Кількість абзаців - 203 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про організацію та проведення фінальної частини
 
4. чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. Внести зміни до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 31, ст. 405; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2008 року № 799 — VІ), виклавши його в такій редакції:
 
7. "З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
8. Про організацію підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні
 
9. Цей Закон визначає систему основних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для організації та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (далі – чемпіонат), з урахуванням значення цієї події для економіки та міжнародного іміджу держави.
 
10. Розділ І
 
11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
12. Стаття 1. Визначення термінів
 
13. 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
14. 1) будівництво об’єктів чемпіонату — підготовка об’єктів чемпіонату шляхом нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та реставрації існуючих будівель і споруд, технічного переоснащення діючих об’єктів чемпіонату;
 
15. 2) вимоги УЄФА — встановлені правилами, договором про проведення чемпіонату та директивами УЄФА вимоги до організації підготовки та проведення чемпіонату;
 
16. 3) гарантії — зобов’язання, надані УЄФА приймаючою асоціацією, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, щодо підготовки та проведення чемпіонату;
 
17. 4) генеральний план з інфраструктури — документ, розроблений відповідно до вимог УЄФА, в якому визначаються об’єкти чемпіонату, етапи, строки та обсяги фінансування їх підготовки до чемпіонату;
 
18. 5) договір про використання об’єкта чемпіонату — договір, який передбачає умови цільового використання об’єкта під час проведення чемпіонату, укладений між УЄФА та адміністрацією об’єкта чемпіонату або центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить об’єкт чемпіонату, або органом місцевого самоврядування;
 
19. 6) договір про проведення чемпіонату — договір, який підтверджує право на проведення матчів чемпіонату та регламентує порядок їх проведення, укладений між УЄФА та приймаючою асоціацією;
 
20. 7) допоміжне місто — місто, в якому використовуються об’єкти інфраструктури (аеропорт, наземний транспорт, готелі, гуртожитки, спортивні споруди, заклади охорони здоров’я тощо), необхідні для проведення чемпіонату в будь-якому з приймаючих міст;
 
21. 8) завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату — завдання і заходи, визначені Державною цільовою програмою з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — Програма);
 
22. 9) захід чемпіонату — кожний матч та інші офіційні заходи, пов’язані з організацією чемпіонату (жеребкування, церемонія відкриття та закриття, офіційні обіди на честь відкриття та закриття, привітання, прес-конференції тощо);
 
23. 10) знак — торговельна марка, найменування, емблема, гасло, підпис, символ, зразок, логотип, відзнятий матеріал, зображення та/або анімація (як зареєстрована, так і незареєстрована) і будь-які заявки на їх охорону та реєстрацію (продовження дії свідоцтва на знак), пов’язані з чемпіонатом, включаючи логотип, приз, талісман та їх відтворення разом з відповідними рекламними плівками, звуками та музикою (за наявності), що використовуються з дозволу УЄФА у зв’язку з проведенням чемпіонату;
 
24. 11) інтелектуальна власність УЄФА — права на об’єкти права інтелектуальної власності УЄФА, включаючи знаки та комерційні права, патенти, статистичні, інформаційні та інші матеріали, інформацію або інші дані (впорядковані чи записані в базу даних у будь-якій формі або в будь-якому форматі чи в іншому вигляді), права на базу даних (зокрема виключні або інші права), а також інші права (зареєстровані чи незареєстровані) на об’єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності УЄФА;
 
25. 12) квиток — документ установленого зразка, що дає право входу до спортивних споруд під час проведення чемпіонату;
 
26. 13) комерційний партнер — юридична особа, якій УЄФА надає комерційні права щодо організації та проведення чемпіонату;
 
27. 14) комерційні права — права та правомочності, що пов’язані з організацією чемпіонату, включаючи права на рекламу, маркетинг, продаж, ліцензування, комерційну концесію, спонсорство, представницькі заходи, публікації, програми телебачення;
 
28. 15) компанія — підрозділ УЄФА, утворений відповідно до законодавства Швейцарської Конфедерації, якому доручено займатися організацією і проведенням чемпіонату, або інша зареєстрована в Україні відповідно до законодавства юридична особа, уповноважена УЄФА на здійснення організаційних заходів та проведення чемпіонату;
 
29. 16) концепція забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями або приймаючого міста — розроблений відповідно до вимог УЄФА документ, в якому визначаються стратегія та основні напрями підготовки відповідної галузі або приймаючого міста до проведення чемпіонату;
 
30. 17) національний координатор — призначений в установленому порядку представник органу державної влади, який згідно з функціональними обов’язками відповідає за підготовку та проведення чемпіонату у відповідній галузі;
 
31. 18) недозволений маркетинг — вид діяльності, пов’язаний з проведенням чемпіонату (з маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю), що здійснюється з метою отримання прибутку від гудвілу особою, яка не має на це відповідного дозволу УЄФА;
 
32. 19) об’єкти чемпіонату — спортивна споруда, аеропорт та його складові, автомобільна дорога, залізниця, готель, інша споруда та будівля, будівництво яких передбачено завданнями і заходами з підготовки та проведення чемпіонату;
 
33. 20) період підготовки до проведення чемпіонату — строк з 1 січня 2008 року до дати, з якої залишаються два тижні до початку проведення чемпіонату;
 
34. 21) період проведення чемпіонату — строк від двох тижнів до початку проведення чемпіонату до двох тижнів після його проведення;
 
35. 22) приймаюча асоціація — Федерація футболу України;
 
36. 23) приймаюче місто — місто, в якому проводитиметься будь-який матч чемпіонату;
 
37. 24) призначена особа — уповноважена УЄФА компанія та її працівники, посадові особи, представники або посадові особи асоціацій — членів УЄФА, або члени делегацій, які беруть участь у чемпіонаті, або комерційні партнери та їх працівники, представники засобів масової інформації або будь-яка інша особа, акредитована УЄФА у зв’язку з проведенням чемпіонату;
 
38. 25) УЄФА — Об’єднання європейських футбольних асоціацій;
 
39. 26) учасники — команди, які здобули право на участь у чемпіонаті.
 
40. Розділ ІІ
 
41. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІДГОТОВКИ
 
42. ТА ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
 
43. Стаття 2. Органи управління організацією підготовки та проведення чемпіонату
 
44. 1. До органів, що здійснюють управління процесом організації підготовки та проведення чемпіонату, належать:
 
45. Кабінет Міністрів України;
 
46. центральні органи виконавчої влади;
 
47. місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
 
48. 2. УЄФА, приймаюча асоціація і компанія здійснюють управління процесом організації підготовки та проведення чемпіонату відповідно до договору про проведення чемпіонату.
 
49. Стаття 3. Функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час підготовки та проведення чемпіонату
 
50. 1. Кабінет Міністрів України:
 
51. гарантує підтримку та співпрацю з приймаючою асоціацією, УЄФА з питань організації підготовки та проведення чемпіонату;
 
52. координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з організацією підготовки та проведення чемпіонату;
 
53. затверджує Програму;
 
54. схвалює концепцію забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями;
 
55. призначає національних координаторів та визначає їх основні завдання;
 
56. здійснює контроль за виконанням завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, дотриманням умов наданих гарантій, договорів про проведення чемпіонату та про використання об’єкта чемпіонату.
 
57. 2. Центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції:
 
58. співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА;
 
59. забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату у відповідних галузях, дотримання умов наданих гарантій, договорів про проведення чемпіонату та про використання об’єкта чемпіонату;
 
60. розробляють і затверджують в установленому порядку галузеві програми з підготовки та проведення чемпіонату;
 
61. розробляють та подають Кабінетові Міністрів України концепцію забезпечення проведення чемпіонату відповідними галузями (безпеки та правопорядку, медичного забезпечення, аеропортів, громадського транспорту та управління дорожнім рухом тощо) з урахуванням вимог та рекомендацій УЄФА;
 
62. беруть участь у розробленні генерального плану з інфраструктури;
 
63. проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних та періодичних звітів про стан підготовки до чемпіонату у відповідних галузях та готують у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до Програми.
 
64. 3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
 
65. співпрацюють з приймаючою асоціацією, УЄФА та компанією з метою дотримання вимог УЄФА;
 
66. забезпечують виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, дотримання умов наданих гарантій, договорів про проведення чемпіонату та про використання об’єкта чемпіонату;
 
67. розробляють і затверджують в установленому порядку відповідні регіональні та міські програми з підготовки та проведення чемпіонату;
 
68. розробляють та затверджують концепцію приймаючого міста;
 
69. проводять аналіз стану виконання завдань і заходів з підготовки та проведення чемпіонату, забезпечують подання поточних та періодичних звітів про стан підготовки до проведення чемпіонату відповідних адміністративно-територіальних одиниць та приймаючих міст та готують у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до Програми.
 
70. Стаття 4. Співпраця з приймаючою асоціацією
 
71. 1. Приймаюча асоціація співпрацює з УЄФА, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання зобов’язань і гарантій, визначених у договорі про проведення чемпіонату, надає експертну допомогу з питань організації підготовки та проведення чемпіонату.
 
72. Розділ ІІІ
 
73. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
74. ПІДГОТОВКИ ЧЕМПІОНАТУ
 
75. Стаття 5. Затвердження Програми
 
76. 1. З метою забезпечення належної організації підготовки до проведення чемпіонату Кабінет Міністрів України затверджує Програму.
 
77. 2. Відповідно до Програми центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування розробляють і затверджують відповідні галузеві, регіональні та міські програми з підготовки та проведення чемпіонату.
 
78. Стаття 6. Фінансування Програми
 
79. 1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом.
 
80. 2. Фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів здійснюється у межах видатків, що передбачаються щороку відповідним головним розпорядникам у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік.
 
81. Стаття 7. Виконання завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату
 
82. 1. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату є обов’язковими для виконання усіма органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які беруть участь в організації підготовки та проведення чемпіонату.
 
83. 2. Завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату включаються до відповідних розділів Державної програми економічного і соціального розвитку України на кожний рік та відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку приймаючих міст та областей.
 
84. Стаття 8. Генеральний план з інфраструктури
 
85. 1. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної економічної політики для забезпечення організації підготовки та проведення чемпіонату розробляє за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і приймаючої асоціації та затверджує генеральний план з інфраструктури.
 
86. Розділ ІV
 
87. ОСОБЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ЧЕМПІОНАТУ ТА
 
88. ВИКУПУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
 
89. Стаття 9. Організація будівництва об’єктів чемпіонату
 
90. 1. Фінансування будівництва об’єктів чемпіонату здійснюється за рахунок коштів їх власників, які надали відповідні гарантії щодо фінансового забезпечення, а також інших джерел, не заборонених законом.
 
91. 2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції сприяють будівництву об’єктів чемпіонату.
 
92. 3. Кошти інвесторів, спрямовані на будівництво об’єктів чемпіонату, не залучаються на забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, якщо це не передбачено проектом будівництва.
 
93. Забороняється встановлення будь-яких додаткових обов’язкових платежів (відрахувань), які не передбачені законодавством з питань оподаткування, під час будівництва об’єктів чемпіонату.
 
94. 4. Органи місцевого самоврядування приймаючих міст та місцеві органи виконавчої влади разом з центральним органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва забезпечують стосовно об’єктів чемпіонату за принципом організаційної єдності:
 
95. координацію інвестиційної діяльності, в тому числі інформування інвесторів стосовно об’єктів чемпіонату та розгляд пропозицій суб’єктів інвестиційної діяльності відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність";
 
96. взаємодію з посадовою особою міської ради, районної та районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, яка організовує видачу документів дозвільного характеру;
 
97. видачу документів дозвільного характеру в порядку, встановленому Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
 
98. Порядок взаємодії з посадовою особою міської ради, районної та районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, яка організовує видачу документів дозвільного характеру, затверджується органом місцевого самоврядування або місцевим органом виконавчої влади приймаючого міста.
 
99. Дозвільні органи здійснюють позачергово та невідкладно прийом та розгляд документів, поданих суб’єктами господарювання, які є замовниками або підрядниками будівництва об’єктів чемпіонату.
 
100. 5. З метою спрощення процедури погодження проектної документації на будівництво об’єктів чемпіонату центральний орган виконавчої влади з питань регіонального розвитку та будівництва:
 
101. забезпечує невідкладне та ефективне проведення у стислі строки державної експертизи проектної документації об’єктів чемпіонату;
 
102. першочергово розглядає та надає у двадцятиденний строк з моменту реєстрації заявки дозволи на виконання підготовчих та будівельних робіт на об’єктах чемпіонату за умови подання замовником та підрядником будівництва документів, визначених законом.
 
103. 6. При ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об’єктами чемпіонату, ввізне мито не справляється.
 
104. У разі не використання об’єкта чемпіонату для потреб чемпіонату через несвоєчасне введення його в експлуатацію та/або невідповідність вимогам УЄФА митні органи та органи державної податкової служби вживають заходів до нарахування та стягнення несплачених сум ввізного мита, штрафів та пені в порядку та розмірах, визначених законом.
 
105. Перелік та обсяги таких товарів, а також порядок здійснення контролю за їх цільовим використанням для потреб чемпіонату затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
106. Стаття 10. Процедура викупу земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату
 
107. 1. Об’єктом викупу може бути земельна ділянка чи її частина, житловий будинок, інші будівлі, споруди чи насадження, що розміщені на ній і перебувають у власності громадян або юридичних осіб.
 
108. Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, є також власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи насаджень, що розміщені на ній, питання про викуп земельної ділянки розглядається разом з питанням про припинення права власності на такі об’єкти.
 
109. Якщо власник земельної ділянки, що викуповується, не є власником житлового будинку, інших будівель, споруд чи насаджень, що розміщені на ній, власник таких об’єктів залучається для участі у переговорах.
 
110. Якщо земельна ділянка, що викуповується, та розміщені на ній житловий будинок, інші будівлі, споруди чи насадження перебувають у власності кількох осіб, питання про викуп розглядається з кожним з власників окремо.
 
111. У разі коли викуповується частина земельної ділянки, а решта площі зазначеної ділянки не може раціонально використовуватися за цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати від органу, який викуповує частину земельної ділянки, викупу всієї земельної ділянки.
 
112. Викуп земельної ділянки здійснюється лише за згодою власника земельної ділянки.
 
113. 2. Громадяни або юридичні особи не можуть бути протиправно позбавлені права приватної власності на земельні ділянки.
 
114. Викуп земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, може здійснюватися за умови попереднього і повного відшкодування відповідно до закону вартості земельної ділянки і нерухомого майна, що розміщене на ній, та збитків, завданих власникові (в тому числі упущеної вигоди).
 
115. Земельні ділянки, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, можуть викуповуватися для будівництва об’єктів чемпіонату в разі відсутності інших варіантів можливого розміщення об’єктів чемпіонату.
 
116. 3. Викуп земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, для будівництва об’єктів чемпіонату здійснюється за рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом.
 
117. Рішення про викуп земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування приймають на підставі генеральних планів міст і населених пунктів, іншої затвердженої в установленому порядку містобудівної документації та документації із землеустрою.
 
118. 4. Ініціатива викупу земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату може належати лише органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування.
 
119. Орган, що прийняв рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, зобов’язаний надіслати письмове повідомлення про прийняте рішення власникові земельної ділянки не пізніш як за три місяці до викупу земельної ділянки. Цей строк поширюється і на тих осіб, що стануть власниками земельної ділянки протягом трьох місяців з дня надіслання вказаного повідомлення.
 
120. Викуп земельної ділянки здійснюється шляхом укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу.
 
121. Після отримання власником земельної ділянки відшкодування її вартості та укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу такий договір підлягає державній реєстрації відповідно до закону.
 
122. Власник земельної ділянки, щодо якої органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, зобов’язаний сприяти представникам зазначених органів і особам, уповноваженим на проведення експертної грошової оцінки вартості такої земельної ділянки та експертної оцінки нерухомого майна, що розміщене на ній, у визначенні розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, та доступі до об’єктів оцінки і наявної інформації про них.
 
123. Під час вирішення питання про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату одночасно вирішується питання про припинення права власності на нерухоме майно, що розміщене на ній, в порядку, визначеному законом.
 
124. 5. Викуп земельних ділянок, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
 
125. 6. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, протягом п’яти днів з дня прийняття такого рішення зобов’язаний надіслати письмове повідомлення про це власникові земельної ділянки.
 
126. Письмове повідомлення надсилається власникові земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається особисто під розписку.
 
127. Письмове повідомлення повинне містити інформацію про:
 
128. об’єкт викупу, місцезнаходження, площу, кадастровий номер, категорію земельної ділянки;
 
129. мету викупу земельної ділянки;
 
130. умови викупу земельної ділянки: орієнтована викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов’язаних з викупом, а також відомості про земельну ділянку, яка може бути надана взамін тієї, що викуповується;
 
131. права і обов’язки власника земельної ділянки, що виникли у зв’язку з її викупом, відповідно до закону.
 
132. До письмового повідомлення додається план земельної ділянки, що викуповується, та рішення про викуп земельної ділянки.
 
133. 7. Власник земельної ділянки, що викуповується, з дня отримання письмового повідомлення про її викуп до укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу має право володіти, користуватися та розпоряджатися нею на власний розсуд, отримувати доходи та здійснювати витрати, пов’язані з використанням земельної ділянки за цільовим призначенням.
 
134. Власник земельної ділянки, який отримав письмове повідомлення про її викуп, несе ризик віднесення на нього витрат та збитків, пов’язаних з новим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель і споруд, що розміщені на земельній ділянці, або закладанням насаджень та проведенням інших заходів, що суттєво підвищують викупну ціну, за умови, що такі дії вчиняються в період після отримання власником письмового повідомлення про викуп та до отримання ним викупної ціни.
 
135. Власник земельної ділянки, який отримав письмове повідомлення про її викуп, у разі її відчуження на користь іншої особи зобов’язаний попередити особу про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату та повідомити орган, що прийняв рішення про її викуп для будівництва об’єктів чемпіонату, про відчуження цієї земельної ділянки на користь іншої особи. Незалежно від виконання власником його обов’язків рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату є чинним для нового власника земельної ділянки.
 
136. 8. Протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення, передбаченого частиною шостою цієї статті, власник земельної ділянки письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про згоду або відмову від проведення переговорів щодо умов викупу земельної ділянки.
 
137. 9. Викупна ціна включає вартість земельної ділянки, нерухомого майна, що розміщене на ній, збитки, завдані власникові земельної ділянки у зв’язку з викупом земельної ділянки (у тому числі упущену вигоду). У разі отримання власником іншої земельної ділянки взамін викупленої у викупну ціну включається вартість виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право власності на надану земельну ділянку та державну реєстрацію прав на неї.
 
138. 10. Визначення вартості земельної ділянки здійснюється відповідно до експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
139. Визначення вартості нерухомого майна, що розміщене на земельній ділянці, та збитків, завданих її власникові у зв’язку з викупом земельної ділянки, здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
140. 11. Відшкодування вартості земельної ділянки в разі її викупу для будівництва об’єктів чемпіонату за згодою власника може здійснюватися у грошовій формі або шляхом надання іншої земельної ділянки, або майна, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни. За згодою власника йому може бути передана у власність земельна ділянка більшої вартості, що передбачає виплату власником різниці у вартості ділянок, або меншої вартості, що передбачає виплату власникові різниці у вартості ділянок.
 
141. Громадяни та юридичні особи, власники та користувачі суміжних земельних ділянок, які зазнали збитків у зв’язку з викупом земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, мають право вимагати від органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для будівництва об’єктів чемпіонату, їх відшкодування, в тому числі в судовому порядку.
 
142. 12. Припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене, здійснюється відповідно до закону.
 
143. 13. Право власності на земельну ділянку переходить у державну або комунальну власність після укладення нотаріально засвідченого договору купівлі-продажу, його державної реєстрації, отримання власником відшкодування її вартості, одержання документа, що посвідчує право власності, його державної реєстрації.
 
144. 14. У разі коли потреба у використанні земельної ділянки або її частини для будівництва об’єктів чемпіонату зникає, колишній власник такої ділянки або її частини чи його спадкоємець (правонаступник) має право на її повернення у власність.
 
145. Викуплена за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування земельна ділянка або її частина може бути повернена колишньому власникові або його спадкоємцю (правонаступникові) за його заявою (клопотанням) у порядку, встановленому законом.
 
146. Умови повернення земельної ділянки визначаються в договорі, що укладається між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування і колишнім власником або його спадкоємцем (правонаступником).
 
147. 15. Зміна цільового призначення земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату проводиться відповідно до Земельного кодексу України.
 
148. Стаття 11. Формування переліку земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату
 
149. 1. Викуп земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату, включених до переліку земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату, які фінансуються виключно за рахунок бюджетних коштів, здійснюється до 1 січня 2011 року.
 
150. Перелік земельних ділянок для будівництва об’єктів чемпіонату затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
151. Розділ V
 
152. ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙ
 
153. Стаття 12. Забезпечення прав інтелектуальної власності УЄФА
 
154. 1. УЄФА та комерційний партнер мають передбачені законами України права інтелектуальної власності.
 
155. Україна гарантує захист прав інтелектуальної власності та комерційних прав відповідно до законів України і міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
156. 2. Під час організації підготовки та проведення чемпіонату забороняється:
 
157. пряме та непряме використання у будь-який спосіб без дозволу УЄФА будь-якого найменування, позначення, а також знака чи іншого об’єкта права інтелектуальної власності УЄФА;
 
158. недозволений маркетинг
 
159. 3. Центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності під час організації підготовки та проведення чемпіонату забезпечує:
 
160. проведення експертизи заявок на інтелектуальну власність УЄФА спеціалізованою групою експертів невідкладно та ефективно, з тим щоб державна реєстрація цієї власності здійснювалася протягом шести місяців з дня надходження відповідної заявки;
 
161. швидке виявлення заявок, що суперечать будь-якій заявці або реєстрації УЄФА, розгляд спеціалізованою групою експертів у терміновому порядку заперечень проти зазначених заявок та невідкладне прийняття в установленому законом порядку відповідних рішень.
 
162. Стаття 13. Тимчасові правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти
 
163. 1. Тимчасові правила переміщення через митний кордон України іноземної валюти та чеків в іноземній валюті, переказу в Україну/з України іноземної валюти, а також обміну іноземної валюти встановлюються Національним банком України з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
164. 2. Іноземці та особи без громадянства, що в’їжджають в Україну в період проведення чемпіонату, мають право ввозити в Україну готівкову іноземну валюту та дорожні чеки в іноземній валюті на загальну суму, що не перевищує 30 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день перетинання митного кордону України.
 
165. Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків в іноземній валюті у сумі, що не перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах усного декларування митним органам.
 
166. Ввезення та вивезення іноземної валюти та дорожніх чеків в іноземній валюті у сумі, що перевищує 10 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті, здійснюються на умовах оформлення письмової митної декларації на всю суму іноземної валюти та дорожніх чеків в іноземній валюті, що ввозиться та вивозиться.
 
167. 3. Іноземці та особи без громадянства, що в’їжджають в Україну в період проведення чемпіонату, мають право вільно ввозити в Україну і вивозити з України іменні чеки в іноземній валюті, платіжні картки міжнародних платіжних систем, проводити за їх допомогою операції, зокрема отримувати готівку, переказувати за межі України іноземну валюту, що ввезена або переказана в Україну, або отримана в Україні за допомогою платіжних карток, іменних та дорожніх чеків як премія, приз чи оплата праці тощо.
 
168. 4. Ввезена в Україну іноземцями та особами без громадянства готівкова іноземна валюта може бути вільно обміняна на гривні (в касах уповноважених банків та пунктах обміну іноземних валют). У разі невикористання валюти України іноземці та особи без громадянства можуть здійснити зворотний обмін таких коштів на готівкову іноземну валюту для подальшого її вивезення з України за наявності документів, що підтверджують здійснення операції обміну, або переказати зазначені кошти за межі України (за наявності документів, що підтверджують джерела їх походження).
 
169. Стаття 14. Тимчасові правила ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів, призначених для підготовки та проведення чемпіонату, УЄФА, учасниками чемпіонату та призначеними особами
 
170. 1. На період підготовки до проведення чемпіонату учасники чемпіонату та призначені особи можуть ввозить на митну територію України в режимі тимчасового ввезення товарів згідно з переліком, в обсягах та порядку, визначених законом.
 
171. 2. Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України".
 
172. Стаття 15. Візовий режим, дозволи на працевлаштування під час організації підготовки та проведення чемпіонату
 
173. 1. Усі іноземці та особи без громадянства з дійсними паспортними документами, які приїздять на чемпіонат як глядачі, отримують візи та в’їжджають на територію України без обмежень, крім випадків, встановлених Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
 
174. 2. Заява на отримання візи для в’їзду на територію України, подана особою у зв’язку з проведенням чемпіонату, розглядається без привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
 
175. 3. Усім призначеним особам з дійсними паспортними документами, які планують в’їхати на територію України на строк до чотирьох років перед початком чемпіонату або до одного року після його завершення з метою виконання своїх функцій з організації підготовки та проведення чемпіонату, візи надаються безоплатно у разі письмового звернення УЄФА, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 
176. 4. Працівники призначених осіб за поданням приймаючої асоціації можуть зареєструватися для тимчасового проживання в Україні на строк до чотирьох років перед початком чемпіонату та до одного року після його завершення.
 
177. 5. Спрощений порядок видачі віз у зв’язку з проведенням чемпіонату визначається Кабінетом Міністрів України.
 
178. 6. Іноземці та особи без громадянства залучаються комерційними партнерами, компанією, призначеними особами до виконання робіт чи надання послуг, пов’язаних з організацією підготовки та проведення чемпіонату, без дозволу на працевлаштування.
 
179. Стаття 16. Фінансові преференції
 
180. 1. З операцій, які здійснюються призначеними особами, з обміну іноземної валюти, ввезення в Україну і вивезення з України коштів у зв’язку з проведенням чемпіонату не стягуються загальнодержавні та місцеві податки і збори.
 
181. Стаття 17. Порядок обігу квитків у період проведення чемпіонату
 
182. 1. Продаж квитків на футбольний матч у період проведення чемпіонату здійснюється за пред’явленням документа, що посвідчує особу, з обов’язковим зазначенням у квитку прізвища та імені особи, найменування пред’явленого документа і його номера.
 
183. 2. Право продажу, передавання та використання квитків на будь-який захід чемпіонату належить призначеній особі.
 
184. 3. Продаж, пропонування або виставлення на продаж не призначеною особою квитків на захід чемпіонату забороняється.
 
185. Розділ VІ
 
186. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
187. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини шостої статті 15 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
188. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
189. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 – 4, ст. 27; 2008 р., № 48, ст. 358):
 
190. частину другу статті 134 доповнити абзацом такого змісту:
 
191. "будівництва об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що здійснюється на замовлення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та/або фінансується за рахунок державного чи місцевих бюджетів.";
 
192. у статті 146:
 
193. частину першу доповнити пунктом "є" такого змісту:
 
194. "є) під об’єкти, необхідні для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.";
 
195. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
196. "5. Процедура викупу земельних ділянок, необхідних для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, визначається законом.";
 
197. 2) пункт "щ" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 2007 р., № 31, ст. 405) викласти у такій редакції:
 
198. "щ-1) до 1 вересня 2012 року товари (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення (придбання обладнання та інвентарю) спортивних споруд, що є об’єктами чемпіонату, ввізне мито не справляється.
 
199. Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
200. У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів (послуг) платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку;";
 
201. 3) доповнити частину четверту статті 27-1 Закону України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 250; 2008 р., № 48, ст. 358, із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2008 року № 800 — VІ) абзацом такого змісту:
 
202. "об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що споруджуються за кошти інвесторів."