Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні)" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні)”
 
2.

 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 09.03.1994, № 10, ст. 43) статтю 31 викласти в наступній редакції:
 
5. "Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги
 
6. 1. За видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір.
 
7. Розмір ліцензійного збору визначається за формулою:
Для аналогового ефірного наземного мовлення:
Р= (k х Тх S х Q) - D - V - N, де
Р - розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії,
k - ваговий коефіцієнт, який враховує рентабельність мовлення:
k = 0,00006 для аналогового ефірного телебачення,
k = 0,00002 для радіомовлення
Т– добовий обсяг мовлення у період з 6.00 до 23.00 (годин),
S - неоподатковуваний мінімум доходів громадян (в гривнях),
Q- кількість населення, що проживає на території розповсюдження програм, за даними останнього перепису населення України.
D = (k х Тх S х Q) х (Тd /Т), де
D – розмір знижки за поширення дитячих передач,
Тd – середньодобовий обсяг поширення дитячих передач.
V = (k х Тх S х Q) х (Тv /Т) х0,5, де
V – розмір знижки за поширення власних передач,
Тv – середньодобовий обсяг поширення власних передач.
N = (k х Тх S х Q) х (Тn - Тv /Т) х0,25, де
N – розмір знижки за поширення національних передач,
Тn – середньодобовий обсяг поширення національних передач.
 
8. 2. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету України. Порядок сплати ліцензійного збору визначається Національною радою відповідно до вимог цього Закону. Ліцензійний збір сплачується заявником протягом місяця з дня прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії, якщо Національна рада не передбачила інший порядок сплати ліцензійного збору.
 
9. 3. За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги або видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
10. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
11. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.