Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про гуманітарну допомогу (Друге читання)

0. Закон України Про гуманітарну допомогу, що надходить в Україну  
1. Цей Закон регулює відносини, пов`язані із здійсненням гуманітарної допомоги  
2. Стаття 1. Установити, що гуманітарна допомога, яка надходить в Україну, є однією з форм благодійництва, що здійснюється у напрямах, визначених статтею 4 Закону України: "Про благодійництво та благодійні організації". Гуманітарна допомога може здійснюватись у вигляді коштів, матеріальних і нематеріальних активів, цінних паперів, що передаються (пересилаються), виконання робіт, надання послуг іноземними юридичними і фізичними особами безоплатно або як безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертвування: а)підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок бюджетів; б) благодійним організаціям, створеним відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"; в) громадським організаціям, створеним з метою провадження екологічної, оздоровчої,аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчим спілкам; г) релігійним організаціям, зареєстрованим у порядку, передбаченому законом. Під безоплатною передачею (пересилкою, виконанням робіт,наданням послуг) слід розуміти надання гуманітарної допомоги набувачам, зазначеним у частині першій цієї статті, без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій іноземним юридичним і фізичним особам. Порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
3. Стаття 2. Гуманітарна допомога, що ввозиться (надається, пересилається) на митну територію України, крім підакцизних товарів (предметів), звільняється від оподаткування згідно з законами України про оподаткування.  
4. Стаття 3. Визнання гуманітарною допомогою виконання робіт, наданих послуг, товарів (предметів), крім підакцизних товарів (предметів), що надходять від іноземних юридичних і фізичних осіб безоплатно або як безповоротна фінансова допомога чи добровільні пожертування,а також контроль за отриманням, збереженням, розподілом, використанням та обліком гуманітарної допомоги здійснюється Комісією з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України. Контроль за обліком, збереженням, розподілом і використанням гуманітарної допомоги здійснюють відповідні комісії при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях. Якщо кошти або товари (послуги), звільнені від оподаткування як гуманітарна допомога, були використані не за цільовим призначенням або в будь-якій діяльності з метою отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, вони вважаються доходом і оподатковуються згідно із законодавством України.  
5. Стаття 4. Митне оформлення товарів (предметів) без сплати митних зборів здійснюється митними органами України за наявності рішення Комісії з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України про визнання таких товарів (предметів) гуманітарною допомогою. Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають декларуванню митним органам України з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях штампу "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено". Строк перебування вантажів гуманітарної допомоги під митним контролем без справляння митних зборів установлюється Кабінетом Міністрів України.  
6. Стаття 5. Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги здійснюється юридичними особами - набувачами цієї допомоги в установленому порядку. У разі відсутності обліку щодо отримання та використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.  
7. Стаття 6. Вантажі гуманітарної допомоги, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, крім митного, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному радіологічному, екологічному та іншим видам контролю. Митне оформлення може бути закінчено тільки після здійснення відповідних видів контролю.  
8. Стаття 7. Митні органи України щомісяця подають Комісії з питань координації, приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн, при Кабінеті Міністрів України, відповідним комісіям при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, органам державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі звіт (за встановленою формою) про здійснення митного оформення вантажів гуманітарної допомоги.  
9. Стаття 8. Посадові особи, винні у порушенні вимог цього Закону, притягаються до відповідальності згідно із законодавством України.  
10. Стаття 9. Прикінцеві положення 1. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; - забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.