Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про відпустки" (щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період карантину) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до статті 25 Закону України “Про відпустки” (щодо гарантування відпустки для одного з батьків на період карантину)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Додати до частини першої статті 25 Закону України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 2, ст. 4) новий пункт 3-1, який викласти в такі редакції:
 
4. „3-1) матері або батьку, які мають дитину до 7 років, на період оголошення карантину на відповідній території; ”.
 
5. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.