Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про внесення змін і доповнень до деяких законів України  
3. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести зміни і доповнення до таких законів України:  
4. 1. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158) із змінами, внесеними законами України від 24 грудня 1998 року і 12 січня 1999 року:  
5. 1) абзац чотирнадцятий після слів "джерел іонізуючого" доповнити словами "та неіонізуючого"; доповнити частину новими абзацами такого змісту: "виробництво, переробка, та реалізація медичних імунобіологічних препаратів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії; будь-які роботи з біологічними агентами та хімічними речовинами".  
6. 2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 41, ст.546; 1996 р.,N 15, ст. 70; 1998 р.,N 11-12, ст. 41):  
7. 1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;  
8. 2) частину третю статті 33 викласти у такій редакції: "Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів та відповідати вимогам охорони навколишнього природного середовища".  
9. 3) частину п'яту статті 52 викласти у такій редакції: "Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, і регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
10. 3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я населення".  
11. 4. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст.678):  
12. 1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;  
13. 2) частину першу статті 24 викласти у такій редакції: "Планування, розміщення, забудова і розвиток міст та інших населених пунктів повинні передбачати створення найбільш сприятливих умов для життя, збереження і зміцнення здоров'я громадян, а також здійснюватися з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог щодо охорони, раціонального використання та екологічної безпеки атмосферного повітря";  
14. 3) частину першу статті 27 після слів "екологічної безпеки" доповнити словами "державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів".  
15. 5. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р.,N 2, ст. 6):  
16. 1) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідному відмінку;  
17. 2) у частині шостій статті 12: пункт "а" після слів "за кордоном" доповнити словами "про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю";  
18. пункт "б" після слова "спортивних" доповнити словами "медико-гігієнічних".  
19. 6. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст.4, 1988 р., N11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст.35) доповнити пунктом 29 такого змісту: "29) державне обов'язкове страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків".  
20. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.