Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


до проекту Закону України '' Про списання заборгованості колективних сільськогосподарських підприємств, які реформуються'' (Друге читання)

0. Проект (15.02.2000)  
1. Закон України Про списання заборгованості колективних сільськогосподарських підприємств, які реформуються  
2. Стаття 1.  
3. Списати з колективних сільськогосподарських підприємств, які реформувались у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання (далі - приватні формування), суми заборгованості зі сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та фінансових санкцій до Державного бюджету України, Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України, нараховані відповідно до законодавства, станом на дату реформування.  
4. Стаття 2.  
5. Списати з колективних сільськогосподарських підприємств, які реформувались у приватні формування, суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) станом на дату реформування в межах сум залишку невідшкодованих з державного бюджету їх власних витрат, понесених у 1995-1999 роках на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення на селі, заборгованості з розрахунків за зерно, закуплене за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років, а також невідшкодованих господарствам витрат з доставки в рахунок державного замовлення (контракту) зерна до заготівельних підприємств.  
6. Залишок сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у відповідних частинах переходить за роздільним актом (балансом) до приватних формувань без нарахування пені, штрафних та фінансових санкцій. За умови сплати у 2000 році приватними формуваннями сум податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України і державних цільових фондів, що дорівнюють або перевищують суму податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахованих до сплати у 2000 році згідно із законодавством, їм списується весь залишок сум цієї заборгованості.  
7. Стаття 3.  
8. Регіональні комісії з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу разом з органами стягнення, де перебувають на обліку платники податків, які мають заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, за результатами фінансово-господарської діяльності колективних сільськогосподарських підприємств, які реформуються, у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом приймають рішення щодо списання цієї заборгованості.  
9. Стаття 4.  
10. Рішення про списання з колективних сільськогосподарських підприємств, які реформуються, сум заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства на заборгованість зі сплати місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), приймаються відповідною радою у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.  
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
12. 1. Кабінету Міністрів України в місячний строк прийняти рішення, спрямовані на виконання цього Закону.  
13. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.