Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку декларування зерна (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення порядку декларування зерна
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
5. 1) доповнити статтями 104-2 та 244-16 такого змісту:
 
6. "Стаття 104-2. Порушення порядку декларування зерна
 
7. Неподання або несвоєчасне подання декларації про обсяг зерна, що знаходиться на зберіганні, чи включення до декларації неповних або недостовірних даних -
 
8. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - суб‘єктів підприємницької діяльності, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
9. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
10. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - суб‘єктів підприємницької діяльності, що діють на ринку зерна, та на посадових осіб, відповідальних за своєчасність декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
11. "Стаття 244-16. Органи державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції
 
12. Органи державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов‘язані з порушенням порядку декларування зерна (стаття 104-2).
 
13. Від імені органів державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення мають право начальники інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, їх заступники і державні інспектори якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції";
 
14. 2) в абзаці першому частини другої статті 255 цифри "222 - 244-15" замінити цифрами "222 - 244-16".
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.