Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон (Повторне друге читання)

0. проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через митний кордон
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38-39, ст. 288; 2006 р., № 8, ст. 93, № 15, ст. 130):
 
5. 1) доповнити статтю 1 пунктом 30-1 такого змісту:
 
6. "30-1) попередній документальний контроль - контрольні заходи, які здійснюються митними органами в пунктах пропуску через державний кордон України стосовно окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі транзитом) та підлягають державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей; ";
 
7. 2) статтю 27 викласти в такій редакції:
 
8. "Стаття 27. Взаємодія митних органів з органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України
 
9. Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному, радіологічному контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей та іншим передбаченим законодавством видам контролю. Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють зазначені види контролю, координують роботу з їх здійснення у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України в порядку, встановленому законодавством України.
 
10. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України для кожного товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті.
 
11. Порядок здійснення контролю та засвідчення його результатів встановлюється органом державної влади, уповноваженим на виконання цього виду контролю.
 
12. У пунктах пропуску через державний кордон України державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю.
 
13. Переліки товарів (з описом та кодом згідно з УКТЗЕД), що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення через митний кордон України, а також порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет Міністрів України. Пропозиції щодо внесення змін до зазначених переліків подаються Кабінету Міністрів України органами державної влади, уповноваженими здійснювати відповідний контроль.".
 
14. 2. Доповнити частину першу статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 2000 р., № 38, ст. 318; 2001 р., № 48, ст. 252; 2002 р., № 50, ст. 366; 2003 р., № 4, ст. 31) пунктом "м" такого змісту:
 
15. "м) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів, а також порядок здійснення попереднього документального контролю затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
16. 3. Доповнити статтю 21 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003 р., № 24, ст. 159) частиною такого змісту:
 
17. "У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю таких товарів затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
18. 4. У Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533):
 
19. 1) доповнити статтю 44 після частини другої новою частиною такого змісту:
"3. У пунктах пропуску через державний кордон України ветеринарний або санітарний прикордонний контроль окремих харчових продуктів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
20. У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;
2) доповнити частину першу статті 45 абзацом такого змісту:
 
21. "У пунктах пропуску через державний кордон України прикордонний санітарний контроль окремих об’єктів санітарних заходів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів санітарних заходів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
22. 5. У статті 38 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167):
 
23. 1) частину першу викласти в такій редакції:
 
24. "Фітосанітарний контроль вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється державними інспекторами з карантину рослин у визначених пунктах карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України (далі - прикордонні пункти карантину рослин).";
 
25. 2) доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
 
26. "У пунктах пропуску на державному кордоні України фітосанітарний контроль окремих об’єктів регулювання, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік товарів, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
27. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.
 
28. 6. У статті 18 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):
 
29. 1) частину другу викласти в такій редакції:
 
30. "2. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті є обов’язковим у разі ввезення на територію України (у тому числі з метою транзиту), вивезення за межі території України об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду всіма видами транспорту.";
 
31. 2) доповнити статтю частиною такого змісту:
 
32. "6. У пунктах пропуску через державний кордон України державний ветеринарно-санітарний контроль на державному кордоні та транспорті окремих об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що підлягають попередньому документальному контролю, а також порядок його здійснення затверджує Кабінет Міністрів України.".
 
33. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.