Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення)" (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст.181; 2004 р., № 8, ст. 62, № 16, ст. 238; 2005 р., № 52, ст. 566; 2006 р., № 5-6, ст. 75, № 31, ст. 268; 2007 р., № 34, ст. 445; 2008 р., № 18, ст. 197) такі зміни:
 
4. 1) статтю 1 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
5. «телепродаж – окремий вид реклами, що транслюється по телебаченню та містить публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару».
 
6. У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим – двадцять першим;
 
7. 2) статтю 8 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
8. «6. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується».
 
9. У зв’язку з цим частини шосту, сьому вважати відповідно частинами сьомою, восьмою;
 
10. 3) у статті 13:
 
11. а) у частині другій слова та цифри «а впродовж виборчого процесу – 25 відсотків» виключити;
 
12. б) абзаци четвертий, п’ятий частини п’ятої замінити одним абзацом такого змісту:
 
13. «Трансляція кіно- і телефільмів за умови їх тривалості понад 45 хвилин може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 45 хвилин»;
 
14. 4) статтю 20 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
15. «6. Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів»;
 
16. 5) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити новими частинами такого змісту:
 
17. «13. Забороняється спонсорування теле- і радіопедач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря.
 
18. 14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг».
 
19. У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати відповідно частиною п’ятнадцятою.
 
20. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.