встановлений цим Законом строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій або, якщо кількість запропонованих до складу територіальної виборчої комісії кандидатур становить менше восьми осіб територіальна виборча комісія утворюється у кількості восьми осіб за поданням голови комісії вищого рівня з урахуванням відповідних подань суб'єктів виборчого процесу.  
163. 11. У разі, якщо в установлений цим Законом строк відповідна територіальна комісія не утворить комісію нижчого рівня, така територіальна виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією вищого рівня за наданням голови цієї комісії з урахуванням відповідних подань суб'єктів виборчого процесу.  
164. 12. Секретар територіальної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.  
165. 13. Рішення про утворення територіальних виборчих комісій підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.  
166. Стаття 25. Порядок утворення дільничної виборчої комісії  
167. 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданням районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня місцевого осередку партії місцевих осередків партій, що входять до блоку, зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання, крім випадків, передбачених частинами дев'ятою - одинадцятою цієї статті.  
168. 2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  
169. 3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше восьми осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох інших членів комісії.  
170. 4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити особи, зазначені у частині восьмій статті 24 цього Закону.  
171. 5. Районний, міський (міськрайонний) чи вищого рівня осередок (блок), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання - суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 50 днів до дня виборів подають до відповідної територіальної виборчої комісії список кандидатур для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідного місцевого осередку партії (керівників осередків партій, що входять до блоку), голови та секретаря зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання і скріплюється печаткою місцевого осередку партії (печатками осередків партій, що входять до блоку). В цей список районні, міські (міськрайонні) чи вищого рівня осередки партії (блок), (блоку), включають членів місцевого осередку цієї партії (блоку) або безпартійних громадян а збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання - членів відповідних територіальних громад. Список повинен бути підписаний керівником відповідного місцевого осередку партії, керівниками місцевих осередків (осередків партій, що входять до блоку), головою і секретарем зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності чи навчання. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.  
172. 6. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково включається (за наявності відповідних подань) не більше однієї особи від одного місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання.  
173. 7. Кожний місцевий осередок партії (блок), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожного місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців за місцем проживання або трудової діяльності та навчання, визначається відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевим осередкам партії (блоком), зборами виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання до складу дільничних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, поданих всіма місцевими осередками партій (блоками), зборами виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, в межах одномандатного округу.  
174. 8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками одного місцевого осередку партії (блоку). Кожний місцевий осередок партії (блок), збори виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних виборчих комісіях.  
175. 9. У разі, якщо у встановлений частиною п'ятою цієї статті строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій або, якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше восьми осіб, дільнична виборча комісія утворюється територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості восьми осіб з урахуванням подань районного, міського (міськрайонного) чи вищого рівня місцевого осередку партії (блоку), зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності та навчання.  
176. 10. Дільнична виборча комісія на судні, що в день виборів знаходиться у плаванні під Державним Прапором України, утворюється територіальною виборчою комісією за місцем приписки судна, за поданням капітана судна, у строк, передбачений частиною першою цієї статті.  
177. 11. У виняткових випадках, передбачених пунктом третім частини першої статті 26 цього Закону, дільничні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчих дільниць.  
178. 12. Секретар дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою.  
179. 13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.  
180. Стаття 26. Повноваження Центральної виборчої комісії  
181. Центральна виборча комісія є постійно діючим державним органом. Центральна виборча комісія:  
182. 1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з питань застосування цього Закону;  
183. 2) утворює відповідно до цього Закону республіканську Автономної Республіки Крим виборчу комісію, обласні, Київську та Севастопольську міські територіальні виборчі комісії;  
184. 3) встановлює виняткові випадки утворення виборчих дільниць та одночасно утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;  
185. 4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;  
186. 5) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;  
187. 6) встановлює форми виборчих документів;  
188. 7) затверджує зразок виборчої скриньки;  
189. 8) звертається у разі необхідності до Конституційного Суду України щодо тлумачення Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", інших законів України або окремих їх положень з питань проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з питань проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів;  
190. 9) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
191. Стаття 27. Повноваження територіальної виборчої комісії  
192. 1. Повноваження територіальної виборчої комісії починається з дня прийняття рішення про її утворення і припиняється в день утворення територіальної виборчої комісії для проведення чергових або позачергових виборів.  
193. 2. Територіальна виборча комісія:  
194. 1) забезпечує підготовку та проведення місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі;  
195. 2) здійснює в межах відповідного виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, місцевими осередками партій (блоками) та їх уповноваженими особами, кандидатами у депутати та кандидатами на посади сільських, селищних, міських голів, довіреними особами;  
196. 3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію на території виборчого округу;  
197. 4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону;  
198. 5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;  
199. 6) реєструє кандидатів у депутати по відповідних одномандатних округах, їх довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення, кандидатів у депутати по відповідних багатомандатних округах та уповноважених осіб від місцевих осередків партій (блоків) та видає їм відповідні посвідчення;  
200. 7) реєструє кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови по відповідному одномандатному округу, його довірених осіб та видає їм відповідні посвідчення;  
201. 8) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;  
202. 9) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, основні відомості про них;  
203. 10) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборах депутатів, а також сільського, селищного, міського голови, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим комісіям;  
204. 11) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;  
205. 12) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів, розподіляє кошти між відповідними територіальними та дільничними виборчими комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;  
206. 13) контролює діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення місцевих виборів у відповідному окрузі;  
207. 14) разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважених осіб місцевих осередків, партії (блоків), з виборцями, а у випадках, передбачених цим Законом, організовує ці зустрічі;  
208. 15) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації, печаток, штампів та передає їх відповідним територіальним виборчим комісіям;  
209. 16) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів зареєстрованих кандидатів у депутати сільських, селищних, міських, районних у містах рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих осередків партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати у депутати;  
210. 17) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки виборчої документації, печатки;  
211. 18) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;  
212. 19) здійснює контроль за складанням списків виборців і поданням їх дільничними виборчими комісіями для загального ознайомлення;  
213. 20) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати та кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, місцевих осередків партій (блоків), веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією;  
214. 21) здійснює контроль за використанням кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих в одномандатних округах, місцевими осередками партій (блоками), від яких зареєстровані кандидати у депутати в багатомандатних округах, їх власних виборчих фондів відповідно до цього Закону;  
215. 22) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Законом порядку проведення передвиборної агітації, місцевими осередками партій (блоками), кандидатами у депутати;  
216. 23) спільно з органами місцевого самоврядування визначає порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально облаштовані місця для нього;  
217. 24) встановлює підсумки голосування та результати виборів сільського, селищного, міського голови;  
218. 25) визначає вибори або голосування на виборчій дільниці недійсним у випадку, передбаченому статтею 72 цього Закону;  
219. 26) встановлює підсумки голосування та результати виборів депутата по виборчому округу та сільського, селищного, міського голови; підсумки голосування та результати виборів у багатомандатних округах; повідомляє відповідну раду та населення про підсумки голосування та результати виборів;  
220. 27) реєструє обраних депутатів в одномандатних та багатомандатних округах;  
221. 28) реєструє обраного сільського, селищного, міського голову;  
222. 29) повідомляє населення та інформує відповідну раду про зареєстрованих депутатів та сільського, селищного, міського голови, основні відомості про них;  
223. 30) організує проведення повторного голосування і повторних виборів у випадках, передбачених цим Законом;  
224. 31) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у відповідному виборчому окрузі та приймає щодо них рішення;  
225. 32) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
226. 33) інформує Верховну Раду України про результати місцевих виборів;  
227. 34) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
228. Стаття 28. Повноваження дільничної виборчої комісії  
229. 1. Повноваження дільничної виборчої комісії починається з дня прийняття рішення про її утворення і закінчується через десять днів після офіційного оприлюднення відповідними територіальними виборчими комісіями результатів виборів.  
230. 2. Дільнична виборча комісія:  
231. 1) здійснює в межах території відповідної виборчої дільниці контроль за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів;  
232. 2) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до них зміни;  
233. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передвиборними програмами місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
234. 4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;  
235. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;  
236. 6) у випадках, передбачених цим Законом, вносить зміни до виборчого бюлетеня;  
237. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
238. 8) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;  
239. 9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці у випадку, передбаченому статтею 67 цього Закону;  
240. 10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;  
241. 11) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.  
242. Стаття 29. Організація роботи виборчих комісій  
243. 1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у разі відсутності голови та заступника голови - секретарем комісії.  
244. 2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.  
245. 3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю; у виняткових випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 26 цього Закону, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного робочого дня після її утворення.  
246. 4. Засідання виборчої комісії є чинним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.  
247. 5. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.  
248. 6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніш як за день до дня проведення засідання комісії.  
249. 7. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або заступник голови. У разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.  
250. 8. Виборча комісія на вимогу однієї третини комісії від її складу, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії в день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.  
251. 9. На засіданнях виборчої комісії, на виборчій дільниці в приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані в одномандатних округах або їх довірені особи, уповноважені особи місцевих осередків партій, (блоків), а також офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше однієї особи від одного місцевого осередку партії (блоку), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).  
252. 10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу.  
253. 11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол, що підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи виконуючим обов'язки секретаря, який визначається на засіданні).  
254. 12. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням. Рішення виборчої комісії з питань реєстрації кандидатів у депутати, відмови в реєстрації кандидату у депутати, скасування реєстрації кандидата у депутати, про підсумки голосування або встановлення результатів виборів, визнання виборів депутатів такими, що не відбулися, визнання підсумків голосування недійсними, проведення повторного голосування, про визнання виборів депутатів недійсними приймається більшістю голосів членів комісії від її складу. З решти питань рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. При однаковій кількості голосів членів виборчої комісії, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке голосував головуючий на засіданні комісії.  
255. 13. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії; найменування рішення; дату та місце його прийняття і порядковий номер; мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії; посилання на конкретні положення нормативно-правових актів або рішення виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення; резолютивну частину. Рішення підписується головуючим на засіданні.  
256. 14. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.  
257. 15. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених цим Законом.  
258. 16. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.  
259. 17. Документи та звернення, що надходять до виборчої комісії, мають право приймати голова комісії, заступник голови комісії, секретар або член комісії. Усі документи та звернення реєструються в порядку, встановленому комісією.  
260. 18. Звернення, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
261. 19. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, визначеному частиною п'ятою статті 32 цього Закону.  
262. Стаття 30. Статус члена виборчої комісії  
263. 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
264. 2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.  
265. 3. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.  
266. 4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку його повноважень у комісії не може бути звільнений з постійного місця роботи за ініціативою власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу без погодження з відповідною виборчою комісією.  
267. 5. Член виборчої комісії має право:  
268. 1) брати участь у підготовці питань, що виносяться на розгляд виборчої комісії;  
269. 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;  
270. 3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;  
271. 4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;  
272. 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
273. 6. Член виборчої комісії зобов'язаний:  
274. 1) додержуватися Конституції України та інших законів України з питань підготовки і проведення місцевих виборів;  
275. 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;  
276. 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.  
277. 7. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.  
278. 8. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих осередків партій (блоків), - суб'єктів виборчого процесу та публічно давати оцінку їх діяльності.  
279. Стаття 31. Дострокове припинення повноважень виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу  
280. 1. Повноваження відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у разі порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою, за поданням органів прокуратури або за рішенням суду.  
281. 2. Повноваження члена територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.  
282. 3. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:  
283. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;  
284. 2) відкликання його місцевим осередком партії (блоком);  
285. 3) припиненням його громадянства України;  
286. 4) втратою місцевим осередком партії (блоком), за поданням яких особа включена до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу;  
287. 5) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;  
288. 6) реєстрацією кандидатом у депутати, народні депутати або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови;  
289. 7) реєстрацією його довіреною особою кандидата у депутати або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку) чи спостерігачем від місцевого осередку партії (блоку);  
290. 8) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків;  
291. 9) порушенням ним законодавства України про вибори;  
292. 10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
293. 11) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів;  
294. 12) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;  
295. 13) його смертю.  
296. 4. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у частині шостій статті 24 і частині третій статті 25 цього Закону, відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомій день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено, у порядку, встановленому цим Законом.  
297. 5. Відповідна територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії відповідно до пункту 8 частини третьої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині четвертій цієї статті.  
298. 6. Обрання нового голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.  
299. 7. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13 частини третьої цієї статті, повноваження члена комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення , а у пунктах 2, 5, 8, 9, 11 з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.  
300. Стаття 32. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії  
301. 1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої статті 30 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
302. 2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи і вищим від середнього розміру заробітної плати голови відповідного органу місцевого самоврядування.  
303. 3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
304. 4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють), в день виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
305. 5. Робота осіб, зазначених у частині дев'ятнадцятій статті 29 цього Закону, оплачується в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та затвердженого кошторису.  
306. Стаття 33. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів  
307. 1. Виборці, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, місцеві осередки партій (блоки) мають право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, а виборчі комісії - суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті.  
308. 2. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб можуть бути оскаржені до суду.  
309. 3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів виборчих комісій можуть бути оскаржені до цієї виборчої комісії, виборчої комісії вищого рівня або до суду.  
310. 4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії та її членів, сільської, селищної, міської, районної у місті виборчої комісії та її членів оскаржуються до районного (міського) суду за місцем розташування відповідної виборчої дільниці, а республіканської виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської виборчої комісії та її членів - відповідно до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного суду, Київського та Севастопольського міських судів.  
311. 5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії та її членів оскаржуються до Верховного Суду України.  
312. 6. Скаргу може бути подано до відповідної виборчої комісії або суду у семиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Щодо порушень, які мали місце до дня виборів, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню виборів. Щодо порушень, які мали місце під час голосування, скарга може бути подана не пізніше двадцять четвертої години дня виборів, а до виборчої комісії вищого рівня або до суду - не пізніше двадцять четвертої години дня, наступного за днем виборів.  
313. 7. Скарга, подана до виборчої комісії, повинна містити:  
314. 1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;  
315. 2) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження юридичної особи - заявника скарги;  
316. 3) суть порушеного питання;  
317. 4) зазначення вимог;  
318. 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обгрунтовує свої вимоги;  
319. 6) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати.  
320. 8. Скарга, що надійшла до відповідної виборчої комісії або суду, розглядається протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана в день виборів чи у наступний за ним день - невідкладно.  
321. 9. Скарга, оформлена без дотримання вимог частини сьомої цієї статті, повертається заявнику скарги (представнику юридичної особи - заявника) з відповідними роз'ясненнями не пізніш як на наступний день від дня надходження скарги.  
322. 10. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у п'ятиденний строк з дня отримання звернення, а якщо звернення отримано менше ніж за п'ять днів до дня виборів, у день виборів чи в наступний за ним день - невідкладно.  
323. 11. Строк розгляду скарги, що надійшла в день виборів чи у наступний за ним день і потребує додаткової перевірки, не повинен перевищувати трьох днів.  
324. 12. Строк подання скарги, встановлений цим Законом, продовженню або поновленню не підлягає. Скарги, подані після закінчення строку оскарження, залишаються без розгляду.  
325. 13. Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання і з тих же підстав її подано до виборчої комісії, виборча комісія зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний повідомити цю виборчу комісію та комісію вищого рівня про надходження скарги чи про набрання законної сили рішенням суду не пізніш як на другий день відповідно з дня надходження скарги чи набрання законної сили рішенням суду.  
326. 14. Якщо рішення виборчої комісії скасовано судом, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було скасовано, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду.  
327. 15. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.  
328. 16. Суди, органи прокуратури та виборчі комісії організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день виборів, таким чином, щоб забезпечити розгляд скарг у строки, встановлені цим Законом.  
329. Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
330. Стаття 34. Порядок складання списків виборців  
331. 1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів, складають загальні списки виборців-членів територіальної громади на підставі відомостей про місце їх постійного проживання, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Для складання загальних списків виборців може використовуватися інформація про місце постійного проживання громадян, яку мають місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації України, та інших органів, які володіють такою інформацією. Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання загальних списків виборців інформацію на запит сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради.  
332. 2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім дільниць, зазначених у частині четвертій статті 21 цього Закону) за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці списки та не пізніш як за тридцять днів до дня виборів передають їх дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.  
333. 3. Особа, яка підписала список виборців, несе відповідальність за його достовірність, повноту та своєчасність передачі дільничній виборчій комісії.  
334. 4. Військовослужбовці, в тому числі військовослужбовці строкової служби, члени їх сімей та інші виборці, - члени відповідної територіальної громади, які проживають у межах розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів їм надається відпустка не менш як на чотири години.  
335. 5. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, що в день виборів знаходяться у плаванні під Державним Прапором України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування списки виборців-членів відповідної територіальної громади складаються за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у цій частині закладів, капітанами суден не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.  
336. 6. У виняткових випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 26 цього Закону, списки виборців складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири дні до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівниками зазначених у частині четвертій цієї статті закладів, капітанами суден.  
337. 7. До списку виборців включаються громадяни України - члени відповідної територіальної громади, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу.  
338. 8. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), адреса місця проживання виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.  
339. Стаття 35. Порядок внесення змін до списку виборців та ознайомлення виборців з ним  
340. 1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій, четвертій, п'ятій статті 34, частині шостій цієї статті, після чого він підписується головою та секретарем комісії, скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за п'ятнадцять днів, а у виняткових випадках, передбачених у пункті 3 частини першої статті 26 цього Закону, не пізніш як за три дні до дня виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю надається можливість ознайомитися зі списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей.  
341. 2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірених осіб, уповноважених осіб від місцевих осередків партій (блоків)має право запросити у відповідних органах державної влади та органах місцевого самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять інформацію про місце постійного проживання громадян, на підставі яких складалися списки виборців.  
342. 3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.  
343. 4. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці на постійне місце проживання після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, які засвідчують їх особу та адресу (місце проживання).  
344. 5. Зі списку виборців на підставі відповідних документів виключаються особи, які вибули з території виборчої дільниці на інше місце проживання, а також особи, які померли чи судом визнані недієздатними або за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.  
345. 6. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення зі списку виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії, але не пізніш як за день до дня виборів, розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а подана напередодні дня виборів - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги. Скарга, подана до суду до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк, але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в день виборів, - невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.  
346. 7. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.  
347. Розділ VІ. ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
348. Стаття 36. Суб'єкти висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
349. 1. Кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висувати місцеві осередки партій, (блоки) та збори виборців.  
350. 2. Кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати місцевий осередок партії, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня проведення виборів.  
351. 3. Кандидатів у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати виборчий блок місцевих осередків партій, за умови, що до його складу входять місцеві осередки партії, зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня проведення виборів.  
352. 4. Кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови висуваються зборами виборців, - громадян України, які на час проведення зборів, мають право голосу і проживають на території виборчого округу.  
353. Стаття 37. Загальний порядок висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
354. 1. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України - членам територіальної громади, які мають право голосу.  
355. 2. Громадяни України, які мають право голосу та проживають на території відповідної ради, можуть висуватися кандидатами у депутати сільської, селищної, міської (міст районного значення), районної в місті ради на зборах виборців за місцем проживання чи трудової діяльності або відповідно сільськими, селищними, міськими, районними в місті осередками партій (блоками), або самовисунулись.  
356. 3. Громадяни України, зазначені у частині другій цієї статті, можуть висуватися кандидатами у депутати районної, обласної, міської (міст обласного значення), Київської та Севастопольської міської рад по виборах в одномандатних округах відповідно районними, обласними, міськими (міст обласного значення), Київськими та Севастопольськими міськими осередками партій (блоками), зборами виборців або самовисунутися.  
357. 4. Громадяни України, зазначені у частині другій цієї статті, можуть висуватися кандидатами у депутати, районної, обласної, міської (міст обласного значення), Київської та Севастопольської міської рад по виборах у багатомандатних округах відповідно районними, обласними, міськими (міст обласного значення), Київськими та Севастопольськими осередками партій (блоками).  
358. 5. Громадяни України, які мають право голосу і на день виборів досягли двадцять одного року та проживають у відповідному селі, селищі, місті, можуть висуватися кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови на зборах виборців за місцем проживання чи трудової діяльності або відповідно сільськими, селищними, міськими осередками партій (блоками).  
359. 6. Громадянин України, який відповідно до частин першої і другої статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, може самовисунутись кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до територіальної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі.  
360. 7. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 60 днів і закінчується за 45 днів до дня виборів.  
361. Стаття 38. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови зборами виборців  
362. 1. Кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висуватися на зборах, в яких бере участь не менше як в:  
363. селі - 50 виборців;  
364. селищі - 60 виборців;  
365. місті (районного значення) - 70 виборців;  
366. районі міста - 80 виборців;  
367. місті (обласного значення) - 100 виборців, які є членами територіальної громади.  
368. 2. Ініціатори проведення зборів виборців повідомляють про дату, час і місце їх проведення виконавчий комітет ради за місцем проведення та відповідну територіальну виборчу комісію, не пізніш як за п'ять днів до дня їх проведення.  
369. 3. Перед початком зборів проводиться реєстрація їх учасників: складається список із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження (а виборцям, яким в рік проведення місцевих виборів виповнюється вісімнадцять років - число і місяць), громадянства та адреси місця проживання.  
370. 4. Збори виборців можуть обговорювати одну або кілька кандидатур. Кожний учасник зборів може запропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою.  
371. 5. На зборах виборців ведеться протокол, в якому зазначаються: місце та час проведення зборів, порядок денний, кількість учасників зборів, про обрання президії зборів та її склад, рішення зборів, а також дані про особу, яка висувається кандидатом у депутати та кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання. Протокол зборів та список учасників зборів, що до нього додається, підписується головуючим і секретарем зборів. До протоколу додається копія повідомлення, зазначеного у частині другій цієї статті.  
372. 6. Збори виборців можуть висунути лише одного кандидата у депутати, відповідної ради, та (або) одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Особа, за яку проголосувала більшість учасників зборів, вважається висунутою кандидатом у депутати, та (або) кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови.  
373. Стаття 39. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови місцевим осередком партії (блоком)  
374. 1. Кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови може висувати відповідний місцевий осередок партії, який зареєстрований в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня виборів, або виборчий блок цих місцевих осередків партій за умови, що до його складу входять місцеві осередки партій, зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до дня проведення виборів.  
375. 2. Виборчий блок відповідних місцевих осередків партій може бути утворено відповідно двома і більше місцевими осередками партій, одного рівня на підставі рішень їх зборів (конференції). Такі рішення підписуються керівником відповідного місцевого осередку партії та скріплюється печаткою.  
376. 3. Місцевий аок партії може входити лише до одного виборчого блоку.  
377. 4. Керівники або представники місцевих осередків партій, які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками відповідних місцевих осередків партій, що утворили блок.  
378. 5. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:  
379. 1) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;  
380. 2) норми представництва на спільних зборах (конференції) від місцевих осередків партій, що входять до блоку;  
381. 3) порядок проведення спільних зборів (конференції) щодо висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
382. 4) порядок прийняття рішень спільними зборами (конференцією);  
383. 5) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку.  
384. 6. Про утворення виборчого блоку повідомляються відповідні виборчі комісії не пізніш як за п'ять днів до дня проведення спільних зборів (конференції). До повідомлення додаються: угода про утворення виборчого блок; витяги з протоколів зборів (конференції) місцевих осередків партій, зазначених у частині першій та другій цієї статті, з рішеннями про утворення виборчого блоку, засвідчені керівниками місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, та скріплені печатками місцевих осередків партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, копії їх чинних статутів (положень), засвідчених відповідним місцевим органом Міністерства юстиції України після оголошення виборчого процесу.  
385. 7. Місцевий осередок партії (блок) може висувати кандидатом у депутати та кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови особу, яка є членом цієї партії (членом партії, місцевий осередок якої входить до блоку) або безпартійного громадянина.  
386. 8. Місцевий осередок партії, який входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.  
387. 9. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови місцевим осередком партії здійснюється на зборах (конференції) цього осередку партії, а блоком - на спільних зборах (конференції) відповідних місцевих осередків партій, що входять до блоку. У зборах (конференції), на яких здійснюється висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, повинно брати участь не менше __ членів партії (партій), делегатів.  
388. 10. Зазначені у частині першій та другій цієї статті місцеві осередки партій (блоки), можуть висувати по одному кандидату у депутати у відповідному одномандатному окрузі.  
389. 11. Зазначені у частині першій та другій цієї статті сільські, селищні, міські осередки партій (блоки), можуть висувати по одному кандидату на посади відповідно сільського, селищного, міського голови.  
390. 12. Зазначені у частинах першій та другій цієї статті районні, обласні, міські (міста обласного значення), районні у містах Києві та Севастополі осередки партій, районні, обласні, районні у містах Києві та Севастополі осередки партій, що об'єдналися у блоки, можуть висувати кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі відповідно до районної, обласної, міської (міста обласного значення), Київської та Севастопольської міської, рад - членів кожної територіальної громади з додержанням вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 37 цього Закону. Усі кандидати у депутати до районної, обласної, міської (міста обласного значення) Київської та Севастопольської міської рад, висунуті цими осередками партії (блоками), включаються до виборчого списку відповідного місцевого осередку партії (блоку) і їх кількість не може перевищувати загального складу відповідної місцевої ради, визначеного частинами другою, третьою, четвертою статті 19 цього Закону.  
391. 13. Особа може бути включена до виборчого списку лише одного місцевого осередку партії (блоку).  
392. 14. У протоколі зборів (конференції) відповідного місцевого осередку партії, зборів (конференції) місцевих осередків (партій, що входять до блоку), зазначаються:  
393. дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (зайняття), місце роботи і адреса місця проживання) та підсумки голосування щодо: кандидатів у депутати, по виборах в одномандатних округах; виборчого списку кандидатів у депутати по виборах в багатомандатних округах; кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Протокол підписується головуючим на зборах (конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником відповідного місцевого осередку партії, (керівниками відповідних місцевих осередків партій, що входять до блоку), та скріплюється печаткою місцевого осередку партії (місцевих осередків партій, що входять до блоку).  
394. 15. Про час і місце проведення зборів (конференції) місцевого осередку партії, спільних зборів (конференцій) місцевих осередків партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутатів та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови керівник місцевого осередку партії (керівники місцевих осередків партій, що входять до блоку), повідомляють у письмовій формі відповідну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції).  
395. На таких зборах (конференції) має право бути присутнім член відповідної виборчої комісії.  
396. 16. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висунення кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначається організаторами заходу.  
397. Стаття 40. Самовисування громадян кандидатами у депутати та кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови  
398. 1. Громадянин України за умови додержання вимог, передбачених частинами першою і другою статті 9 цього Закону, має право на самовисування кандидатом у депутати або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подачі до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів заяви з проханням зареєструвати його кандидатом.  
399. 2. До заяви додається список громадян України, які проживають на території відповідного виборчого округу, мають виборчі права і підтримують відповідну кандидатуру, з зазначенням прізвища, імені, по батькові, числа, місяця й року народження, місця проживання, серії і номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу громадянина. Правильність даних про кожного громадянина, включеного до списку, засвідчується його особистим підписом.  
400. 3. Особу, яка висуває свою кандидатуру відповідно кандидатом у депутати сільської, селищної, ради мають підтримати не менше як 20 громадян, міської (міст районного значення - не менш як 50 громадян, міської міст республіканського значення Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) - не менше як по 100 громадян, районної у місті - не менш як 110 громадян, районної - не менш як 120 громадян, обласної - не менш як 200 громадян, Київської та Севастопольської міських рад - не менш як 250 громадян.  
401. Особу, яка висуває свою кандидатуру кандидатом на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голови, мають підтримати не менш як 50 громадян, а міського (крім міста районного значення) - не менш як 150 громадян.  
402. Розділ VІІ. РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
403. Стаття 41. Реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
404. 1. Кандидати у депутати та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови реєструються відповідною територіальною виборчою комісією.  
405. 2. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови починається за 55 днів і закінчується за 30 днів до дня проведення виборів.  
406. 3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом територіальної виборчої комісії.  
407. 4. Для реєстрації кандидата у депутати та кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови в одномандатному виборчому окрузі подаються такі документи:  
408. 1) протокол зборів виборців за місцем їх проживання, трудової діяльності або навчання, протокол зборів (конференції) місцевого осередку партії (блоку) про висунення кандидатів з доданим до нього списком учасників цих зборів та копії повідомлення відповідної ради за місцем проведення зборів про дату, час і місце їх проведення;  
409. 2) заява особи про згоду балотуватися кандидатом у депутати та кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови по відповідному виборчому округу, а також про її зобов'язання припинити в разі обрання депутатом, сільським, селищним, міським головою трудову чи іншу діяльність, що є не сумісною з їх статусом та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах;  
410. 3) автобіографія кандидата, обсягом ___ друкованих знаків, що обов'язково повинна містити прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття, місце роботи), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;  
411. 4) передвиборна програма кандидата обсягом ___ друкованих знаків;  
412. 5) декларація про майно та доходи кандидата і членів його сім'ї за попередній рік, складена за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;  
413. 6) довідка про місце проживання та роботу;  
414. 7) фотокартки кандидата за розміром та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією.  
415. 5. Рішення про реєстрацію кандидатів, які самовисунулися по одномандатних округах, на території яких вони проживають або працюють, приймається територіальною виборчою комісією на підставі відповідної заяви кандидата, до якої додається список громадян України, які підтримали його кандидатуру, відповідно до вимог частини другої статті 40 цього Закону, заява кандидата про зобов'язання припинити в разі обрання депутатом, сільським, селищним, міським головою трудову чи іншу діяльність, що є не сумісною з їх статусом, а також за наявності документів, передбачених пунктами 3, 4, 5, 6, 7 частини четвертої цієї статті.  
416. 6. Територіальна виборча комісія після прийняття документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, видає особі, яка подала ці документи, довідку, в якій зазначається число, місяць, рік, а також час прийняття документів.  
417. 7. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після прийняття документів для реєстрації кандидата приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації із зазначенням мотивів відмови. За результатами реєстрації виборча комісія складає протокол про реєстрацію кандидата, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Рішення комісії доводиться до відома суб'єктів, що висунули кандидата, не пізніш як на другий день після прийняття рішення.  
418. 8. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову в реєстрації кандидата, і подання необхідних документів до територіальної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації кандидатів, комісія повторно розглядає питання про реєстрацію і приймає відповідне рішення.  
419. 9. Кандидат до дня його реєстрації в одномандатному окрузі має право відкликати заяву про реєстрацію його кандидатом. Повторна заява про реєстрацію його кандидатом в цьому окрузі не приймається.  
420. 10. Кандидату або уповноваженій ним особі не пізніш як на третій день після дня прийняття відповідного рішення видається копія цього рішення та посвідчення кандидата за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, у разі реєстрації кандидатом.  
421. 11. Рішення територіальної виборчої комісії щодо реєстрації або нереєстрації кандидата може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Законом.  
422. 12. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після реєстрації кандидатів публікує або доводить до відома населення в інший спосіб повідомлення про реєстрацію кандидатів з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, партійності, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного кандидата.  
423. Стаття 42. Порядок реєстрації списків кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі  
424. 1. Кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, включені до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку) реєструються територіальною виборчою комісією.  
425. 2. Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі починається за 55 днів і закінчується за 30 днів до дня проведення виборів.  
426. 3. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим членом виборчої комісії.  
427. 4. Уповноважений керівником місцевого осередку партії, керівним органом (блоку) відповідно представник місцевого осередку партії (блоку) подає для реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі такі документи:  
428. 1) заяву про реєстрацію кандидатів у депутати, підписану керівником місцевого осередку партії, керівниками місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, та скріплену печаткою місцевого осередку партії, печатками місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок;  
429. 2) копії свідоцтв про реєстрацію партії та місцевого осередку (осередків), чинного статуту партії та положення про місцевий осередок партії, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, засвідчених відповідними органами юстиції.  
430. 3) витяг з протоколу зборів (конференції) місцевих осередків партій про утворення виборчого блоку;  
431. 4) угоду про утворення виборчого блоку;  
432. 5) витяг з протоколу зборів (конференції) місцевого осередку партії або місцевих осередків партій, що утворили виборчий блок, про висунення кандидатів у депутати від місцевих осередків партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною чотирнадцять статті 39 цього Закону;  
433. 6) виборчий список кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;  
434. 7) заяви осіб, включених до виборчого списку виборчого осередку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цього місцевого осередку партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах;  
435. 8) автобіографії осіб, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), обсягом ___ друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність судимості;  
436. 9) передвиборну програму місцевого осередку партії (блоку), викладену державною мовою, обсягом до __ друкованих знаків;  
437. 10) декларації про майно та доходи за рік, попередній року подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;  
438. 11) фотографії осіб, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими територіальною виборчою комісією;  
439. 12) документ про внесення місцевим осередком партії (блоком) грошової застави на рахунок відповідної територіальної комісії при висуванні:  
440. - до міської (міст обласного значення), районної - у розмірі  
441. - мінімальних заробітних плат;  
442. до міської (обласних центрів) - у розмірі мінімальних розмірів заробітних плат.  
443. - до обласної, Київської та Севастопольської міських - у розмірі ___ мінімальних розмірів заробітних плат;  
444. 5. Уповноваженій особі місцевого осередку партії (блоку), які подали визначені у частині першій цієї статті документи, відповідна територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів.  
445. 6. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день після подачі документів приймає рішення щодо реєстрації списку кандидатів у депутати, про що уповноваженій особі місцевого осередку партії (блоку), видається копія відповідного рішення, і у разі реєстрації списку кандидатів у депутати від місцевого осередку парті (блоку) публікує відповідне рішення та такий список кандидатів у депутати з відомостями про перших п'ять осіб списку.  
446. 7. Зареєстрований список кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) з відомостями про них надсилається територіальною виборчою комісією до дільничних виборчих комісій не пізніш як на другий день після реєстрації.  
447. 8. Особа, включена місцевим осередком партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день реєстрації кандидатів у депутати не дала згоди балотуватися кандидатом у депутати від цього місцевого осередку партії (блоку), вважається вилученою з виборчого списку місцевого осередку партії (блоку) з дня подання зазначеної заяви місцевим осередком партії (блоку). Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.  
448. 9. Особа, включена місцевим осередком партії (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання територіальною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається вилученою із виборчого списку місцевого осередку партії (блоку). Про отримання такої заяви територіальна виборча комісія письмово повідомляє представника місцевого осередку партії (блоку) не пізніш як у триденний строк з дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевого осередку партії (блоку) не приймається.  
449. 10. Особа, включена за її письмовою згодою до декількох виборчих списків місцевих осередків партій (блоків), рішенням територіальної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, про що повідомляються відповідні місцеві осередки партій (блоки).  
450. 11. Територіальна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.  
451. 12. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову в реєстрації, і подання необхідних документів не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації територіальна виборча комісія повторно розглядає питання про реєстрацію списку кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) і приймає відповідне рішення.  
452. 13. Черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена місцевим осередком партії (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації територіальною виборчою комісією, за винятком випадків, передбачених цим Законом.  
453. 14. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику місцевого осередку партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у п'ятиденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати місцевого осередку партії (блоку) разом з рішенням у цей же строк оприлюднюється у місцевих друкованих засобах масової інформації.  
454. Стаття 43. Зміни у складі виборчого блоку місцевих осередків партій  
455. 1. Місцевий осередок партії, що входить до виборчого блоку, може не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про його вихід із складу блоку. Таке рішення приймається зборами (конференцією) місцевого осередку партії відповідно до його статуту. Рішення про вихід місцевого осередку партії із складу виборчого блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевого осередку партії, головуючим на зборах (конференції) та скріплені печаткою місцевого осередку партії, протягом трьох днів передаються до територіальної виборчої комісії та керівного органу блоку.  
456. 2. Вихід місцевого осередку партії зі складу виборчого блоку, до якого входить більш ніж два місцеві осередки партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості місцевих осередків партій, які в ньому залишилися. Назва місцевого осередку партії, який вийшов зі складу блоку, вилучається у виборних бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв місцевих осередків партій, що входять до блоку.  
457. 3. У разі виходу місцевого осередку партії зі складу виборчого блоку, до якого входить два місцеві осередки партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається місцевий осередок партії, який не прийняв рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва місцевого осередку партії - правонаступника блоку.  
458. 4. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийняте не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцевий осередок партії, що вийшов із складу блоку, у разі його відповідності вимогам частини другої статті 36 цього Закону, має право висунути власних кандидатів у депутати у порядку, передбаченому цим Законом.  
459. 5. Якщо рішення, передбачене у частині першій цієї статті, прийнято пізніше ніж за 30 днів до дня проведення виборів, місцевий осередок партії, що вийшов зі складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
460. 6. На підставі рішення, передбаченого у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку виборчого блоку осіб - членів місцевого осередку партії, що прийняв рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цього місцевого осередку партії.  
461. 7. Місцеві осередки партій, що входять до виборчого блоку, можуть не пізніш ніж за 35 днів до дня проведення виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск виборчого блоку та витяги із протоколів зборів (конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником місцевого осередку партії, головуючим на зборах (конференції) та завірені печаткою місцевого осередку партії, протягом трьох днів подаються до територіальної виборчої комісії.  
462. 8. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, кожне з місцевих осередків партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, у разі його відповідності вимогам частини другої статті 36 цього Закону, має право висунути кандидатів у депутати в порядку, передбаченому цим Законом.  
463. 9. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті пізніше ніж за 35 днів до дня проведення виборів, місцеві осередки партій, що входили до складу розпущеного виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.  
464. 10. Якщо рішення, передбачені у частині сьомій цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку виборчого блоку, територіальна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку виборчого блоку, територіальна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію цих кандидатів у депутати. Грошова застава (у разі її внесення) перераховується до відповідних місцевих бюджетів.  
465. Стаття 44. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати  
466. 1. Територіальна виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:  
467. 1) порушення встановленого цим Законом порядку висування кандидата (кандидатів) у депутати;  
468. 2) якщо місцевий осередок партії (блок) не внесли грошові застави;  
469. 3) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у частині четвертій статті 41 цього Закону;  
470. 4) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
471. 5) вибуття за межі України для постійного проживання;  
472. 6) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину чи визнання його безвісно відсутнім;  
473. 7) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата, поданих відповідно до цього Закону.  
474. 2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) уповноваженому представнику відповідного місцевого осередку партії (блоку), від яких висунуті кандидати у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату в депутати, висунутому в одномандатному окрузі, або його довіреній особі.  
475. 3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих місцевим осередком партії (блоком) в багатомандатному окрузі, не зареєстрований територіальною виборчою комісією у встановлений цим Законом строк, місцевий осередок партії (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
476. Стаття 45. Скасування рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати  
477. 1. Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:  
478. 1) звернення кандидата у депутати у будь-який час після його реєстрації із письмовою заявою про відмову від балотування в багатомандатному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;  
479. 2) звернення місцевого осередку партії (блоку) про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії, положення про місцевий осередок партії та угоди про утворення виборчого блоку;  
480. 3) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
481. 4) вибуття кандидата у депутати за межі України для постійного проживання.  
482. 5) визнання кандидата у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або визнаним безвісно відсутнім;  
483. 6) включення кандидата у депутати більш ніж до одного виборчого списку;  
484. 7) виявлення територіальною виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата у депутати, поданих відповідно до цього Закону;  
485. 8) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом у депутати, а також на його прохання або за його дорученням - іншою особою;  
486. 9) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу яких є кандидат у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;  
487. 10) якщо кандидат у депутати, який займає посаду, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;  
488. 11) якщо кандидат у депутати після оголошення йому територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.  
489. 2. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), у разі:  
490. 1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців місцевим осередком партії (блоком), уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку), а також на їх прохання або за їх дорученням - іншою особою;  
491. 2) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є місцевий осередок партії (блок) чи уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;  
492. 3) встановлення у судовому порядку, що місцевий осередок партії (блок), крім коштів свого виборчого фонду, використовувала при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;  
493. 4) витрати місцевим осередком партії (блоком) коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду осередку партії (блоку).  
494. 3. В одномандатному окрузі територіальна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати у разі:  
495. 1) звернення кандидата (кандидатів) у депутати у будь-який час після його реєстрації, але не пізніш як за п'ять днів до дня проведення виборів, із письмовою заявою про відмову від балотування в одномандатному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;  
496. 2) припинення громадянства України кандидата (кандидатів) у депутати;  
497. 3) вибуття кандидата (кандидатів) за межі України для постійного проживання;  
498. 4) визнання кандидата (кандидатів) у депутати недієздатним чи набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або визнання їх безвісно відсутніми;  
499. 5) виявлення виборчою комісією суттєвої недостовірності відомостей про кандидата (кандидатів) у депутати, поданих відповідно до частини четвертої статті 41 цього Закону;  
500. 6) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців кандидатом (кандидатами) у депутати, а також на їх прохання або за їх дорученням - іншими особами;  
501. 7) встановлення у судовому порядку, що підприємство, установа, організація, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат (кандидати) у депутати, під час виборчого процесу надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні цінності;  
502. 8) якщо кандидат (кандидати) у депутати, які займали посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучали або використовували для проведення передвиборної агітації підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.  
503. 9) встановлення у судовому порядку, що кандидат (кандидати) у депутати крім коштів свого (своїх) виборчих фондів використовували при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;  
504. 10) витрати кандидатом (кандидатами) у депутати коштів у розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого фонду.  
505. 11) якщо кандидат (кандидати) у депутати після оголошення йому (їм) територіальною виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.  
506. 4. У разі порушення інших вимог цього Закону місцевим осередком партії (блоком), кандидатом (кандидатами) у депутати, територіальна виборча комісія може оголосити їм попередження, що оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової інформації або в інший спосіб.  
507. 5. Територіальна виборча комісія надсилає (видає) місцевому осередку партії (блоку), кандидату (кандидатам) у депутати копію рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати не пізніш як на третій день з дня його прийняття та надає представнику місцевого осередку партії (блоку).  
508. 6. У разі смерті кандидата (кандидатів) у депутати або визнання його (їх) безвісно відсутніми відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата (кандидатів) у депутати з балотування, а у разі, якщо він (вони) включені до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), - і про виключення його (їх) з цього списку.  
509. Стаття 46. Порядок висування і реєстрації кандидата у депутати замість того, який вибув  
510. 1. У разі вибуття кандидата у депутати після його реєстрації у випадку, коли за п'ять днів до закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати по одномандатному округу не зареєстровано інших кандидатів у депутати, територіальна виборча комісія звертається через засоби масової інформації до виборців, місцевих осередків партій, з пропозицією додатково висунути кандидатів у депутати. Додатково висунуті кандидати у депутати реєструються у порядку, встановленому статтею 41 цього Закону.  
511. 2. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі залишається один кандидат, голосування проводиться по одному кандидату у депутати.  
512. 3. У разі, коли у відповідному одномандатному окрузі не залишилося жодного кандидата у депутати, вибори у цьому окрузі проводяться відповідно до вимог статті 78 цього Закону.  
513. Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
514. Стаття 47. Строки, форми і умови проведення передвиборної агітації  
515. 1. Громадяни України, політичні партії, місцеві осередки партій (блоки), інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів у депутати, а також кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за чи проти того чи іншого кандидата.  
516. 2. Передвиборна агітація по виборах депутатів, а також сільських, селищних, міських голів розпочинається від дня реєстрації кандидатів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.  
517. 3. Не вважається передвиборною агітація, яка ведеться до зазначеної у частині другій цієї статті реєстрації.  
518. 4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування і припиняється в строк, зазначений у частині другій цієї статті.  
519. 5. Передвиборна агітація може здійснюватися:  
520. 1) шляхом проведення зборів, зустрічей з громадянами, мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів;  
521. 2) шляхом поширення друкованих агітаційних матеріалів;  
522. 3) через засоби масової інформації;  
523. 4) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.  
524. 6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих осередків партій (блоків).  
525. 7. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим осередкам партій (блокам) та їх уповноваженим особам за однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, виготовлення однакових за кількістю і якістю друкованих інформаційних матеріалів, надання однакових друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.  
526. Стаття 48. Масові заходи передвиборної агітації  
527. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (їх керівники) зобов'язані сприяти кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків) в організації та проведенні зборів, зустрічей із громадянами, публічних дебатів і дискусій, інших масових заходів передвиборної агітації, які оплачуються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених для організації і проведення виборів.  
528. 2. Заяви про виділення приміщень, що знаходяться у державній або комунальній власності, для проведення зустрічей кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) з виборцями розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом трьох днів з дня їх надходження.  
529. 3. Приміщення, що знаходяться у державній або комунальній власності та придатні для проведення передвиборних масових заходів, надаються безоплатно у користування кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків) на час, встановлений територіальною виборчою комісією для проведення зустрічей з виборцями.  
530. 4. Кандидати, їх довірені особи, місцеві осередки партій (блоків), їх уповноважені особи мають право на договірній основі за рахунок коштів власних виборчих фондів орендувати будинки і приміщення, незалежно від форм їх власності, для проведення зустрічей із виборцями, зборів, мітингів, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів передвиборної агітації. Про час і місце проведення цих заходів вони повідомляють відповідну окружну виборчу комісію.  
531. Стаття 49. Виготовлення і порядок розміщення друкованих інформаційних та агітаційних матеріалів  
532. 1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів, передачу їх дільничним виборчим комісіям із розрахунку по два примірника на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні містити біографію кандидата, його передвиборну програму, а також фотокартку, що подається ним при реєстрації.  
533. 2. Інформаційні плакати в межах території сільської, селищної, міської ради, а у всіх інших випадках - у межах одного виборчого округу, мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням.  
534. 3. У багатомандатному окрузі інформаційні плакати повинні містити передвиборні програми місцевих осередків партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, список зареєстрованих місцевих осередків партій (блоків) кандидатів у депутати та фотокартки перших п'яти кандидатів включених до цього списку із зазначенням їх прізвищ, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності.  
535. 4. Інформаційні плакати передаються на виборні дільниці не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.  
536. 5. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати можуть за рахунок коштів власних виборчих фондів виготовляти плакати, листівки, буклети, інші друковані агітаційні матеріали.  
537. 6. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
538. 7. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати зобов'язані подати по два примірники кожного друкованого агітаційного матеріалу не пізніш як через три дні після дня його виготовлення відповідно до територіальної та дільничних виборчих комісій.  
539. 8. Друковані агітаційні матеріали розміщуються на стендах лише у місцях, визначених і обладнаних місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.  
540. Стаття 50. Загальний порядок використання засобів масової інформації  
541. 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.  
542. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами, теленарисів, відеофільмів про місцеві осередки партій (блоків), кандидатів та в інший спосіб, що не суперечить Конституції України та законам України.  
543. 3. Місцевим осередкам партій (блоків), кандидатам надається право користуватися державними і комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
544. 4. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності, що ведеться за рахунок коштів власних виборчих фондів, здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі та обмежується лише граничним розміром виборчого фонду.  
545. 5. Телерадіокомпанії зобов'язані не пізніш ніж за шістдесят днів до дня виборів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини ефірного часу, що надається за рахунок коштів виборчих фондів, і надіслати ці розцінки територіальним виборчим комісіям.  
546. 6. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитуваних, метод збору інформації, точне формування питання, статистичну оцінку можливої помилки.  
547. Стаття 51. Порядок використання друкованих засобів масової інформації  
548. 1. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації.  
549. 2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється відповідними територіальними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), кандидатів або їх довірених осіб.  
550. 3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм оприлюднюються в п'ятиденний строк після дня затвердження їх територіальною виборчою комісією у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації.  
551. 4. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування друкована площа надається в порядку, визначеному Законом.  
552. 5. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації усіх форм власності.  
553. 6. Оплата за використання друкованих площ для ведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяється на підготовку і проведення виборів, здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією, відповідно до угод, місцевих державних чи комунальних засобів масової інформації.  
554. 7. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку) , кандидатом або його довіреною особою та редакцією друкованого засобу масової інформації. Без укладення такої угоди, а також за умов ненадходження коштів на рахунок редакції друкованого засобу масової інформації останній має право не публікувати відповідні агітаційні матеріали.  
555. 8. Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії, органів прокуратури та інших правоохоронних і податкових органів зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації.  
556. Стаття 52. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації  
557. 1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіокомпаніями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою голинами за київським часом.  
558. 2. Порядок надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків) за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється територіальною виборчою комісією.  
559. 3. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається відповідними державними телерадіокомпаніями за результатами жеребкувань, що проводяться територіальною виборчою комісією за участю уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), кандидатів або їх довірених осіб.  
560. 4. Результати жеребкування щодо надання ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, оприлюднюються у місцевих державних чи комунальних засобах масової інформації в п'ятиденний строк з дня затвердження їх територіальною виборчою комісією.  
561. 5. У разі реєстрації кандидатів після проведення жеребкування ефірний час надається в порядку, визначеному цим Законом.  
562. 6. Оплата за наданий ефірний час здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіокомпаніями.  
563. 7. Ефірний час за рахунок коштів власних виборчих фондів надається на підставі угоди, що укладається між уповноваженою особою місцевого осередку партії (блоку), кандидатом або його довіреною особою і телерадіокомпанією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди, а також за умови ненадходження коштів на рахунок телерадіокомпанії остання має право не надавати ефірний час для ведення передвиборної агітації.  
564. 8. Місцеві осередки партій (блоків), кандидати, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації як за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, так і коштів власних виборчих фондів мають право за погодженням з відповідною телерадіокомпанією визначити режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис).  
565. 9. Телерадіокомпанії здійснюють аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігають ці записи до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  
566. 10. Телерадіокомпанії всіх форм власності за письмовими запитами територіальних виборчих комісій, органів прокуратури, інших правоохоронних та податкових органів зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.  
567. Стаття 53. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації 1. Участь у передвиборній агітації забороняється:  
568. 1) органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;  
569. 2) військовослужбовцям;  
570. 3) членам виборчих комісій;  
571. 4) спостерігачам на виборах;  
572. 5) особам, які не є громадянами України;  
573. 6) іншим особам, визначеним цим Законом.  
574. 2. Кандидатам, які займають посади, у тому числі за сумісництвом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах в установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної проведенням виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.  
575. 3. Поширення у будь-якої формі агітаційних матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, релігійної та расової ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, не допускається.  
576. 4. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, послуг, товарів та інших матеріальних цінностей.  
577. 5. Зустрічі кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) з військовослужбовцями для проведення серед них передвиборної агітації організує територіальна виборча комісія за сприяння командування військових частин (формувань) з обов'язковим письмовим запрошенням усіх зазначених вище осіб не пізніш як за три дні до кожної такої зустрічі.  
578. 6. У слідчих ізоляторах, лікувально-трудових профілакторіях передвиборна агітація обмежується.  
579. Відвідання цих установ уповноваженими особами місцевих осередків партій (блоків), кандидатами, їх довіреними особами забороняється.  
580. Передвиборна агітація в цих установах допускається лише шляхом поширення друкованих інформаційних плакатів, виготовлених територіальною виборчою комісією, та агітаційних матеріалів, виготовлених місцевими осередками партій (блоками), кандидатами, а також через засоби масової інформації.  
581. 7. Розповсюдження анонімних друкованих агітаційних матеріалів забороняється.  
582. 8. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчої кампанії у своїх матеріалах і передачах забороняється підтримувати місцеві осередки партій (блоки), кандидатів, їх передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі.  
583. У разі порушення ними цієї вимоги Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення за поданням територіальної виборчої комісії припиняє діяльність відповідного засобу масової інформації на період виборчої кампанії.  
584. 9. Засіб масової інформації, що оприлюднив недостовірні матеріали про місцевий осередок партії (блок) або окремих кандидатів, не пізніш як через три дні після для оприлюднення таких матеріалів, а напередодні дня виборів - не пізніш як за день до початку виборів, зобов'язаний надати на вимогу уповноваженої особи місцевого осередку партії (блоку), кандидата або його довіреної особи, щодо яких поширено недостовірні відомості, можливість спростувати такі матеріали: надати такий самий ефірний час на телебаченні або радіо, а в друкованому засобу масової інформації цей матеріал повинен бути набраний тим самим шрифтом і поміщений під рубрикою "спростування" на тому ж самому місці шпальти, де містилося повідомлення, що спростовується, в обсязі, не меншому ніж половина стандартної сторінки машинописного тексту.  
585. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобу масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Час на телебаченні, радіо, що надається для спростування, не повинен перевищувати часу тієї частини передачі, змін якої спростовується. Спростування має бути оприлюднено без додатків, коментарів та скорочень і повинно здійснюватися за рахунок відповідного засобу масової інформації.  
586. 10. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останнього тижня перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих осередків партій (блоків) та кандидатів.  
587. 11. Трансляція передвиборних програм політичних партій (блоків), кандидатів на регіональних телеканалах не повинна збігатися в часі з трансляцією таких самих передвиборних програм на регіональних радіоканалах, якщо ефірний час в обох випадках надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
588. 12. Включення в інформаційні теле-радіо-програми агітаційних матеріалів місцевих осередків партій (блоків), кандидатів або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і означена як така.  
589. 13. Забороняється:  
590. 1) переривати передачі передвиборних програм місцевих осередків партій (блоків), кандидатів рекламою товарів, робіт, послуг, іншими повідомленнями;  
591. 2) проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України;  
592. 3) проведення передвиборної агітації за чи проти місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у будь-якій формі (розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, проведення масових заходів, використання засобів масової інформації, тощо) за добу до дня виборів та в день виборів;  
593. 4) оприлюднення в день виборів до закінчення голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування.  
594. Розділ ІX. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ ТА ЇХ ДОВІРЕНИХ ОСІБ, МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), ЇХ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ  
595. Стаття 54. Гарантії діяльності кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та їх довірених осіб, місцевих осередків партій (блоків), їх уповноважених осіб, офіційних спостерігачів  
596. 1. Кандидати, місцеві осередки партій (блоків) з часу їх реєстрації виборчими комісіями мають рівні права у проведенні виборчої кампанії: у виступах на передвиборних та інших зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, безпосередньо пов'язаних з виборами, у засобах масової інформації.  
597. 2. Місцевий осередок партії (блоку), кандидати від яких висунуті в багатомандатному окрузі, мають право делегувати одного представника до територіальної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси місцевого осередку цієї партії (блоку) в територіальній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується керівним органом місцевого осередку партії (керівним органом блоку).  
598. 3. Представником місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких висунуті в багатомандатному окрузі, може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником місцевого осередку партії (блоку), член виборчої комісії, посадова особа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець, службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
599. 4. Заява про реєстрацію представника місцевого осередку партії (блоку), підписана керівником осередку партії, керівниками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та скріплена печаткою місцевого осередку партії, печатками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та копія рішення керівного органу місцевого осередку партії, керівного органу блоку про затвердження кандидатури представника подаються до територіальної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів в багатомандатному окрузі. У заяві про реєстрацію представника місцевого осередку партії (блоку), зазначається прізвище, ім'я, по батькові представника, його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси місцевого осередку партії (блоку) в територіальній виборчій комісії.  
600. 5. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника місцевого осередку партії (блоку) в територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі відмови у реєстрації (скасування реєстрації) кандидатів, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), чи втрати місцевим осередком партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу з інших підстав повноваження представника осередку партії, виборчого блоку у територіальній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
601. 6. Місцевий осередок партії (блок) може мати до двох уповноважених осіб на рівні багатомандатного округу та по одній уповноваженій особі у кожному одномандатному окрузі. Уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, не може бути кандидатом і повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб з обов'язковим зазначенням відповідного округу затверджується керівним органом місцевого осередку партії (блоку).  
602. 7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, підписана керівником місцевого осередку партії, керівниками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та скріплена печаткою місцевого осередку партії, печатками місцевих осередків партій, що входять до блоку, та копія рішення керівного органу місцевого осередку партії, керівного органу блоку про затвердження списку уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку) подаються до територіальної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб зазначається прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний округ, громадянство уповноваженої особи, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси місцевого осередку партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.  
603. 8. Територіальна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, та видає представникові місцевого осередку партії (блоку) їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати місцевим осередком партії (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб місцевого осередку партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
604. 9. Представник, уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.  
605. 10. Представник, уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, мають право у будь-який час до дня проведення виборів звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.  
606. 11. Керівний орган місцевого осередку партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника чи уповноваженої особи, у будь-який час до дня проведення виборів може прийняти рішення про відкликання представника чи уповноваженої особи та про затвердження іншої кандидатури замість вибулої. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до територіальної виборчої комісії у порядку, встановленому у частинах третій та шостій цієї статті.  
607. 12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - територіальна виборча комісія негайно приймає рішення про скасування реєстрації представника чи уповноваженої особи місцевого осередку партії (блоку), від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі. Копія рішення видається представнику місцевого осередку партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі.  
608. 13. Посвідчення представника чи уповноваженої особи місцевого осередку партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, негайно повертається до територіальної виборчої комісії.  
609. 14. Представник місцевого осередку партії (блоку), у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу має право:  
610. 1) бути присутнім на всіх засіданнях територіальної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами депутатів та сільських, селищних, міських голів, та брати участь в їх обговоренні;  
611. 2) знайомитися зі змістом протоколів засідань територіальної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень;  
612. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до територіальної виборчої комісії відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці;  
613. 4) інші права, передбачені цим Законом.  
614. 15. Уповноважена особа місцевого осередку партії (блоку), кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі:  
615. 1) сприяє місцевому осередку партії (блоку) у їх участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;  
616. 2) представляє місцевому осередку партії (блоку), у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного округу;  
617. 3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виборчих на території відповідного одномандатного округу;  
618. 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною дев'ятою статті 29 цього Закону;  
619. 5) має право у разі виявлення порушень цього Закону скласти відповідний акт, який підписується нею та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, та подається до відповідної виборчої комісії;  
620. 6) має інші права, передбачені цим Законом.  
621. Стаття 55. Гарантії діяльності кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
622. 1. Кандидату у депутати та кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.  
623. 2. Кандидати під час передвиборної агітації не можуть бути звільнені з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.  
624. Стаття 56. Довірені особи кандидата у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих в одномандатному окрузі  
625. 1. Кандидат у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані в одномандатному окрузі, мають право визначити довірених осіб із числа громадян (не більше ___ осіб), а кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови - не більше десяти осіб, які мають право голосувати.  
626. 2. Довірені особи реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови за наявності письмової згоди цих осіб. У поданні зазначається: прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата у депутати. Територіальна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
627. 3. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів, зазначених у частині другій цієї статті.  
628. 4. Довірені особи, сприяють кандидатам у проведенні виборчої кампанії; представляють інтереси кандидатів у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями.  
629. 5. Довірені особи набувають повноважень з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються в день скасування рішення про реєстрацію кандидатів або з дня реєстрації обраного кандидата у депутати, сільського, селищного, міського голови.  
630. 6. Довірені особи кандидатів мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків із дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом.  
631. 7. Кандидати мають право в будь-який час до дня проведення виборів звернутися із заявою до територіальної виборчої комісії про припинення повноважень їх довірених осіб і подати документи для реєстрації інших осіб в порядку, встановленому цим Законом.  
632. 8. Довірені особи кандидатів мають право в будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.  
633. 9. На підставі заяви, поданої відповідно до частини сьомої чи восьмої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день виборів - негайно відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата. Копія рішення надсилається кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.  
634. 10. Посвідчення довіреної особи кандидатів негайно повертається до територіальної виборчої комісії, яка його видала.  
635. 11. Довірена особа кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови має право:  
636. 1) подавати до територіальної виборчої комісії передвиборну програму кандидата, його автобіографію та фотокартки у кількості та формату, встановленого комісією;  
637. 2) отримувати у територіальній виборчій комісії виготовлені передвиборні плакати кандидатів;  
638. 3) отримувати у територіальної виборчої комісії посвідчення офіційних спостерігачів від місцевого осередку партії (блоку);  
639. 4) подавати у триденний строк до територіальних виборчих комісій по три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок особистого виборчого фонду кандидата;  
640. 5) за дорученням кандидата бути розпорядником його особистого виборчого фонду;  
641. 6) бути присутньою на засіданнях виборчих комісій і брати в них участь;  
642. 7) отримувати копії протоколів територіальної виборчої комісії про підрахунок бюлетенів, виданих комісією, та про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям;  
643. 8) бути присутньою під час голосування на виборчій дільниці;  
644. 9) отримувати копії протоколів дільничної та територіальної виборчої комісії про підсумки голосування;  
645. 10) складати акти, що підписуються особами, які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та подавати їх до відповідної виборчої комісії з дотриманням строків;  
646. 11) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення виявлених порушень;  
647. 12) оскаржувати рішення, дії або бездіяльність територіальної, дільничної виборчої комісії до виборчої комісії або безпосередньо до суду.  
648. 12. Втручання довіреної особи у роботу виборчих комісій не допускається;  
649. 13. Довірені особи здійснюють свої функції на громадських засадах.  
650. Стаття 57. Офіційні спостерігачі  
651. 1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також від іноземних держав і міжнародних організацій.  
652. 2. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
653. 3. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним цього Закону. Про припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.  
654. Стаття 58. Офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
655. 1. Офіційним спостерігачем від осередку партії (блоку), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови може бути громадянин України, який має право голосу.  
656. 2. Офіційний спостерігач від місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зазначених у частині першій цієї статті, реєструється територіальною виборчою комісією за поданням керівних органів місцевих осередків партій, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, кандидата у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.  
657. 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), адреса місця проживання, за наявності - номер телефону. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.  
658. 4. Подання про реєстрацію спостерігача від місцевого осередку партії (блоку) за підписом керівника місцевого осередку партії, місцевих осередків партій, що входять до блоку, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня проведення виборів . Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути лише порушення положень частини першої і третьої цієї статті.  
659. 5. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам партій посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
660. 6. Офіційний спостерігач від місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови має право:  
661. 1) перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком голосування при перевірці виборчих скриньок, пломбуванні або опечатуванні їх, під час голосування;  
662. 2) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії здійснювати свої повноваження;  
663. 3) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
664. 4) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування та при проведенні такого голосування;  
665. 5) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та територіальних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 29 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення територіальною виборчою комісією підсумків голосування та результатів виборів;  
666. 6) отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про результати підрахунку голосів на виборчій дільниці, копію протоколу про підсумки голосування по відповідному виборчому округу відразу після його підписання;  
667. 7) звертатися до відповідної виборчої комісії із заявою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;  
668. 8) скласти акт про виявлення порушень цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, адреси місця проживання, та подати його до відповідної виборчої комісії у строки, передбачені цим Законом;  
669. 9) має інші права, передбачені цим Законом.  
670. 7. Офіційний спостерігач від місцевого осередку партії, виборчого блоку, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не має права:  
671. 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;  
672. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;  
673. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.  
674. 8. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини сьомої цієї статті дільнична виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної дільничної виборчої комісії.  
675. 9. Керівний орган місцевого осередку партії, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до відповідної територіальної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.  
676. 10. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевого осередку партії (блоку), кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови.  
677. Стаття 59. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій  
678. 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються до Центральної виборчої комісії не пізніш як за двадцять днів до дня проведення виборів безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.  
679. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня проведення виборів Центральною виборчою комісією.  
680. 3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.  
681. 4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території багатомандатних і одномандатних округів.  
682. 5. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:  
683. 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях територіальних виборчих комісій;  
684. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;  
685. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування і підрахунку голосів виборців та при встановленні підсумків голосування та результатів виборів територіальними виборчими комісіями;  
686. 4) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;  
687. 5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, та вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;  
688. 6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.  
689. 6. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.  
690. 7. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.  
691. 8. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які відрядили їх в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.  
692. 9. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.  
693. Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ  
694. Стаття 60. Виборчі бюлетені  
695. 1. Виборчі бюлетені виготовляються окремо для голосування в багатомандатному окрузі та в одномандатних округах.  
696. 2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.  
697. 3. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатному окрузі та форма виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять днів до дня проведення виборів.  
698. 4. Текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі затверджується відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня проведення виборів.  
699. 5. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату виборів, означення округу (багатомандатний чи одномандатний округ), номера одномандатного округу, а також позначені місця для номер виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
700. 6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, означення виборчого округу (багатомандатний округ, номер одномандатного округу), а також позначені місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця внесено до списку виборців, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
701. 7. Кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатних округах визначається відповідно територіальними виборчими комісіями не пізніш як за двадцять п'ять днів до дня проведення виборів, виходячи з кількості громадян, внесених до списків виборців на виборчих дільницях у межах виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів, що становить два відсотки.  
702. 8. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю уповноважених представників місцевих осередків партій (блоків) не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня проведення виборів, повинні зазначатися назви місцевих осередків партій (блоків) із зазначенням назв осередків партій, що утворили виборчий блок, прізвищ та ініціалів перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку). Праворуч проти назви кожного місцевого осередку партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку всіх місцевих осередків партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партій (блоків)", і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
703. 9. До виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі вносяться в алфавітному порядку відомості про зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, освіти, адреси місця проживання, основного місця роботи (занять), партійності. Праворуч від відомостей про кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного з кандидатів" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.  
704. 10. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.  
705. 11. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.  
706. 12. У місцях компактного проживання національних меншин за рішенням відповідних територіальних виборчих комісій виборчі бюлетені друкуються державною мовою та мовою відповідної національної меншини.  
707. 13. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному виборчому окрузі друкуються на однаковому папері і за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.  
708. 14. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі виготовляються на папері різного кольору.  
709. 15. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку, а у випадку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті, - з обох боків.  
710. Стаття 61. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів та їх передачі виборчим комісіям  
711. 1. Територіальні виборчі комісії забезпечують виготовлення державними поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для голосування відповідно в багатомандатному окрузі та одномандатних округах, не пізніш як за десять днів до дня проведення виборів на підставі угод, укладених між комісіями і підприємствами.  
712. 2. Підприємства, які виготовляють виборчі бюлетені, визначаються виборчими комісіями, зазначеними у частині першій цієї статті територіальними виборчими комісіями.  
713. 3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені умовами договору на виготовлення виборчих бюлетенів.  
714. 4. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, виборчі бюлетені та інші виборчі документи можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу відповідної територіальної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією.  
715. 5. Територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня проведення виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та в одномандатному окрузі дільничним виборчим комісіям. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих осередків партій (блоків).  
716. 6. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому зазначаються:  
717. 1) номер одномандатного округу;  
718. 2) номер виборчої дільниці;  
719. 3) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу;  
720. 4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі;  
721. 5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що прийняли виборчі бюлетені.  
722. 7. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у двох примірниках і підписується всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої комісії. Перший примірник зберігається в територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується в приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка отримала виборчі бюлетені.  
723. 8. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого становить три відсотки.  
724. 9. Кожен член територіальної виборчої комісії, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірені особи, уповноважені особи місцевого осередку партії (блоку) мають право отримати копії протоколів про прийняття виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії та про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше однієї копії кожного.  
725. 10. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ.  
726. 11. Члени дільничної виборчої комісії у день отримання комісією виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії на засіданні дільничної виборчої комісії проставляють у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного контрольного талона - номер виборчої дільниці.  
727. 12. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.  
728. 13. Відповідальність за організацію збереження виборчих бюлетенів несуть голови виборчих комісій, які одержують, передають і зберігають виборчі бюлетені.  
729. 14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати на посаду сільського, селищного, міського голови після виготовлення виборчих бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрукування виборчих бюлетенів. Такі зміни за рішенням виборчої комісії можуть бути внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю при його видачі.  
730. Стаття 62. Приміщення для голосування  
731. 1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни, кімнати чи інші місця для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів.  
732. 2. Виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни (кімнати) для таємного голосування.  
733. Виборча скринька для голосування виготовляється за зразком, встановленим Центральною виборчою комісією. Для голосування на виборчих дільницях з незначною кількістю виборців дільничні виборчі комісії можуть користуватися виборчими скриньками зменшеного розміру.  
734. 3. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни (кімнати) для таємного голосування, виборчі скриньки для голосування знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.  
735. 4. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори, інформаційні плакати місцевих осередків партій (блоків), кандидати у депутати, від яких зареєстровані у багатомандатному окрузі, та кандидатів у депутати, зареєстрованих у одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які виготовляються за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Інформаційні плакати розміщуються в порядку розташування місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, у виборчих бюлетенях.  
736. Стаття 63. Організація і порядок голосування  
737. 1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години.  
738. 2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за десять днів до дня його проведення, а у виняткових випадках утворення виборчих дільниць відповідно до частини одинадцятої статті 25 цього Закону - напередодні дня виборів.  
739. 3. Організація проведення голосування, обладнання приміщення для голосування та підтримання в ньому належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничну виборчу комісію.  
740. 4. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин до початку голосування проводить засідання, під час якого відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості заносяться до відповідних протоколів дільничною виборчою комісією про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному у окрузі та в одномандатному окрузі.  
741. 5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.  
742. 6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків), кандидатам, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), довірених осіб кандидатів, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їх підписи скріплюються печаткою комісії.  
743. 7. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі видаються виборцю членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону документа, що посвідчує його особу. Виборець розписується за отримання виборчих бюлетенів у визначеному місці на контрольних талонах та у списку виборців. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені, вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Робити на виборчих бюлетенях будь-які позначки забороняється.  
744. 8. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для голосування.  
745. 9. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), довірених осіб кандидатів, зареєстрованих офіційних спостерігачів.  
746. 10. Виборець не має права передавати отримані ним свої виборчі бюлетені іншим особам. Отримання незаповненого виборчого бюлетеня від інших осіб, заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.  
747. 11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевого осередку партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку)".  
748. 12. У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. У разі непідтримання жодного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного. міського голови в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, відповідно у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата".  
749. 13. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від одного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі, а також лише за одного кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.  
750. 14. У разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член дільничної виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень в порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.  
751. 15. Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу скриньку. Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), довірених осіб кандидатів, зареєстрованих офіційних спостерігачів.  
752. 16. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування виборча скринька опечатується головою дільничної виборчої комісії у присутності не менш як трьох членів виборчої комісії у спосіб, що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька не використовується до закінчення голосування.  
753. 17. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування, після чого мають право проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи, яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні дільничної виборчої комісії.  
754. 18. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців на виборчій дільниці.  
755. 19. Під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Законом часу голосування.  
756. 20. Розкриття виборчих скриньок до закінчення голосування забороняється.  
757. Стаття 64. Порядок організації голосування за межами приміщення для голосування  
758. 1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися з письмовою або усною заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш як за дванадцять годин до початку голосування.  
759. 2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією, з зазначенням дня і часу її надходження, прізвища, ім'я, по батькові та адреси місця проживання виборця.  
760. 3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення терміну подання таких заяв робить витяг зі списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" робиться запис "голосує за межами приміщення для голосування".  
761. 4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути представниками різних місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.  
762. 5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.  
763. 6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування. Членам дільничної виборчої комісії видаються у необхідній кількості відповідні виборчі бюлетені, витяг зі списку виборців та опломбована або опечатана виборча скринька для голосування, в яку опускається контрольний лист. У цьому листі зазначаються час виходу (година та хвилини) членів дільничної виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії, уповноваженими особами місцевих осередків партій (блоків), довіреними особами кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційними спостерігачами, їх підписи скріплюються печаткою дільничної виборчої комісії.  
764. 7. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.  
765. 8. При організації голосування виборця за межами приміщення для голосування виборець розписується у контрольних талонах відповідних виборчих бюлетенів та у витязі зі списку виборців. Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях та контрольних талонах, після чого відповідні виборчі бюлетені видаються виборцю.  
766. 9. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчі бюлетені, у списку виборців напроти прізвища виборця робить позначку "голосував за межами приміщення для голосування", зазначає своє прізвище та ініціали і розписується.  
767. 10. Витяг зі списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за межами приміщення для голосування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на підставі яких проводилося це голосування.  
768. 11. Виборцям, які голосуватимуть за межами приміщення для голосування забезпечуються умови для здійснення ними таємності свого волевиявлення.  
769. Стаття 65. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці  
770. 1. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.  
771. 2. Засідання дільничної виборчої комісії починається відразу після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі відповідно до вимог передбачених цим Законом.  
772. 3. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у послідовності викладених положень цієї статті.  
773. 4. У разі, коли місцеві вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, в першу чергу сортуються бюлетені та визначаються результати голосування по виборах народних депутатів України. Визначений член комісії розкладає бюлетені на окремі місця, показуючи кожен бюлетень всім членам комісії і виголошуючи зміст бюлетеня. Залежно від змісту, бюлетені сортуються на недійсні, подані проти всіх кандидатів (списків кандидатів у депутати від місцевих осередків партій (блоків)), подані за кожного кандидата (кожний список кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку) окремо. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня комісія вирішує питання голосуванням. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень. На цей час сортування бюлетенів припиняється. Місця для бюлетенів позначаються табличками з написами з обох боків відповідно "недійсні", "проти всіх", прізвищ кандидатів, назв місцевих осередків партій (блоків).  
774. 5. Список виборців на виборчій дільниці у разі внесення до нього під час голосування доповнень після закінчення голосування підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою комісії.  
775. 6. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі.  
776. 7. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів підраховується окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу, оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені дільнична виборча комісія погашає шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу і опечатуються. На пакетах робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих невикористаних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
777. 8. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, за підписами у списку виборців.  
778. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Кількість цих талонів оголошується.  
779. 10. У разі відповідності кількості контрольних талонів, зазначених у частині восьмій цієї статті, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, визначеній у частині сьомій цієї статті, ця кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у графу "Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені".  
780. 11. У разі невідповідності кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів кількості підписів виборців у списку виборців, які отримали виборчі бюлетені, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевих осередків партії (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.  
781. 12. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, передбачений статтею 64 цього Закону, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Список виборців", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
782. 13. Контрольні талони виборчих бюлетенів запаковуються окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу і опечатуються. На пакетах робиться напис "Контрольні талони", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії, печатка комісії.  
783. 14. Перед відкриттям виборчих скриньок для голосування дільнична виборча комісія повинна перевірити, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, окремо по багатомандатному округу і одномандатному округу. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
784. 15. Дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.  
785. 16. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток складається акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованих в одномандатному окрузі, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
786. 17. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.  
787. 18. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці, окремо для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі.  
788. 19. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, окремо для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.  
789. 20. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.  
790. 21. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, запаковуються окремо по багатомандатному округу та одномандатному округу. На пакетах робляться написи "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
791. 22. Виборчі бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі відокремлюються від виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі.  
792. 23. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначається номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
793. 24. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках виборча комісія окремо підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках по багатомандатному округу та одномандатному округу, за винятком виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню відповідно до положень частин вісімнадцятої і дев'ятнадцятої цієї статті, встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі та в одномандатному окрузі.  
794. 25. Виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборча комісія розкладає на місця, які позначаються окремими табличками, що містять з обох боків назви місцевих осередків партій (блоків), написи: "недійсні", "проти всіх".  
795. 26. Виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі виборча комісія розкладає на місця, які позначаються окремими табличками, що містять з обох боків прізвища, імена, по батькові кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови написи: "недійсні", "проти всіх".  
796. 27. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.  
797. 28. Недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких:  
798. 1) відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;  
799. 2) не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень;  
800. 3) зроблено більш як одну позначку проти назв місцевих осередків партій (блоків) чи проти назви місцевого осередку партії (блоку) і тексту "Не підтримую кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку)" - у виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі;  
801. 4) зроблену більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати чи проти прізвища кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови і тексту "Не підтримую жодного з кандидатів" - у виборчому бюлетені для голосування в одномандатному окрузі;  
802. 5) не поставлено жодної позначки;  
803. 6) не відірвано контрольні талони;  
804. 7) неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.  
805. 29. При виникненні сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.  
806. 30. Недійсні виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та в одномандатному окрузі підраховуються окремо, їх кількість оголошується і заноситься до відповідного протоколу. Недійсні виборчі бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі та одномандатному окрузі запаковуються в окремі пакети. На пакетах робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчого бюлетеня, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
807. 31. Дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від кожного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі, а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку). Під час підрахунку голосів кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у багатомандатному окрузі оголошуються та заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в багатомандатному окрузі.  
808. 32. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку від кожного місцевого осередку партії (блоку), в багатомандатному окрузі зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів у депутати від кожного місцевого осередку партії (блоку), виборчих бюлетенів, виборці в яких не підтримали кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку). При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні уповноважені особи місцевого осередку партії (блоку), офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
809. 33. Виборчі бюлетені з голосами виборців в багатомандатному окрузі, поданими за кандидатів від кожного місцевого осередку партії (блоку), та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодного місцевого осередку партії (блоку), запаковуються окремо. На пакетах зазначаються назва місцевого осередку партії (блоку), "Не підтримали кандидатів у депутати від місцевого осередку партії (блоку)", номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, назва виборчих бюлетенів, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
810. 34. Після підрахунку голосів виборців у багатомандатному окрузі дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у депутати в цьому виборчому окрузі. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців у одномандатному окрузі на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунки голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі.  
811. 35. Дільнична виборча комісія при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язана перевірити чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів, голоси у яких подані за кандидатів в одномандатному окрузі, виборчих бюлетенів, в яких виборці не підтримали жодного кандидата. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.  
812. 36. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виборчі бюлетені з голосами, поданими за кожного кандидата та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах відповідно зазначаються прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата", номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
813. Стаття 66. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців  
814. 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
815. 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі прописом та цифрами заносяться:  
816. 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;  
817. 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;  
818. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
819. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
820. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
821. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
822. 7) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від кожного місцевого осередку партії (блоку);  
823. 8) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі від жодного місцевого осередку партії (блоку).  
824. 3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови прописом та цифрами заносяться:  
825. 1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних дільничною виборчою комісією;  
826. 2) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;  
827. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
828. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
829. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
830. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
831. 7) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата;  
832. 8) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів.  
833. 4. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
834. 5. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, зазначається дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Протокол засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії. Перший примірник цього протоколу мають право підписати уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків) та офіційні спостерігачі від місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які були присутні при підрахунку голосів виборців.  
835. 6. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.  
836. 7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу, на якому робиться помітка "Уточнений".  
837. 8. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі та перший примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а за наявності і протокол з поміткою "Уточнений" запаковуються в окремий пакет. На пакеті робиться напис "Протоколи", зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, та другий примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий та третій примірники зазначених протоколів невідкладно вивішуються для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії. Копії протоколів, по одному примірнику, видаються членам дільничної виборчої комісії.  
838. На прохання кандидатів або їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків), офіційних спостерігачів, присутніх на засіданні комісії, копії протоколу видаються їм відразу після його підписання.  
839. 9. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремих думок членів виборчої комісії, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, невідкладно доставляються до відповідної територіальної виборчої комісії.  
840. Стаття 67. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним  
841. 1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності таких обставин:  
842. 1) незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 63 цього Закону; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування особою більш ніж один раз) у кількостях, що перевищує __ відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;  
843. 2) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш ніж на __ відсотків кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;  
844. 3) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує ___ відсотків загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.  
845. 2. У разі виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, у кожному випадку дільнична виборча комісія складає відповідний акт, який підписується всіма присутніми членами дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою виборчої комісії. Такий акт (акти) є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.  
846. 3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, а протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови - лише відомості, зазначені у частині першій цієї статті. На місці інших відомостей у цих протоколах ставиться прочерк. Протоколи складаються дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 66 цього Закону.  
847. 4. Виборчі бюлетені запаковуються в пакети. На пакетах робиться напис "Виборчі бюлетені", зазначаються номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.  
848. 5. Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідних виборчих округах.  
849. Стаття 68. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії  
850. 1. Транспортування документів здійснюється головою дільничної виборчої комісії або заступником голови та іншими двома членами цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих осередків партій (блоків), у супроводі працівника органів внутрішніх справ. Під час транспортування документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою документацією.  
851. 2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інші документи дільничної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні.  
852. 3. Зміст протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, утвореній на судні, що знаходиться в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, після їх підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до відповідної територіальної виборчої комісії з обов'язковою наступною передачею до неї першого і другого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів.  
853. Стаття 69. Встановлення підсумків голосування у багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі  
854. 1. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні територіальної виборчої комісії.  
855. 2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та інших документів дільничної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів виборів в багатомандатному окрузі і в кожному одномандатному окрузі.  
856. 3. У разі відповідності протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови вимогам цього Закону занесені до них відомості оголошуються.  
857. 4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу. Під час розгляду цього питання дільничною виборчою комісією відповідні примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, та додані до нього документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.  
858. 5. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений територіальною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу. Після цього протокол з поміткою "Уточнений" негайно транспортується і передається відповідній територіальній виборчій комісії в порядку, встановленому статтею 68 цього Закону.  
859. 6. За наявності відповідно оформлених актів, складених уповноваженими особами місцевого осередку партії (блоку), довіреними особами кандидатів в депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та офіційними спостерігачами про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців.  
860. 7. У разі наявності акта або письмової заяви осіб про порушення вимог цього Закону під час транспортування протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія може, а у разі наявних ознак розпаковування запакованих документів зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.  
861. 8. Протоколи та інші документи дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією зберігаються у приміщенні засідання територіальної виборчої комісії.  
862. 9. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати у відповідному окрузі, за кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, здійснюється територіальною виборчою комісією, яка прийняла рішення про повторний підсумок голосів, з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії і можуть бути присутніми уповноважені особи місцевих осередків партій (блоків), довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні спостерігачі.  
863. 10. Територіальна виборча комісія у разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
864. 11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному окрузі, складається територіальною виборчою комісією у кількості чотирьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються.  
865. 12. У разі виявлення територіальною виборчою комісією на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині сьомій цієї статті, чи інших обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців на виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним. У цьому випадку протокол про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці, поданих за кандидатів у відповідному виборчому окрузі, складається виборчою комісією у порядку, зазначеному у частині одинадцятій цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у частині одинадцятій цієї статті.  
866. 13. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копія кожного з протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.  
867. 14. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на цій дільниці, поданих за кандидатів в одномандатному окрузі, рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу територіальної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у відповідному одномандатному окрузі. Другий примірник цього протоколу зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - передається дільничній виборчій комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копія кожного з протоколів, видаються членам територіальної виборчої комісії. Відомості протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці оголошуються.  
868. 15. Територіальна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, та про підрахунок голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, в тому числі з помітками "Уточнений", на підставі цих протоколів та повідомлень про зміст протоколів дільничної виборчої комісії, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку з виборчих дільниць, утворених на суднах, що знаходяться у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, встановлює окремо по багатомандатному округу в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі такі відомості:  
869. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями одномандатного округу;  
870. 2) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях одномандатного округу;  
871. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
872. 4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
873. 5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
874. 6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними.  
875. 16. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:  
876. 1) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку від кожного місцевого осередку партії (блоку);  
877. 2) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, від жодного місцевого осередку партії (блоку).  
878. 17. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині п'ятнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться:  
879. 1) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;  
880. 2) кількість голосів виборців, поданих проти всіх кандидатів у депутати в одномандатному окрузі, проти всіх кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
881. 3) особу кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів виборців в одномандатному окрузі.  
882. 18. Протоколи про підсумки голосування у відповідних округах складаються територіальною виборчою комісією у кількості трьох примірників. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу.  
883. 19. Забороняється заповнення протоколів територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідних виборчих округах олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.  
884. 20. Протокол територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному окрузі підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, які присутні на засіданні комісії, та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами територіальної виборчої комісії. У разі відсутності підпису члена територіальної виборчої комісії у протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування у відповідному окрузі територіальна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на своєму засіданні розглядає питання про внесення змін до протоколу шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений".  
885. 21. Перший примірник протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу, а у разі внесення змін до цього протоколу - і протокол, в якому були допущені неточності (описки, помилки у цифрах), разом з протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів територіальної виборчої комісії, заявами і скаргами про порушення територіальною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування у виборчому окрузі та рішеннями, прийнятими територіальною виборчою комісією за результатами їх розгляду, територіальна виборча комісія невідкладно надсилає до територіальної виборчої комісії вищого рівня, другий примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії. Копії кожного примірника, протоколів видаються членам територіальної виборчої комісії.  
886. 22. Уповноваженим особам місцевих осередків партій (блоків), кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатних округах, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довіреним особам, офіційним спостерігачам на їх прохання невідкладно видається копія протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у виборчому окрузі та, за наявності, протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного місцевого осередку партії (блоку) та кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.  
887. Стаття 70. Встановлення результатів виборів депутатів в одномандатному окрузі, сільського, селищного, міського голови  
888. 1. Територіальна виборча комісія на підставі складеного нею протоколу про підсумки голосування в одномандатному окрузі на своєму засіданні, яке продовжується після прийняття документів від дільничних виборчих комісій, приймає одне із рішень про результати виборів депутатів в одномандатному окрузі, сільських, селищних, міських голів: про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним, про повторне голосування, про визнання виборів в одномандатному окрузі такими, що не відбулися.  
889. 2. Обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі. У разі, коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів, поданих за "не підтримую жодного з кандидатів в одномандатному окрузі".  
890. 3. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів у виборах в одномандатному окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.  
891. 4. Вибори в одномандатному окрузі визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів.  
892. 5. Повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, список обраних депутатів (в алфавітному порядку) обраного сільського, селищного, міського голови, з зазначенням прізвища, імені, по батькові, партійності, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, голови, назви місцевого осередку партії (блоку), від якого він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів публікується в пресі або доводяться до відома населення відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду про результати виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови на її пленарному засіданні.  
893. Стаття 71. Встановлення результатів виборів депутатів в багатомандатному окрузі  
894. 1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних територіальних виборчих комісій про підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатних округів не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:  
895. 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;  
896. 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;  
897. 3) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях;  
898. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;  
899. 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;  
900. 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;  
901. 7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;  
902. 8) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожного місцевого осередку партії(блоку);  
903. 9) відсоток голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку кожного місцевого осередку партії (блоку), у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;  
904. 10) кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутати жодного місцевого осередку партії (блоку) в багатомандатному окрузі.  
905. 2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів в багатомандатному окрузі набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків місцевих осередків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.  
906. 3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), який отримав менше чотирьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі депутатських мандатів в багатомандатному окрузі не мають.  
907. 4. Депутатські мандати в багатомандатному окрузі розподіляються між виборчими списками місцевих осередків партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, які зазначені у частині другій цієї статті, у послідовності, визначеній частинами п'ятою - сьомою цієї статті.  
908. 5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата в багатомандатному окрузі (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до списків місцевих осередків партій (блоків), що отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських мандатів.  
909. 6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків кожного місцевого осередку партії (блоку), що набули право на участь у розподілі депутатських мандатів в багатомандатному окрузі, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримали кандидати у депутати цього осередку партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими.  
910. 7. Місцеві осередки партій (блоки), кандидати у депутати від яких при встановленні результатів виборів в багатомандатному окрузі мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку місцевого осередку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках місцевих осередків партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список місцевого осередку партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість голосів виборців.  
911. 8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках місцевих осередків партій (блоків) осіб, обраних депутатами від місцевих осередків партій (блоків) в багатомандатному окрузі, відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих осередків партій (блоків).  
912. 9. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих осередків партій (блоків) та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті осіб, обраних депутатами, територіальна виборча комісія у протоколі про результати виборів депутатів зазначає:  
913. 1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих осередків партій (блоків);  
914. 2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, партійність обраних депутатів.  
915. 10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів в багатомандатному окрузі складається у двох примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні виборчої комісії. На прохання уповноважених осіб місцевих осередків партій (блоків) їм видаються копії протоколу.  
916. Стаття 72. Визнання виборів недійсними та проведення повторного голосування  
917. 1. Територіальна виборча комісія може визнати вибори недійсними по виборчому округу чи по окремих виборчих дільницях, у разі:  
918. 1) якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати виборів;  
919. 2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування в одномандатному окрузі було визнано недійсним, складає не менше 25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць, утворених на території цього одномандатного округу.  
920. 2. Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів депутата, сільського, селищного, міського голови порушення вимог цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців голосувати за кандидатів, якщо вони не були обрані у відповідному одномандатному або багатомандатному окрузі.  
921. 3. Заява до територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, місцевим осередком партії (блоком), списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані відповідно до цього Закону, або їх уповноваженими особами, а також органами прокуратури протягом десяти днів з дня опублікування результатів виборів територіальною виборчою комісією.  
922. 4. Рішення територіальної виборчої комісії про визнання виборів недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.  
923. 5. У разі, коли відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати виборів по відповідному округу, територіальна виборча комісія за пропозицією відповідної територіальної виборчої комісії призначає повторне голосування на тих виборчих дільницях, де вибори було визнано недійсними.  
924. 6. Якщо в одномандатному окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.  
925. 7. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніше ніж на другий день після встановлення результатів першого туру виборів повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців.  
926. 8. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів в порядку, встановленому цим Законом.  
927. Стаття 73. Офіційне оприлюднення результатів виборів  
928. 1. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у багатомандатному окрузі та в одномандатних округах офіційно оприлюднює результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у місцевих газетах. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові і року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, адреси місця проживання, партійності та назви місцевого осередку партії (блоку), від яких обрано депутата, та обраних голів.  
929. 2. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів депутатів та голів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, головою.  
930. Стаття 74. Реєстрація обраних депутатів та сільських, селищних, міських голів  
931. 1. Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою для її реєстрації зобов'язана подати до територіальної виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів документ про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного, міського голови та (або) копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради.  
932. 2. У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою до територіальної виборчої комісії про наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними.  
933. 3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію обраного депутата, сільського, селищного, міського голови.  
934. 4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною депутатом у багатомандатному окрузі, у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї статті територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідного місцевого осередку партії (блоку).  
935. 5. У разі невиконання без поважних причин та у строки, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною депутатом в одномандатному округу, сільським, селищним, міським головою вимог частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського голови, та призначає в цьому окрузі вибори депутата замість депутата, сільського, селищного, міського голови в одномандатному окрузі, замість того, що вибув.  
936. 6. Особі, зареєстрованій депутатом, сільським, селищним, міським головою, територіальна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації видає тимчасове посвідчення депутата , сільського, селищного, міського голови встановленого нею зразка.  
937. Стаття 75. Посвідчення депутата, сільського, селищного, міського голови  
938. Після реєстрації депутатів та сільського, селищного, міського голови територіальна виборча комісія не пізніш як на сьомий день видає їм посвідчення встановленого Центральною виборчою комісією зразка.  
939. Стаття 76. Використання виборчими комісіями автоматизованої інформаційно-аналітичної системи  
940. 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів проводиться шляхом використання автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, інших засобів інформатизації, окремих програмно-технічних комплексів територіальної виборчої комісії.  
941. 2. Територіальна виборча комісія у разі використання автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечує виконання робіт по розгортанню системи з урахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій, а також вимог до захисту інформації від несанкціонованого доступу.  
942. 3. Склад підсистем автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, необхідні телекомунікаційні та програмно-технічні засоби, а також порядок їх використання визначаються територіальною виборчою комісією.  
943. 4. Під час голосування та встановлення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів автоматизована інформаційно-аналітична система використовується виключно для спостереження за ходом голосування та оприлюднення попередніх результатів виборів.  
944. 5. Відомості про результати голосування, отримані через мережу автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, є попередньою інформацією, що не має юридичних наслідків.  
945. 6. Територіальна виборча комісія оприлюднює через засоби масової інформації відомості про хід голосування та попередні результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, отримані через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему.  
946. 7. Представники засобів масової інформації, акредитовані при територіальній виборчій комісії, мають право на отримання інформації про хід голосування та попередні результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, отримані за допомогою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.  
947. 8. Територіальні виборчі комісії в межах їх повноважень здійснюють контроль за використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та її окремих програмно-технічних комплексів.  
948. 9. Члени виборчих комісій мають право в межах їх повноважень знайомитися в будь-який час з інформацією, що міститься у відповідному банку даних автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.  
949. 10. Особи, залучені під час проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, для введення, опрацювання, захисту та передачі інформації з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи та її окремих програмно-технічних комплексів, несуть відповідальність згідно із законодавством України за дії, що спричинили передачу і оприлюднення через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему недостовірної інформації.  
950. Розділ ХІ. ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ, ПОВТОРНІ ВИБОРИ, ВИБОРИ В НОВОУТВОРЕНІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОДИНИЦІ  
951. Стаття 77. Заміщення депутатів та сільських, селищних, міських голів, які вибули  
952. 1. У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевого осередку партії (блоку). Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.  
953. 2. У разі втрати депутатського мандата або дострокового припинення повноважень депутата, який обирався в одномандатному окрузі, а також сільського, селищного, міського голови, проводяться вибори замість депутата, голови, який вибув.  
954. 3. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї статті, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 75 цього Закону.  
955. 4. Місцевий осередок партії (блок), який висунув кандидатів у депутати, включених до її (його) виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, не обраного депутатом зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як депутата відповідно до частини першої цієї статті. Таке рішення приймається відповідно до положення місцевого осередку партії (угоди про утворення блоку) зборами (конференцією) місцевих осередків партії чи зборами (конференцією) місцевого осередку партій, що входили до блоку на день виборів. Витяг з протоколу зборів (конференції), підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником місцевого осередку партії (керівниками місцевих осередків партій, що входили до блоку на день виборів) та скріплене печаткою місцевого осередку партії (печатками відповідних місцевих осередків партій), протягом п'яти днів з дня прийняття рішення передається до територіальної виборчої комісії. На підставі цих документів територіальна виборча комісія протягом семи днів приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку місцевого осередку партії (блоку).  
956. 5. В одномандатних округах вибори замість депутатів та сільського, селищного, міського голови, які вибули, призначаються територіальною виборчою комісією у тридцятиденний строк після вибуття депутата, сільського, селищного, міського голови та не пізніш ніж за шістдесят днів до їх проведення і організовуються з додержанням вимог цього Закону.  
957. 6. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до дня проведення виборів, дільничні виборчі комісії - не пізніш як за 45 днів до дня проведення виборів, висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 40 днів до дня проведення виборів реєстрація кандидатів вирішується не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів.  
958. 7. Списки виборців, складені відповідно до вимог статті 34 цього Закону, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 30 днів до дня проведення виборів, для ознайомлення виборців подаються не пізніш як за 10 днів до дня проведення виборів.  
959. 8. У разі вибуття депутата, сільського, селищного, міського голови менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень діючого складу відповідної місцевої ради (голови) вибори депутата, сільського, селищного, міського голови замість того, який вибув, за рішенням відповідної ради можуть не проводитися.  
960. Стаття 78. Проведення повторних виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів  
961. 1. Повторні вибори проводяться у разі, коли вибори по виборчому округу були визнані такими, що не відбулися, або недійсними, в інших випадках, коли рада обрана не в повному складі. Повторні вибори проводяться також, коли не обрано сільського, селищного, міського голову і у випадку, передбаченому цим Законом.  
962. 2. Рішення про проведення повторних виборів приймає територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня проведення виборів або після дня повторного голосування.  
963. 3. Повторні вибори проводяться тими ж виборчими комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими ж списками виборців в порядку та в строки, визначені цим Законом.  
964. 4. На повторних виборах не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандидатів, а також особи, які вчинили дії, внаслідок яких вибори або повторне голосування були визнані недійсними, та в інших випадках, передбачених законом.  
965. Стаття 79. Проведення позачергових виборів депутатів та сільського, селищного, міського голови  
966. 1. Позачергові вибори депутатів призначаються Верховною Радою України в разі дострокового припинення повноважень місцевої ради за рішенням місцевого референдуму, а також у випадках:  
967. 1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про проведення цих рішень у відповідність із законом;  
968. 2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.  
969. 2. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної у місті ради може бути прийнятне сільським, селищним, міським головою як за власною ініціативою та на вимогу не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.  
970. 3. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської, селищної, міської, районної у місті , районної, обласної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборців, сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської, міської державної адміністрації.  
971. 4. Сільська, селищна, міська, районна у місті рада, повноваження якої достроково припинено за рішення місцевого референдуму, а також рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.  
972. 5. Позачергові вибори сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною Радою України у разі:  
973. 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;  
974. 2) припинення його громадянства;  
975. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
976. 4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;  
977. 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;  
978. 6) його смерті.  
979. 6. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені за рішення місцевого референдуму, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.  
980. 7. Позачергові вибори відповідно депутатів та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів.  
981. Стаття 80. Вибори депутатів та сільського, селищного, міського голови у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці  
982. 1. У разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці вибори на цих територіях призначаються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою.  
983. 2. Вибори депутатів та сільського, селищного, міського голови у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці проводяться в порядку і строки, встановлені цим Законом, з такими особливостями:  
984. 1) територіальна виборчі комісії утворюються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою - відповідно до статті 24 цього Закону;  
985. 2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону, визначає загальний склад депутатів відповідної ради, утворює виборчі округи, а також виборчі дільниці, дільничні виборчі комісії у строки, передбачені статтею 25 цього Закону;  
986. 3) депутати місцевої ради, відповідно сільський, селищний, міський голова у разі утворення нової або поділу адміністративно-територіальної одиниці обираються на строк до обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного, міського голови та сформування за результатами таких виборів відповідної ради у правомочному складі.  
987. 3. У разі утворення нової області або поділу області рішення про проведення виборів в цих областях приймає Верховна Рада України. Обласні територіальні виборчі комісії у таких випадках утворюються Центральною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 26 цього Закону.  
988. Розділ ХІІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ  
989. Стаття 81. Фінансування виборів депутатів  
990. 1. Витрати на підготовку і проведення чергових та позачергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, а також у разі утворення нової області, поділу області, здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів місцевих осередків партій (блоків), кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. В усіх інших випадках, передбачених цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.  
991. 2. Місцевий осередок партії (блок), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, кандидати у депутати, зареєстровані в одномандатних округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані утворити виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.  
992. Стаття 82. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів Державного бюджету України  
993. 1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником цих коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів і видатків.  
994. 2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів щорічно передбачається окремим рядком у Законі України "Про Державний бюджет України".  
995. 3. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків територіальної та дільничної виборчих комісій на підготовку і проведення виборів.  
996. 4. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня її утворення відповідно до середніх норм видатків територіальної виборчої комісії складає єдиний кошторис доходів і видатків на підготовку і проведення виборів з урахуванням видатків дільничних виборчих комісій.  
997. 5. Територіальна виборча комісія розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями на підготовку і проведення виборів відповідно до середніх норм видатків, затверджених Центральною виборчою комісією.  
998. 6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.  
999. 7. Територіальна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
1000. 8. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
1001. 9. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, здійснюється відповідними місцевими радами та відповідними органами Міністерства фінансів України.  
1002. 10. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень, за умов незавершеного фінансування виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.  
1003. Стаття 83. Виборчий фонд місцевого осередку партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови  
1004. 1. Місцевий осередок партії (блок), кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язані відкрити рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за вісімдесят п'ять днів до дня проведення виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевого осередку партії (блоку) та копія рішення територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.  
1005. 2. Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку), кандидатів (далі - виборчого фонду) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня проведення виборів.  
1006. 3. Рахунок виборчого фонду відкривається в установі банку України, яка визначається територіальною виборчою комісією, за місцем знаходження відповідної виборчої комісії. Місцевий осередок партії (блок), кандидати мають право відкрити лише один рахунок і тільки в національній валюті.  
1007. 4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється у безготівковій формі.  
1008. 5. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує.  
1009. 6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду повідомляє територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.  
1010. 7. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити може оприлюднюватися у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду.  
1011. 8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється за день до дня проведення виборів.  
1012. 9. Рахунок виборчого фонду закривається установою банку на шістнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  
1013. Стаття 84. Розпорядники виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови  
1014. 1. Місцевий осередок партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, відповідно із числа своїх уповноважених та довірених осіб визначають розпорядників виборчого фонду, які разом з керівником місцевого осередку партії (блоку), кандидатом несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. Розпорядниками виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) за рішенням керівних органів місцевого осередку партії (блоку) можуть бути дві уповноважені особи, а розпорядником виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови - одна його довірена особа.  
1015. 2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду.  
1016. 3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду.  
1017. 4. Розпорядники виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на п'ятий день після дня виборів подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніше ніж за вісімдесят п'ять днів до дня проведення виборів .  
1018. Стаття 85. Формування виборчого фонду та здійснення контролю за надходженням, обліком та використанням його коштів  
1019. 1. Виборчий фонд місцевого осередку партії (блоку) формується за рахунок коштів місцевих осередків партії, партій, що входять до виборчого блоку, а також добровільних внесків фізичних осіб. Виборчі фонди кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.  
1020. 2. Гранична сума витрат виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) не може перевищувати __ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови _____ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
1021. 3. Добровільні внески однієї фізичної особи до виборчого фонду не можуть перевищувати __ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
1022. 4. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду:  
1023. 1) іноземним громадянам та особам без громадянства;  
1024. 2) фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду;  
1025. 3) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених у частині шостій цієї статті).  
1026. 5. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином документа, передбаченого цим Законом. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина.  
1027. 6. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного банківського дня.  
1028. 7. Розпорядники виборчого фонду мають право відмовитися від внеску фізичної особи, про що вони подають відповідні заяви та платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок її добровільного внеску, а у випадку неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.  
1029. 8. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною четвертою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а у випадку неможливості такого повернення зараховується до відповідного місцевого бюджету.  
1030. 9. Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника виборчого фонду про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до відповідного місцевого бюджету за рахунок коштів цього внеску.  
1031. 10. Вибірковий контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку), кандидатів, здійснюється відповідною місцевою радою та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду.  
1032. 11. Кошти виборчого фонду, не використані місцевим осередком партії (блоком), на підставі рішення вищого статутного органу місцевого осередку партії, керівного органу виборчого блоку, прийнятого у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевого осередку партії, місцевих осередків партій, що входять до виборчого блоку, у семиденний строк з дня прийняття відповідного рішення вищого статутного органу місцевого осередку партії, керівного органу виборчого блоку. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів.  
1033. 12. Кошти виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, не використані під час виборчого процесу, перераховуються установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого бюджету в триденний строк з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів.  
1034. 13. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів або визнання виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів недійсними залишки коштів їх виборчих фондів за рішенням територіальної виборчої комісії перераховуються до відповідного місцевого бюджету.  
1035. 14. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а у випадку неможливості такого повернення перераховуються до відповідного місцевого бюджету.  
1036. 15. Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду місцевого осередку партії (блоку) кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюються територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх надходження до виборчої комісії.  
1037. Стаття 86. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів  
1038. 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими територіальною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
1039. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення чергових і позачергових виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів здійснюється виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, а виборів замість депутатів та сільських, селищних, міських голів, які вибули, - за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.  
1040. Розділ XІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1041. Стаття 87. Відповідальність за порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів  
1042. 1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо:  
1043. 1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи іншим способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним;  
1044. 2) використовує своє посадове або службове становище з метою бути обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою;  
1045. 3) вчасно не склала списки виборців чи не уточнила відомості, що повинні містити ці списки;  
1046. 4) порушує право громадянина на ознайомлення зі списком виборців;  
1047. 5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у депутати, про кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або здійснює інші дії, що принижують честь і гідність кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;  
1048. 6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує встановлені правила ведення передвиборної агітації;  
1049. 7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування виборчого процесу;  
1050. 8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними своїх повноважень;  
1051. 9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях;  
1052. 10) порушує таємницю голосування;  
1053. 11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;  
1054. 12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих бюлетенів: видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, видає виборчі бюлетені громадянам, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видає громадянам заповнені виборчі бюлетені;  
1055. 13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім випадків, передбачених цим Законом;  
1056. 14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і видала явно неправдиві документи, здійснила явно неправильний підрахунок голосів виборців або неправильно встановила результати виборів.  
1057. 2. Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів.  
1058. Стаття 88. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей  
1059. 1. Територіальна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів передає виборчу та іншу документацію до відповідної місцевої державної архівної установи.  
1060. 2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає зберіганню в місцевих державних архівних установах, та порядок її передачі до цих установ визначаються територіальною виборчою комісією за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління архівною справою.  
1061. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування після припинення повноважень дільничних і територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих комісій, методичної літератури, що їм надавались на період виборчого процесу.  
1062. 4. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування у виборчих округах та про результати виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів. виборчі бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих державних архівних установах протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів, після чого знищуються в установленому порядку.  
1063. 5. Місцеві державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів, у порядку, встановленому законодавством України.  
1064. Розділ XІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
1065. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
1066. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
1067. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону:  
1068. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
1069. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
1070. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
1071. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
1072. 4. Визнати такими, що втратили чинність:  
1073. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 3-4, ст. 15; 1998 р., N 15, ст. 85.