Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких кодексів України (щодо спільної власності на землю) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких кодексів
 
3. України (щодо спільної власності на землю)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до кодексів України такі зміни:
 
6. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
7. частину другу статті 86 викласти у такій редакції:
 
8. "2. Суб’єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни, юридичні особи, держава, територіальні громади.";
 
9. у статті 88:
 
10. у частині другій слова "і посвідчується нотаріально" виключити;
 
11. частину шосту викласти у такій редакції:
 
12. "6. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності на земельну ділянку співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу з урахуванням її ринкової вартості, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.";
 
13. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
14. "7. Поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється співвласниками за нотаріально посвідченим договором.
 
15. Поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, на якій розташовано будівлю (споруду), що перебуває у спільній власності співвласників земельної ділянки, здійснюється згідно з технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 
16. Виділення в натурі частки із спільної часткової власності на земельну ділянку, на якій розташовано будівлю (споруду), що перебуває у спільній власності співвласників земельної ділянки, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) після виділення в натурі відповідної частки будівлі (споруди).";
 
17. пункт "а" частини другої статті 89 після слова "подружжя" доповнити словами ", крім земельних ділянок, набутих нею (ним) у власність внаслідок їх безоплатної приватизації, якщо вона (він) є одночасно власником розташованої на ній будівлі (споруди), яка є її (його) особистою приватною власністю згідно із Сімейним кодексом України";
 
18. 2) частину першу статті 57 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135; 2007 р., № 10, ст. 87) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
19. "4) земельна ділянка, набута нею (ним) у власність внаслідок безоплатної приватизації, якщо вона (він) є одночасно власником розташованої на ній будівлі (споруди), яка є її (його) особистою приватною власністю згідно з цією статтею. ".
 
20. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.