Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
 
3. (щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року № 796-ХІІ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 16, ст.200) (В редакції Закону № 2001-ХІІ від 19.12.91, ВВР, 1992, № 13, ст.178) такі зміни:
 
6. 1. у пункті 17 частини 1 статті 20 після слів „місцями у дошкільних" доповнити словами „та середніх навчальних";
 
7. 2. у пункті 26 частини 1 статті 20 після слів „вступ поза конкурсом до державних" доповнити словами „та комунальних";
 
8. 3. у пункті 26 частини 1 статті 20 після слів „приймаються без екзаменів до державних" доповнити словами „та комунальних";
 
9. 4. у пункті 4 частини 3 статті 30 після слів „вступ поза конкурсом до державних" доповнити словами „та комунальних";
 
10. 5. у частині 6 статті 30 після слів „які до вступу в державні" доповнити словами „та комунальні".
 
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
12. ІІІ. Кабінету Міністрів України в місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.