Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо таємниці сповіді (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо дотримання таємниці сповіді
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961 р., № 2, ст. 15) такі зміни:
 
5. 1. Пункт 1 частини 1 статті 69 викласти у наступній редакції:
 
6. 1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості.
 
7. 2. Доповнити частину 1 статті 69 пунктом 6 такого змісту:
 
8. 6) священнослужителі з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. Голова Верховної Ради України