Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з радіоактивними відходами (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких Законів України щодо поводження з радіоактивними відходами
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1) у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 1998 р., № 34, ст. 230; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252 — із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ):
 
5. пункт "г" статті 41 викласти у такій редакції:
"г) встановлення нормативів збору і розмірів збору за використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу, утворення радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками;";
 
6. частину першу статті 44 викласти у такій редакції:
"Збір встановлюється за забруднення навколишнього природного середовища на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів, утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.";
 
7. частину четверту статті 46 викласти у такій редакції:
"Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища (за винятком забруднення, що пов’язане з утворенням радіоактивних відходів — включаючи ті, що вже накопичені, та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками) розподіляються між сільськими, селищними, міськими, обласними та республіканським Автономної Республіки Крим і Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 10, 25 і 65 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища — у співвідношенні 35 і 65 відсотків. Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням і тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів, спрямовуються до Державного бюджету України та використовуються виключно для виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.";
 
8. 2) статтю 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198) викласти у такій редакції:
 
9. "Стаття 4. Фінансування робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами
 
10. Фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами здійснюється за рахунок коштів Фонду поводження з радіоактивними відходами (далі — Фонд), благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб. Роботи щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансуються за рахунок Державного бюджету України, благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб.
 
11. Фонд є складовою частиною Державного бюджету України та формується за рахунок коштів, які надходять від збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками.
 
12. Порядок визначення розміру збору за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) та тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками, а також використання коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
13. Кошти Фонду використовуються лише для здійснення заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою екологічною програмою поводження з радіоактивними відходами.
Головним розпорядником коштів Фонду є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами та є замовником Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.
 
14. Держава надає в установленому Кабінетом Міністрів України порядку суб’єктам діяльності в сфері використання ядерної енергії, які утворюють радіоактивні відходи та сплачують збір за забруднення навколишнього природного середовища, пов’язане з утворенням радіоактивних відходів (включаючи ті, що вже накопичені) і тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів, гарантії щодо прийняття без додаткової сплати на зберігання/захоронення всього обсягу радіоактивних відходів, утворених під час провадження діяльності таких суб’єктів.".
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.