Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 230 Податкового кодексу України щодо контролю за обігом спирту і лікеро-горілчаних виробів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 230 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни
 
5. 1) у пункті 230.13:
 
6. підпункт «а» після слів «особистого підпису» доповнити словами «, про час в’їзду на акцизний склад та показники спідометра транспортного засобу», а після слів «а також» - словом «здійснює»;
 
7. у підпункті «б» слова «трьох діб» замінити словами «одного робочого дня за допомогою засобів факсимільного зв’язку»;
 
8. 2) доповнити статтю пунктом 230.13-1 такого змісту:
 
9. «230.13-1.- Під час вивезення спирту представник органу державної податкової служби на акцизному складі:
а) робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його вивезення шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено» та особистого підпису, про час виїзду з акцизного складу та показники спідометра транспортного засобу, а також здійснює запис у контрольному журналі відвантаження спирту;
 
10. б) надсилає органу державної податкової служби за місцезнаходженням покупця спирту протягом одного робочого дня за допомогою засобів факсимільного зв’язку довідку про відвантаження спирту.»;
 
11. 3) пункт 230.15 після слів «особистого підпису» доповнити словами «, про час виїзду з акцизного складу та показники спідометра транспортного засобу», а після слів «а також» - словом «здійснює»;
 
12. 4) пункт 230.16 після слів «для відпуску» доповнити словом «спирту, «;
 
13. 5) у пункті 230.17 після слів «особистого підпису» доповнити словами «, про час в’їзду на акцизний склад та показники спідометра транспортного засобу», а слова «та запис» замінити словами «, а також здійснює запис»;
 
14. 6) пункт 230.18 після слова «Транспортування» доповнити словом «спирту, «, а після слова «виробляються» - словом «спирт, «.
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.