Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Друге читання)

0. Проект (13.07.2001) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до додатку N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 2-3, ст. 10, із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2001 року N 2554-ІІІ) такі зміни:  
3. 1) у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", з них "оплата праці" щодо загального фонду та у колонці "Разом": цифри "160969,1 110944,1 44725,8" та "188336,9" замінити відповідно цифрами "158021,2 107996,2 42999,9" та "185389,0";  
4. по коду функціональної класифікації 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади" цифри "18166,3 17356,3 4408,2" та "19836,3" замінити відповідно цифрами "15798,4 14988,4 2682,3" та "17468,4";  
5. по коду функціональної класифікації 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" цифри "5077,2 5077,2 5077,2" замінити відповідно цифрами "4497,2 4497,2 4497,2";  
6. 2) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4"; по коду функціональної класифікації 010107 "Аппарат Рахункової палати України" цифри "8526,5 5673,0" та "8526,5" замінити відповідно цифрами "11474,4 8620,9" та "11474,4";  
7. 3) в підсумковому рядку "Всього": у колонці "з них оплата праці" щодо загального фонду цифри "6168318,0" замінити цифрами "6166592,1".  
8. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.