Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення доповнень до Закону України "Про концесії" (щодо особливостей застосування концесійних угод для об'єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водо (Друге читання)

0. Проект
 
1. (прийнято за основу 11.05.2007 р.)
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення доповнень до Закону України „Про концесії» (щодо особливостей застосування концесійних угод для об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення)
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України „Про концесії» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., №16, ст. 114, №48, ст. 362; 2003р., №30, ст. 247; 2004 р., №19, ст. 254; 2005 р., №26, ст. 349, №51, ст. 554) такі доповнення:
 
6. 1.Частину 2 статті 7 доповнити новим абзацом 11 наступного змісту:
 
7. „Концесієдавець зобов’язаний погодити умови концесійного конкурсу щодо об’єктів права державної чи комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у відповідній сфері, до затвердження умов такого конкурсу».
 
8. 2. Частину 1 статті 10 доповнити новим абзацом 18 наступного змісту:
 
9. „Для договорів концесії щодо об’єктів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, істотними умовами додатково є:
 
10. обов’язковість для концесіонера виконувати умови та правила, визначені у ліцензіях на здійснення відповідного виду діяльності;
 
11. умови утримувати об’єкт концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;
 
12. умови передачі об’єкта концесії після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, в належному технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності, концесієдавцю».
 
13. 4. Частину 1 статті 15 доповнити новим реченням наступного змісту:
 
14. „Дія концесійного договору щодо об’єктів, які використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, припиняється у разі анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності».
 
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.