Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту трудових прав громадян (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту трудових прав громадян
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) у Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2002 р., № 14, ст. 96; 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37, № 11, ст. 140; 2005 р., № 33, ст. 430; 2006 р., № 35, ст. 295):
 
6. доповнити статтю 34 частиною такого змісту:
«Виконавче провадження з підстави, передбаченої пунктом 15 частини першої цієї статті, не зупиняється за рішенням щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами.»;
 
7. пункт 2 глави 11 «Прикінцеві положення» після слів «цього Закону» доповнити словами «, крім виконання рішень щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами»;
 
8. 2) абзац шостий пункту 3.7 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430; 2007 р., № 10, ст. 85; 2008 р., № 5-8, ст. 78, № 27-28, ст. 253, із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 2008 року № 670-VІ) після слів «Про виконавче провадження» доповнити словами «, крім виконавчих проваджень за рішеннями щодо виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику у зв’язку із трудовими відносинами».
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.