Кількість абзаців - 222 Розмітка (ліва колонка)


Про поштовий зв'язок (Друге читання)

1. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про поштовий зв'язок  
2. Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв'язку і споживачами їх послуг.  
3. Стаття 1. Визначення основних термінів  
4. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
5. абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об'єктах поштового зв'язку і орендується адресатом на визначений термін для одержання на його ім'я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань;  
6. поштова абонентська скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;  
7. абонентська поштова шафа - спеціальна шафа з поштовими абонентськими скриньками із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у під'їздах, вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;  
8. адресат (одержувач) - юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, телеграфне чи інше повідомлення;  
9. бандероль - поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;  
10. дрібний пакет - міжнародне рекомендоване поштове відправлення із зразками товарів, дрібними предметами подарункового та іншого характеру, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;  
11. засоби поштового зв'язку - поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв'язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв'язку;  
12. лист - поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України;  
13. маркувальна машина - пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, дату приймання та іншу інформацію;  
14. мережа поштового зв'язку - сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів;  
15. національний оператор поштового зв'язку (національний оператор) - оператор, який в установленому порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території країни і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
16. об'єкти поштового зв'язку - поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв'язку;  
17. оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому порядку надає послуги поштового зв'язку;  
18. переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення споживача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей;  
19. пересилання поштових відправлень (поштових переказів) - сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових переказів);  
20. письмова кореспонденція - прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми та дрібні пакети;  
21. посилка - поштове відправлення з предметами культурно-побутового та іншого призначення, дозволеними до пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;  
22. послуги поштового зв'язку - пересилання оператором у встановленому порядку поштових відправлень, виконання доручень щодо поштових переказів на замовлення споживачів;  
23. поштова абонентська скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;  
24. поштова безпека - визначений законодавством комплекс заходів, спрямованих на захист таємниці інформації у поштовому зв'язку, збереження поштових відправлень, грошових коштів та засобів поштового зв'язку;  
25. поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;  
26. поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому порядку із зазначенням його номінальної вартості та країни, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються національним оператором;  
27. поштова скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;  
28. поштові відправлення - листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України;  
29. поштовий зв'язок - здійснення єдиного виробничо-технологічного комплексу робіт з приймання, обробки, перевезення та доставки поштових відправлень, виконання доручень споживачів щодо поштових переказів;  
30. поштовий зв'язок загального користування - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку відповідного рівня якості всім споживачам;  
31. поштовий зв'язок спеціального призначення - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку окремим категоріям споживачів;  
32. поштовий індекс - код поштової адреси у вигляді умовного цифрового позначення об'єктів поштового зв'язку, в тому числі сільських населених пунктів, у яких відсутні відділення зв'язку;  
33. секограми - письмові повідомлення, написані секографічним способом, друковані видання для сліпих, кліше із знаками секографії, що подаються у відкритому вигляді, а також звукові записи та спеціальний папір, призначені виключно для сліпих, за умови, що вони відправляються офіційно визнаними установами для сліпих або на їхню адресу;  
34. споживачі послуг поштового зв'язку (споживачі) - фізичні та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв'язку;  
35. універсальні послуги поштового зв'язку - перелік обов'язкових послуг поштового зв'язку загального користування, які надаються на всій території України.  
36. Стаття 2. Законодавство про поштовий зв'язок  
37. Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.  
38. Діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку спеціального призначення (фельд'єгерського і спеціального зв'язку) провадиться відповідно до законодавства України.  
39. Стаття 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку  
40. Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є:  
41. захист інтересів споживачів у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
42. забезпечення надання послуг поштового зв'язку відповідного рівня якості;  
43. доступність до ринку послуг поштового зв'язку;  
44. законодавче і нормативно-правове регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
45. забезпечення прав споживачів на таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
46. забезпечення прав та інтересів операторів поштового зв'язку;  
47. єдність правил, стандартів і норм у сфері надання послуг поштового зв'язку.  
48. Стаття 4. Вживання мов у сфері надання послуг поштового зв'язку  
49. У сфері надання послуг поштового зв'язку в Україні вживаються українська мова та мови інших національностей відповідно до законодавства України.  
50. Питання про застосування мов у міжнародному поштовому зв'язку вирішується відповідно до міжнародних договорів України.  
51. Стаття 5. Обліково-звітний час у поштовому зв'язку  
52. У технологічних процесах пересилання поштових відправлень та виконання операторами доручень споживачів щодо поштових переказів застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні.  
53. Стаття 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку  
54. Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв'язку, охороняється законодавством України.  
55. Оператори вживають організаційно-технічних заходів до захисту інформації згідно із законодавством України.  
56. Виймання та огляд письмової кореспонденції, вкладень в інших поштових відправленнях, одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, установлених законодавством України.  
57. Заборонені до пересилання вкладення в поштових відправленнях (зброя, отруйні, легкозаймисті речовини тощо) операторами вилучаються у встановленому порядку в присутності відправника, крім випадків, установлених законодавством України.  
58. Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку  
59. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється з метою формування орієнтованого на споживача ринку послуг поштового зв'язку шляхом:  
60. нормативно-правового забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
61. контролю за додержанням законодавства про поштовий зв'язок;  
62. формування єдиної науково-технічної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
63. ліцензування певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
64. стандартизації та сертифікації засобів поштового зв'язку;  
65. регулювання тарифів на послуги поштового зв'язку;  
66. забезпечення конкуренції у сфері надання послуг поштового зв'язку.  
67. Стаття 8. Компетенція органів управління у сфері надання послуг поштового зв'язку  
68. Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.  
69. Реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку.  
70. На уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку покладається:  
71. розроблення державних програм розвитку поштового зв'язку;  
72. нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, здійснення контролю за додержанням законодавства України про поштовий зв'язок;  
73. контроль за якістю послуг поштового зв'язку, забезпеченням поштової безпеки та таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку;  
74. організація роботи, пов'язаної із стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв'язку;  
75. забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів для надання послуг поштового зв'язку;  
76. сприяння розвитку ринку послуг поштового зв'язку.  
77. Ефективність функціонування ринку послуг поштового зв'язку, що перебуває у стані природної монополії, забезпечує Національна комісія України з питань регулювання зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та споживачів послуг поштового зв'язку.  
78. Компетенція Національної комісії України з питань регулювання зв'язку та її повноваження визначаються цим та іншими законами України.  
79. На Національну комісію України з питань регулювання зв'язку покладаються:  
80. видача ліцензій на надання послуг поштового зв'язку, визначених законодавством України;  
81. ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку;  
82. формування цінової політики та регулювання відповідно до законодавства тарифів на послуги поштового зв'язку.  
83. Нормативно-правові акти уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку і рішення Національної комісії України з питань регулювання зв'язку, прийняті в установленому порядку в межах її повноважень, обов'язкові для виконання операторами та споживачами послуг поштового зв'язку.  
84. Стаття 9. Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку  
85. Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється Національною комісією України з питань регулювання зв'язку відповідно до законодавства України і повинно стимулювати впровадження операторами новітніх технологій, підвищення якості надання послуг, збільшення обсягів і розширення номенклатури послуг.  
86. Тарифному регулюванню у сфері надання послуг поштового зв'язку підлягають універсальні послуги поштового зв'язку.  
87. Стаття 10. Стандартизація і сертифікація у сфері надання послуг поштового зв'язку, контроль за їх якістю  
88. Усі засоби та обладнання поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування, підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства України. Стандартизація повинна забезпечувати єдність та взаємозв'язок засобів і послуг поштового зв'язку для становлення єдиної мережі поштового зв'язку.  
89. Контроль за якістю послуг поштового зв'язку здійснюється шляхом:  
90. формування показників якості послуг з урахуванням інтересів споживачів;  
91. приведення рівня показників якості послуг поштового зв'язку у відповідність з актами Всесвітнього поштового союзу;  
92. забезпечення об'єктивних і незалежних від операторів показників якості послуг поштового зв'язку.  
93. Стаття 11. Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку  
94. Розвиток та реконструкція мереж і засобів поштового зв'язку здійснюється відповідно до державних програм розвитку єдиної національної системи зв'язку України з урахуванням її пріоритетних напрямів та на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу в цій сфері.  
95. Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку здійснюється за рахунок інвестицій, джерелами яких є ресурси операторів, кошти державного та місцевих бюджетів, а також залучені або запозичені в установленому законодавством порядку кошти фізичних і юридичних осіб.  
96. Фізичним і юридичним особам, які беруть участь у здійсненні проектів розвитку та реконструкції мереж і засобів поштового зв'язку, можуть надаватися податкові та інші пільги відповідно до законодавства.  
97. Стаття 12. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  
98. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:  
99. надають допомогу операторам у розміщенні на відповідних територіях об'єктів поштового зв'язку;  
100. погоджують розміщення національним оператором поштових скриньок у зручних для споживачів місцях;  
101. сприяють операторам в укладенні договорів оренди приміщень у житлових і не житлових будинках з їх власниками для надання послуг поштового зв'язку;  
102. погоджують режим роботи об'єктів поштового зв'язку, які надають послуги споживачам;  
103. надають допомогу операторам у доставці поштових відправлень до віддалених населених пунктів;  
104. розглядають пропозиції операторів щодо створення сприятливих економічних умов для їх діяльності.  
105. Під час проектування розвитку населених пунктів, будівництва та реконструкції житлових масивів у містах, а також окремих житлових будинків місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів до забезпечення проектування і будівництва об'єктів поштового зв'язку, призначених для організації надання універсальних послуг поштового зв'язку, відповідно до встановлених нормативів з наступною передачею їх національному операторові у безоплатне користування.  
106. Перенесення чи переобладнання об'єктів поштового зв'язку, які належать національному операторові, у зв'язку з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією населених пунктів чи окремих будівель, розробкою корисних копалин здійснюються замовником цих робіт за рахунок власних коштів відповідно до технічних умов національного оператора.  
107. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень всебічно сприяють ефективній діяльності та розвитку об'єктів поштового зв'язку на відповідних територіях.  
108. Стаття 13. Ліцензування діяльності з надання послуг поштового зв'язку  
109. У сфері надання послуг поштового зв'язку підлягає ліцензуванню діяльність з надання універсальних послуг поштового зв'язку та послуг з виконання доручень споживачів щодо поштових переказів.  
110. Надання зазначених послуг поштового зв'язку без ліцензії не допускається.  
111. Суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку, що не підлягає ліцензуванню, інформують про початок діяльності з надання послуг поштового зв'язку Національну комісію України з питань регулювання зв'язку в установленому нею порядку.  
112. Стаття 14. Порядок надання послуг поштового зв'язку  
113. Оператори надають споживачам послуги поштового зв'язку відповідно до законодавства України, актів Всесвітнього поштового союзу та провадять іншу підприємницьку діяльність в установленому порядку.  
114. Послуги поштового зв'язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам і стандартам.  
115. Договір про надання послуг поштового зв'язку укладається у простій письмовій формі (квитанція, касовий чек тощо).  
116. У договорі про надання послуг поштового зв'язку обов'язково зазначаються найменування оператора, адреса, за якою надана послуга, дата та вид послуги, її вартість.  
117. Договір про надання послуги поштового зв'язку вважається укладеним після оплати споживачем вартості цієї послуги.  
118. Стаття 15. Забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів  
119. Оператори забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів.  
120. Приміщення, в яких здійснюється обробка поштових відправлень і зберігання грошових коштів, повинні бути оснащені необхідним обладнанням і засобами охоронно-пожежної сигналізації, а також повинні відповідати діючим технічним вимогам.  
121. Для охорони об'єктів поштового зв'язку, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів оператор може мати підрозділи поштової безпеки та воєнізованої охорони. Підрозділи воєнізованої охорони забезпечують безпеку об'єктів поштового зв'язку, персоналу оператора і транспортних засобів поштового зв'язку, а також охорону поштових відправлень і грошових коштів. Підрозділи поштової безпеки здійснюють заходи щодо запобігання втратам та крадіжкам поштових відправлень і грошових коштів, контролюють дотримання вимог пересилання мережею поштового зв'язку предметів і речей.  
122. З метою захисту об'єктів поштового зв'язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезень) персоналу операторів надається право використовувати зброю і спеціальні засоби охорони. Порядок придбання, обліку, зберігання, застосування, ремонту та знищення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також засобів самооборони та індивідуального захисту персоналу операторів регулюються законодавством України.  
123. У разі виявлення дефектів поштового відправлення (розходження фактичної маси з масою, зазначеною в супровідних документах, пошкодження упаковки, печаток, обов'язок тощо) оператор в установленому порядку зобов'язаний письмово оформити факт дефекту та вжити заходів до вручення даного поштового відправлення адресату або відправнику.  
124. Оператори мають право вилучати поштові відправлення, вкладення яких відповідно до законодавства України заборонені до пересилання, а також знищувати або давати дозвіл на знищення поштових відправлень, вкладення яких створюють небезпеку для здоров'я і життя працівників або третіх осіб, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншим шляхом. Перелік предметів, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
125. Стаття 16. Особливості діяльності національного оператора  
126. Національний оператор забезпечує надання на всій території країни універсальних послуг поштового зв'язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.  
127. Держава забезпечує фінансову підтримку національного оператора у наданні універсальних послуг поштового зв'язку.  
128. Національний оператор має виключне право на:  
129. видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу;  
130. видання каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції;  
131. пересилання простих листів масою до 350 грамів та простих поштових карток;  
132. розміщення поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території країни відповідно до встановлених нормативів;  
133. використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам;  
134. нанесення зображення Державного Герба України на поштові скриньки, транспортні засоби поштового зв'язку, а також на використання у своїй діяльності контрольно-гербових та страхових печаток із зображенням Державного Герба України.  
135. Персоналу національного оператора під час виконання службових обов'язків надається право носіння форменого одягу та нагрудного знака, зразки яких затверджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку.  
136. Вартість виготовлення форменого одягу та нагрудних знаків відноситься на валові витрати національного оператора.  
137. Для задоволення державних потреб національний оператор на договірних засадах може надавати інші послуги відповідно до законодавства України.  
138. Функції національного оператора здійснює Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта".  
139. Стаття 17. Персонал оператора  
140. До персоналу оператора належать його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв'язку.  
141. Трудові відносини персоналу оператора регулюються трудовим законодавством України, статутом про дисципліну та правилами внутрішнього трудового розпорядку.  
142. За втрату, недостачу або пошкодження вкладень поштових відправлень, недостачу грошових коштів, порушення контрольних строків доставки поштових відправлень та поштових переказів персонал оператора, з вини якого завдані збитки, несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.  
143. Національний оператор створює робочі місця для працевлаштування інвалідів відповідно до загальної чисельності в розмірі, визначеному законодавством України, за винятком чисельності листонош та водіїв транспортних засобів поштового зв'язку.  
144. Стаття 18. Права та обов'язки операторів  
145. Оператори користуються правами і виконують обов'язки відповідно до законодавства України.  
146. Оператори забезпечують доступ споживачів до інформації про тарифи, правила надання послуг поштового зв'язку, строки пересилання поштових відправлень, режими роботи об'єктів поштового зв'язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед споживачами, номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку тощо.  
147. Оператори мають право інформувати споживачів про надання ними послуг поштового зв'язку через засоби масової інформації та шляхом розповсюдження рекламних повідомлень відповідно до законодавства України.  
148. Стаття 19. Відповідальність операторів  
149. Оператори несуть відповідальність згідно із законодавством України  
150. За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень, доручень споживачів щодо поштових переказів оператори несуть таку матеріальну відповідальність перед споживачами:  
151. за повну втрату реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення про вручення поштового відправлення), посилок та прямих контейнерів без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;  
152. за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності - відшкодування його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;  
153. за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю - відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;  
154. за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з описом вкладення - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення воно реалізується оператором. У разі не зазначення в описі вартості вкладених предметів або пересилання без опису розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної цінності посилки, листа або бандеролі. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення;  
155. за невиплату грошей за поштовими переказами - відшкодування у розмірі невиплаченої суми переказу і вартості послуг поштового зв'язку. Крім того, за кожну добу затримки доставки понад контрольні строки у межах України виплачується пеня, яка обчислюється відповідно до простроченого платежу в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня;  
156. за затримку у виплаті грошей за поштовими переказами - пеня, яка обчислюється відповідно до простроченого платежу в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, та штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;  
157. за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;  
158. у разі порушення контрольних строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом - різниця між платою за пересилання повітряним і наземним транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку.  
159. За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України.  
160. Вартість послуг поштового зв'язку відшкодовується споживачеві на підставі квитанції про оплату цих послуг.  
161. У разі незгоди споживача з визначеним цією статтею розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами своїх зобов'язань, а також інші спори між споживачами та операторами розглядаються у судовому порядку.  
162. Оператор не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:  
163. поштове відправлення в установленому законодавством України порядку підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;  
164. втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);  
165. нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених правил щодо обмежень у пересиланні предметів та речей;  
166. поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;  
167. заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об'єкта поштового зв'язку після закінчення терміну її подання (шести місяців - для внутрішніх поштових відправлень та дванадцяти місяців - для міжнародних);  
168. поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від відправника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контейнера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.  
169. У разі неможливості вручити адресатам поштові відправлення (поштові перекази) вони повертаються відправникам. У разі неможливості вручити адресатам та відправникам поштові відправлення (поштові перекази) вони зберігаються в об'єктах поштового зв'язку: внутрішні - протягом шести місяців, а міжнародні - протягом дванадцяти місяців з дня їх приймання.  
170. Порядок розкриття не вручених поштових відправлень визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку та інформатизації. Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з не вручених поштових відправлень установлюється Кабінетом Міністрів України.  
171. Стаття 20. Права та обов'язки споживачів  
172. Споживачі мають рівні права на користування послугами поштового зв'язку на всій території України.  
173. Споживачі мають право на одержання поштових відправлень на свою домашню адресу, до запитання чи з використанням абонементних скриньок.  
174. Поштові відправлення для адресатів, які перебувають за межами населених пунктів, вручаються цим адресатам у найближчому до них об'єкті поштового зв'язку.  
175. Поштові відправлення належать відправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не вилучені відповідно до законодавства України.  
176. Споживачі відповідно до законодавства України несуть відповідальність за збитки, завдані операторам або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.  
177. Стаття 21. Функціонування мереж поштового зв'язку в умовах надзвичайного стану, надзвичайних ситуацій та у воєнний час  
178. Забезпечення функціонування мереж поштового зв'язку у воєнний час та їх мобілізаційна готовність здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.  
179. В умовах надзвичайного стану чи у воєнний час за рішенням уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку відповідно до законодавства України надання послуг поштового зв'язку може бути обмежено або припинено, а мережа поштового зв'язку скорочена.  
180. Ліквідація наслідків аварій, пошкоджень на об'єктах поштового зв'язку внаслідок катастроф, стихійного лиха здійснюється відповідно до законодавства України.  
181. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та пошкодження об'єктів поштового зв'язку.  
182. Стаття 22. Поштові марки  
183. Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним оператором.  
184. Національний оператор видає поштові марки, марковані конверти і картки за тематикою, номіналом і тиражами, які погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції, права та обов'язки, якої визначаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку.  
185. Стаття 23. Транспортні засоби поштового зв'язку  
186. Оператори для перевезення пошти використовують власні транспортні засоби, а також на договірних засадах транспорт інших фізичних та юридичних осіб.  
187. Відповідно обладнані транспортні засоби, які використовуються операторами для надання послуг поштового зв'язку відповідно до законодавства України, є транспортними засобами поштового зв'язку.  
188. Транспортні засоби поштового зв'язку повинні мати розпізнавальні знаки. Правила нанесення розпізнавальних знаків на автомобільні транспортні засоби поштового зв'язку, що використовуються національним оператором, встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку відповідно до законодавства України.  
189. Перевезення поштових відправлень автомобільним, водним, залізничним та авіаційним транспортом здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства України.  
190. Перевезення поштових відправлень транспортом загального користування, перевантаження поштових відправлень здійснюються в першочерговому порядку.  
191. Приймання поїздів, у складі яких курсують вагони, що використовуються для перевезення пошти, повинно здійснюватися на платформи і колії, де забезпечуються необхідні умови для обміну пошти.  
192. Проїзд транспортних засобів поштового зв'язку до об'єктів поштового зв'язку, розташованих при вокзалах, станціях та портах транспорту, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обміну поштових відправлень здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно.  
193. Стаття 24. Особливості використання засобів поштового зв'язку  
194. Поштові скриньки, абонементні скриньки, абонентські поштові шафи виготовляються відповідно до встановлених стандартів.  
195. Доставка простих листів, поштових карток, бандеролей, періодичних друкованих видань та повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень здійснюється до абонентських поштових шаф (поштових абонентських скриньок) адресатів.  
196. Придбання, установка і утримання в належному стані абонентських поштових шаф (поштових абонентських скриньок) здійснюється власниками житлових та адміністративних будинків.  
197. Абонентські поштові шафи (поштові абонентські скриньки) встановлюються у місцях, зручних для доставки пошти.  
198. Невиконання вимог щодо розміщення абонентських поштових шаф (поштових абонентських скриньок) звільняє оператора від відповідальності за доставку адресату поштових відправлень.  
199. Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток, розміщуються у зручних місцях, визначених національним оператором за погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.  
200. Стаття 25. Економічні основи діяльності операторів  
201. Оператори відповідно до законодавства України самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв'язку та замовлень держави на ці послуги.  
202. Для забезпечення сталих умов роботи та розвитку власної мережі поштового зв'язку оператор має право здійснювати внутрішньогосподарську централізацію, перерозподіл та використання власних ресурсів.  
203. Доходи філіалів національного оператора від господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку визначаються у межах доходних надходжень, перерозподілених між філіалами у порядку, який затверджується уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі зв'язку.  
204. Стаття 26. Виконання замовлень держави щодо надання послуг поштового зв'язку  
205. Замовлення держави щодо надання послуг поштового зв'язку обумовлюється державним контрактом між уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором.  
206. Оператори надають відповідно до законодавства України окремим категоріям громадян послуги на пільговій основі з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок державного і місцевих бюджетів.  
207. Стаття 27. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень  
208. Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред'являються операторами для митного контролю.  
209. Митні органи мають право вилучати в установленому порядку предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, або відправлені з порушеннями митних правил.  
210. Оператори не відповідають за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв'язку внаслідок прийняття митними органами рішень щодо поштових відправлень під час здійснення митного контролю.  
211. Стаття 28. Міжнародне співробітництво  
212. Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється відповідно до законодавства України та відповідних міжнародних договорів України.  
213. Правові, організаційні, технологічні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв'язку, а також представництво України в міжнародних організаціях поштового зв'язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв'язку в межах своїх повноважень здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку.  
214. Національний оператор в порядку, визначеному законодавством, підтримує співробітництво з операторами поштового зв'язку інших держав, забезпечує виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу.  
215. Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про поштовий зв'язок  
216. Порушення правил надання послуг поштового зв'язку, виготовлення з метою збуту чи збут свідомо підроблених поштових марок та кліше державних знаків маркувальних машин, псування засобів поштового зв'язку, крадіжка чи пошкодження поштових відправлень тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.  
217. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
218. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
219. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
220. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;  
221. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
222. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.