Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Друге читання)

1. Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10) такі зміни: 1. У статті 19: 1) частину третю викласти в такій редакції: "Мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету"; 2) частину четверту викласти в такій редакції: "Мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у зв'язку із збільшенням величини вартості мінімального споживчого бюджету";  
3. 3) частину сьому виключити.  
4. 2. У статті 53 частину другу та третю викласти в такій редакції: "Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій працівникам льотного та льотно-випробного складу.  
5. Працівникам льотного та льотно-випробного складу пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою-третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку.  
6. 3. Статтю 64 викласти у первісній редакції Закону, а саме: "Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного заробітку Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до статей 65-67 цього Закону, який громадяни одержували перед зверненням за пенсією. При цьому для розрахунку пенсії береться заробіток у сумі не вище десятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Заробіток у частині, що не перевищує чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, враховується при призначенні пенсії повністю. Кожна наступна частина заробітку враховується в такому розмірі: в межах п'ятого мінімуму заробітної плати - 85 процентів, шостого - 70 процентів, сьомого - 55 процентів, восьмого - 40 процентів, дев'ятого - 25 процентів, десятого - 15 процентів. Одержаний таким чином заробіток вважається заробітком, з якого обчислено пенсію".  
7. 4. У статті 77 додати: "д) ветеранам праці (що мають трудовий стаж не менше: чоловіки 35 років, жінки - 25 років) - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком". 5. Статтю 85 доповнити частинами другою, третьою і четвертою такого змісту: "Виплата пенсій провадиться щомісяця загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія. Виплата пенсій здійснюється виключно грошима, рівномірно по всій території України з єдиного Пенсійного фонду. Виплата та доставка пенсій здійснюється державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку".  
8. II. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 1999 року.  
9. 2. З метою забезпечення виплати мінімальної пенсії за віком у розмірі, встановленому частиною третьою статті 19 цього Закону, Кабінету Міністрів України щоквартально здійснювати перерахунок величини мінімального споживчого бюджету у відповідності до вартості життя.  
10. 3. Мінімальний розмір пенсії за віком поширюється на всі види пенсій, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення". Розміри надбавок і підвищень до пенсій, передбачених статтями 21, 33, 77, а також соціальних пенсій відповідно до статті 94 Закону України "Про пенсійне забезпечення" встановлюються виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком, рівень якої встановлюється даним Законом.  
11. 4. З моменту набрання чинності даного Закону скасовуються всі інші види пенсій і надбавок до них (зокрема, пенсії державним службовцям).