Кількість абзаців - 60 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься Президентом України
 
2. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей
 
4. З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У статті 182-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 43-44, ст.268; 2003 р., № 15, ст.110; 2005 р., № 2, ст.36):
 
7. у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
 
8. у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
 
9. 2. У статті 19 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст.4; 2003 р., № 15, ст.110; 2005 р., № 2, ст.36):
 
10. у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7 календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю 10 календарних днів";
 
11. у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити цифрами і словами "17 календарних днів".
 
12. 3. У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст.159):
 
13. 1) статтю 11 доповнити пунктом 12 такого змісту:
 
14. "12) сім'ї та одинокі матері і батьки, які мають п'ятьох і більше дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей";
 
15. 2) пункт 10 статті 12 викласти в такій редакції:
 
16. "10) сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей".
 
17. 4. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст.142; 2005 р., № 11, ст.202):
 
18. 1)статтю 13 доповнити частинами такого змісту:
 
19. "Багатодітним сім'ям, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей, надаються такі пільги:
 
20. 1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10, 5 кв. метра на сім'ю);
 
21. 2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у
межах середніх норм споживання.
 
22. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена багатодітної сім'ї, який постійно проживає у жилому приміщенні (будинку), та додатково 10, 5 кв. метра на сім'ю;
 
23. 3) 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для багатодітних сімей, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
 
24. 4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
 
25. Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1 - 3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
 
26. Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
 
27. 1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 
28. 2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів;
 
29. 3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
 
30. 4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.
 
31. Дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
32. 2)у статті 19:
 
33. частину дев'яту після слів "соціального захисту" доповнити словами "у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей";
 
34. доповнити статтю після частини дев'ятої новими частинами такого змісту:
 
35. "Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.
 
36. Плата за навчання осіб, зазначених у частині десятій цієї статті, компенсується вищим навчальним закладам у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
 
37. У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою та тринадцятою.
 
38. 5. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст.308; 2004 р., № 25, ст.345, № 37, ст.458, ст.459, № 52, ст.564; 2005 р., № 7-8, ст.162, № 13, ст.230, № 17, № 18-19, ст.267, № 21, ст.302, № 34, ст.441; 2006 р., № 13, ст.110, № 26, ст.212; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст.78):
 
39. 1) пункт 4.3 статті 4 доповнити підпунктом 4.3.37 такого змісту:
 
40. "4.3.37. сума, сплачена на користь вищих навчальних закладів усіх рівнів у рахунок компенсації вартості здобуття освіти дітьми з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, а також особами віком від 18 до 23 років із таких сімей за умови, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше";
 
41. 2) у статті 6:
 
42. а) у пункті 6.1:
 
43. підпункт "в" підпункту 6.1.2 виключити;
 
44. підпункт 6.1.3 доповнити підпунктом "е" такого змісту:
 
45. "е) особою, яка має троє чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину";
 
46. б) в абзаці першому підпункту 6.4.2 пункту 6.4 слова, літери та цифри "підпунктами "а - в" підпункту 6.1.2" замінити словами, літерами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
 
47. в) в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 слова, літери та цифри "підпунктами "а" - "в" підпункту 6.1.2" замінити словами, літерами та цифрами "підпунктами "а", "б" підпункту 6.1.2 та підпунктом "е" підпункту 6.1.3";
 
48. 3) підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
 
49. "ж) платникові податку (батькові чи матері), який виховує трьох і більше дітей".
 
50. 6. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст.289; 2002 р., № 41, ст.293; 2003 р., № 7, ст.71; 2005 р., № 11, ст.199; 2008 р., № 5-6, № 7-8, ст.78):
 
51. 1) у статті 1:
 
52. пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";
 
53. пункт 8 виключити;
 
54. 2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова і цифри "у пунктах 6 - 8" замінити словами і цифрами "у пунктах 6 і 7".
 
55. ІІ. Прикінцеві положення
 
56. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
57. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
 
58. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
59. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.