Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін
 
2. до статті 26 Закону України "Про правовий
 
3. статус іноземців та осіб без громадянства"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Доповнити статтю 26 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 23, ст. 161; 2002 р., № 46, ст. 347; 2003 р., № 16, ст. 117) частинами такого змісту:
 
6. "У разі реадмісії іноземці та особи без громадянства, що не мають дійсних паспортних документів, виїжджають з України за посвідченням іноземця та особи без громадянства на повернення, яке видається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та за умови визнання його країною, до якої здійснюється виїзд.
 
7. Зразок посвідчення, порядок його виготовлення та видачі встановлюються Кабінетом Міністрів України.".
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.