Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про службу в органах місцевого самоврядування'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування "
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) такі зміни:
 
5. доповнити статтю 12 після частини першої новою частиною такого змісту:
"Посадові особи місцевого самоврядування не мають права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
6. абзац другий частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
"відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання Присяги або порушення Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону; "
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.