Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. В абзаці третьому статті 8 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215, № 30, ст. 258; із змінами, внесеними Законом України від 10 квітня 2008 року № 258-VI) слова "військ Цивільної оборони" замінити словами "органів і підрозділів цивільного захисту".
 
4. 2. У частині п’ятій статті 6 Закону України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 42, ст. 348) слова "цивільної оборони" замінити словами "цивільного захисту".
 
5. 3. У Законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 15, ст. 73):
абзац п’ятий статті 3 виключити;
 
6. у тексті Закону слова "захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" замінити словами "цивільного захисту".
 
7. 4. У першому реченні частини другої статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2003 р., № 27, ст. 209; 2006 р., № 14, ст. 116, № 26, ст. 215):
слова "військ цивільної оборони," виключити;
доповнити речення після слів "органів внутрішніх справ" словами ", органів і підрозділів цивільного захисту".
 
8. 5. Доповнити частину третю статті 53 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134) після слів "до військового вищого навчального закладу" словами ", до вищого навчального закладу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту".
 
9. 6. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2005 р., № 25, ст. 335; 2006 р., № 14, ст. 116):
частину четверту статті 5 викласти у такій редакції:
"Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підпорядковані йому регіональні і місцеві органи управління та сили цивільного захисту здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності; здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у разі вчинення терористичного акту; участі у заходах з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також здійснюють просвітницькі та практично-навчальні заходи з метою підготовки населення до дій в умовах терористичного акту.";
доповнити частину шосту статті 7 після слів "головних управлінь (управлінь) Міністерства внутрішніх справ України" словами
", Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".
7. У статті 1 Закону України "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 52, ст. 526) слова "у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони" замінити словами "і силами цивільного захисту".
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5—6, ст. 40);
Закон України "Про війська Цивільної оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 19, ст. 172).