Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 147 Цивільного кодексу України (щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення зміни до статті 147 Цивільного кодексу України (щодо повідомлення про намір продажу частки у статутному капіталі)
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. У частині другій статті 147 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2003, № № 40-44, ст. 356) після абзацу другого додати абзац третій такого змісту:
 
6. "Повідомлення про намір учасника продати чи в інших спосіб відступити частку (її частину) повинне надсилатися іншим учасникам цього товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо інше не встановлено статутом товариства".
 
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.